2014-10-22

Kort om: Atea Q3 2014


Atea gav ut sin rapport idag samt presentation som lättast hittas HÄR. Överlag såg det ut att rulla på fint. Samtliga segment gjorde bättre resultat än vad de gjorde i fjol utom de baltiska länderna. Några huvudpunkter (Alla siffror är i NOK):

  • Intäkter ökade 10.9%, till 5173 (4664) miljoner
  • EBITDA ökade 29.5%, till 206 (158) miljoner
  • EBITA marginalen ökade till 4% (3.4%)
  • Kassaflödet var -94.2(-96.9) miljoner
  • De förvärvade Datatech AS
Marginalhöjningen minskade huvudsakligen på grund av att de minskat antalet anställda som de gjorde i Q4 2013. Marginalhöjningen var väldigt trevlig att se men annars förväntar jag mig egentligen inte så mycket nyheter vad gäller resultatet. Resultatet lär ligga kring +/- 10% även om 2014 verkar bli ett bra år då Q2 var kassaflödespositivt där vanligtvis det endast är Q4 som kassaflödet kommer in. Förra Q4 tjänade de nästan 10kr per aktie i kassaflöde i Q4 vilket stödjer den höga utdelningen. Om jag inte tänker helt fel så kommer resultatet eftersom köpen görs och sedan kommer pengarna in i slutet av året vanligtvis vilket gör att Q4 kassaflödet blir såpass stort. Är fortsatt något oklar varför kassaflödet är dubbelt så stort som resultatet.

Förvärv är där jag ser mest värdeskapande i Atea. Datatech AS köptes för 30.8 miljoner. De hann inte köra köpet i tid för att dokumentera Datatech's finasiella information men med en EBITA på 7 miljoner så köpte de bolaget med en P/E på 4.4 vilket är ganska värdeskapande i mina ögon (multipel som är billigare än gruppens). Atea kan även öka Datatech's utbud med deras egna till befintliga kunder för ökad intjäningsförmåga. Då intäkter lär fluktuera en del så är det förvärv och fortsatt konsolidering inom sektorn som jag tror kommer göra Atea till en större och desto mer lönsam aktör.

I presentationen nämner de även att en stor källa av tillväxt bör finnas från sjukhus och skolor. I tex. Norge så har de budgeterat 15 miljarder till IT investeringar. Argumenten som ges är att fler och fler elever använder datorer i tidigare åldrar. Likaså börjar behovet av datorer, datahantering och elektronisk utrustning i sjukhus att öka.

En del i förvärv verkar vara att kunna "ärva" skatteförluster som man då senare kan kvittera mot vinst. I Ateas rapport kallar de det "tax loss carryforwards" som uppgår till 2 740 MNOK och är i Norge. För 2013 så "realiserades" 520 miljoner och det ska finnas 213 miljoner som ej användes. Jag är något oklar över om de endast kan kvitta de 213 miljonerna på gruppnivå eller om de kan fortsätta kvitta skatteförluster i Norge tills hela summan på 2.7 miljarder blivit kvittad. Skatten som betalades var för övrigt på 12.6% vilket är trevligt och lågt.

Överlag en rapport utan några överraskningar. Låg belåning och en billig värdering, samt en bra direktavkastning gör Atea till ett bolag jag fortsatt vill äga. Priset får dock gärna gå ner då jag gärna ökar något i bolaget. Jag hade tyvärr inte så mycket kassa vid senaste dippen.

Vad tycker ni om Atea? Någon som har koll på skatterna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar