2014-01-27

Utdelningar

Utdelningssäsong närmare sig sakta men säkert. Eolus vind sista dag för utdelning var igår och idag sjönk kursen 3kr, att jämföra med utdelningen på 1.5kr. Ytterligare ett exempel på utdelningens påverkan av kursen i ett litet bolag med mindre tillväxt möjligheter. Känns som de borde ha tillväxt möjligheter men som jag nämnt tidigare så lär jag göra likadant med Softronic då jag egentligen inte ser någon annan fördel med det bolag. Det finns bättre konsultbolag, Avega group som jag kollade på häromveckan. Tieto om man vill ha ett stabilare konsultbolaget. Stabilare som i ett större bolag då.

Öresund gick ut med att de ska dela ut Bilia-aktier. En för varje 10:de Öresund aktie. Utdelningen blir då runt 16kr per aktie vilket blir runt 10% i utdelning. Men då kommer frågan vill man ha Biliaaktien? Öresund minskar även sitt substansvärde, blir Öresund lika attraktivt som innehav? Med Bilia aktien har man två alternativ. Sälja för att få pengarna direkt, även om courtage tillförs. Eller ta utdelningen från Bilia när man ändå håller på och i sin tur kanske hålla den en längre tid eller hålla tills efter utdelningen.

Creades gör istället att man kan använda en inlösen rätt. Om jag fattade rätt så byter man en Creades aktie mot en Avanza aktie och 38kr. Man får en inlösenrätt för varje 14:de Creades aktie man äger och inlösenrätterna kan man sälja/köpa. I slutänden blir avkastningen 5% med kurserna från 21 januari.

I övrigt har börsen blivit billigare och funderar på att använda mina likvida medel för att vara fullinvesterad under utdelningsperioden. Problemet blir om något billigare med bättre avkastning dyker upp och jag inte har några likvida kvar. Sen vet man inte heller om börsoron är över eller ej. Tänkte vänta ytterligare några dagar för att se om man kan komma över något trevligt bolag ännu billigare. Främst ligger Avega group och Diös eller Castellum i kikaren. Om Awilco Drilling eller MRG går ner mer kan jag tänka mig på att snitta dem lite då jag köpte dem båda under rusning. Båda är snart på det lägsta de varit på en längre tid.

Imorgon kommer även Swedbanks rapport ut vilket ska bli intressant. Utdelningen väntas höjas men om marknaden skulle överreagera åt fel håll kan jag tänka mig att köpa lite mer där likaså.

Vad tycker ni? Vilken typ av utdelning vill man ha? Ska man vara fullinvesterad under utdelningssäsong?

2014-01-23

Analys: Avega group

Notis: Denna Analys gjordes tidigt i min "karriär" och bör därför tas med en nypa salt. Mycket av min åsikt då är tagen från Placeras analys märker jag nu. Kvartalsrapporterna som följt har visat på svårigheten med att bedöma konsultbolags inkomster vilket är varför jag valt att helt avstå från investeringar inom branschen. Likaså är jag orolig för att löneutveckling för anställda kommer öka medan inkomsten från arbetet pressas av konkurrens vilket pressar marginalerna.

Försöker mig på en till analys, denna gång i form av konsult bolaget Avega Group. På Avanza beskrivs de på följande vis: "Avega Group är ett konsultbolag specialiserat på IT- och verksamhetsutveckling. Kunderna är huvudsakligen medelstora och stora nordiska företag främst inom bank och finans, detaljhandel, tillverkniningsindustri och offentlig sektor. Verksamheten bedrivs i ett antal specialiserade dotterbolag."
De har tre segment där Stockholm är det största, följt av Öresund och Väst. Bland de största kunderna kan nämnas Nordea, Försvarsmakten, Handelsbanken och Com Hem. Medan andra konsultbolag såsom Connecta vart tvungen att gå över mer och mer till off-shore verksamhet så har Avega Group tagit marknadsandelar på hemmaplan där marginalerna är bättre. Senaste året har de lyckats med att effektivisera intjäning och minskat på utgifterna. Huvudpunkterna ur Q3 rapporten var:

 • Kassalikviditeten, kassa och korta fordringar i förhållande till korta skulder, var 160,0 (138,2) procent vid utgången av perioden. 
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 13,5 (0,3) MSEK. Avega Groups eget kapital uppgick vid periodens slut till 32,6 (28,2) MSEK. 
 • Koncernens soliditet uppgick till 39,3 (30,0) procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,3 (–18,5) MSEK.  Periodens totala kassaflöde uppgick till –8,7 (–48,8) MSEK. 
 • Under perioden har utdelning till aktieägare skett med 15,0 MSEK. (Placera förutspår utdlening på 2kr/aktie vilket blir 30 MSEK för utdelning för nästa år. Vilket de verkar kunna få ihop)
 • Vid periodens slut uppgick moderbolagets kassa till 13,5 (0,1) MSEK och det egna kapitalet till 27,1 (23,6) MSEK.
 • Skulder har de minskat från 91,7 MSEK till 56,0 MSEK
 • Tillgångar har ökat från 35,6 MSEK till 36,2 MSEK

De har alltså förbättrade resultat på samtliga punkter. Sedan var intjäningen för Q3 samma som året innan men med minskade personalkostnader så ökade omsättning ändå. Tillgångsökningen visar på att redan i Q3 slog Avega Group sitt resultat för hela räkenskapsåret för 2012. 2kr utdelning skulle ge 7% utdelning och inom 3år räknar de med att kunna 3 dubbla förra årets utdelning vilket de har kunnat göra tidigare. De startade efter Q3 ett dotterbolag i Norge så det finns även en tillväxt potential i bolaget utöver utdelningen. Vinsten väntas öka 20% för 2014 och 2015. Dock påverkas utdelningen starkt av vinsten som är ganska konjunkturkänslig. De har dock aldrig gått med förlust och en stark finansiell ställning gör att de kan hålla uppe nivån hyfsat på utdelningen även om det går mindre bra. För utdelnings jagaren så är det en liten roligare aktie med chans på tillväxt medan för den mer defensive så kan risken vara lite för stor. Placera beskriver det bra :  En volatil vinstutveckling betyder hög rörelserisk men det kompenseras av en låg finansiell risk i och med den starka balansräkningen. 

Rent värdemässigt så blir högsta köpkursen med avkastningskrav på 14% 28kr vilket ger 2% marginal från dagens kurs på 27,6. Dock är än så länge de andra bolagen jag kollat på långt dyrare än så vilket gör Avega Group mer intressant. Beräkningen görs med ROE/Avkastningkrav * BVPS = 66%/14%*6,0. P/E talet kan tyckas högt men snittet i branschen ligger på runt 32 så där finns det stor potential. Har man ägt aktien sedan 2008 har 40% av avkastningen kommit från utdelningar. Då de klarar svåra tider vettigt och delar ut bra under en lång tid verkar det som ett bra bolag ur den aspekten. Andra sidan av myntet är att de är väldigt konjunkturkänsliga vilket gör att vinsten och därmed utdelningen är lika stabil som man skulle vilja ha. I detta fallet får man en möjlig tillväxt istället.

Efter lundaluppens förfining av grahams investeringkriterier som jag lånar:
Tillräcklig storlek: Nej, i smallcap och därför alldeles för litet.
Stark finansiell ställning: Nej, Tillgångarna är bara 1,6 gånger skulder men kan hamna här inom ett år.
Intjäningsstabilitet: Nja, bara funnits i 6 år men har alltid gått med vinst.
Intjäningstillväxt: Nej, tillväxten beror helt på konjunktur.
Trovärdig Ledning: Ja, Snabb sökning såg inga bekymmer. Jan Rosenholm har varit VD sedan bolaget grundades.
Gynsam ägarbild: Ja, Rosek Invest AB har 73.4% av rösterna och ägs av de två grundarna Jan Rosenholm och Lars-Erik Eriksson. Det är stort

Den höga direktavkastningen och den regelbundna utdelningen är ett plus ur ägarperspektiv och tillväxtinvesteringar verkar funka bra. Det är dyrt att investera nytt men i längden gynnar de aktieägaren. Väst delen av företaget bildades senast och bör gå plus totalt under 2013. De verkar som Avega har tillräckligt låga kostnader jämfört med deras kompetens för att konkurrera med äldre konsult företag vilket är varför de kan slå sig in på nya marknader med gynnsamt utfall. Funderar mer och mer på hur bra dessa kriterier funkar. Ska nog köpa The Intelligent Investor i veckan. Kan dock förstå att Intjäningstillväxten fäller detta bolag ganska hårt. Tror dock det finns värde i bolaget och tillväxtpotential. Som fallskärm har man utdelningen och den starka balansräkningen. Stabila kunder utgör även de en fallskärm förutsatt att de kan behålla dem vilket inte verkar vara något problem just nu. Frågan är om fallskärmen tar ut konjunkturkänsligheten. Ska dock se om kursen vill ner lite till innan eventuellt köp. Vill även se efter lite andra bolag. Castellum verkar jag b.l.a ha felvärderat i form av framtida stabila tillväxt vilket gör att den borde vara dyrare än den faktiskt är då man får 7% tillväxt och 4-5% avkastning per år för väldigt låg risk.


2014-01-22

Undvika utdelningarna i småbolag

Placera publicerade en artikel som var i linje med tankar jag själv haft angående vissa utdelningsaktier. Bland mina innehav finner sig främst Softronic där. Här är artikeln för övrigt artikeln. Som jag själv sett i Softronics fall så ökar kursen varje gång vid årsrapporten för att sedan sjunka mer än dubbelt så mycket som utdelningen egentligen innefattar. Det här har med att man söker sig till utdelning och sedan då det är så dålig likviditet i småbolagen att kursen sjunker. Vad placera testade var en strategi där de sålde sista dagen det fanns utdelning för att sedan köpa tillbaka två månader senare. för att öka avkastningen markant. Samma mönster fanns i flera bolag där som de säger utdelningen är främsta kursdrivaren. De har ofta då ingen större tillväxtpotential och ses som utdelningscase. Så fort utdelningen är utförd försvinner det intressanta med bolaget tills nästa utdelning året efter.

Detta har jag för avsikt att utnyttja och har planer på att sälja Softronic om och när kursen skjuter i höjden samt innan utdelningen. Från början var det mer tänkt som ett test på en teori men placeras artikel verkar vara inne på samma spår med vettiga skäll till det. Kollar man lite mer på softronic så väntas deras inkomster öka även om de minskat en del senaste åren. De har inga lång och de investerar däremot. Tillväxten är dock marginell och utdelningen verkar höjas ungefär vart tredje år. Kan kanske tänka mig att köpa tillbaka vid senare tillfälle men det skulle nästan vara under hösten för tillkomsten av värde till nästa utdelning. Marknaden har ett avkastningskrav på 9% just nu och jag söker även aktivt efter något som väntas göra bättre ifrån sig.

I övrigt försökte hitta något vettigt bolag i en screener och hittade Nokian Tyres som hade en snitt ROE på över 20% senaste 5 åren. De har höjt utdelningen med 21% i snitt i 5 år nu. Enda nackdelen är att de hade ganska hög P/E. Men de verkar producera väldigt bra däck (Som är deras marknad). Den läggs på bevakningslistan och får se om jag kan kolla igenom deras rapport snart.

2014-01-19

Fastighetsbolag Analys

Har kollat lite på fastighetsbolag. Främst för jag var intresserad av Castellum. Hittade även Diös Fastigheter som hade en hög direktavkastning. Wallenstam rekommenderades av Placera för sin värdetillväxt. Då jag främst fokuserar på direktavkastning var det mindre intressant då men för att jämföra tyckte jag den kunde vara bra att ha med. NCC Hamnade även den med även om de är mer aktiva inom bebyggelse. Jag använder mig av Aktiefokus modell för aktievärdering och ska även försöka mig på de kriterier som Lundaluppen har som kommer från Graham. Data har hämtats från börsdata som jag hittade till min glädje.

Allmänt

I grova drag så är fastighetsbranschen ägande och uthyrning av allt från företagslokaler och kommersiella lokaler till bostads och hyresrätter. Castellum och Wallenberg har även egna projekt där Wallenstam fokuserar på förnyelsebar energi och Castellum på billiga centrala fastigheter som de sedan bygger om och säljer/hyr ut till förmånliga priser.

Wallenberg har sitt huvudfokus i Göteborg men har 36% av sin verksamhet i Stockholm. Deras fokus ligger i att hyra ut lägenheter och deras långsiktiga mål är att bygga 1500 lägenheter per år nästkommande 5 åren. I relation byggde de 2200 senaste fem åren.

Castellum verkar även de i huvudsak i Göteborg (43%) men utöver Stockholm och Mälardalen (36%)har de även fastigheter i Öresundsområdet som står för 21%. Stora skillnaden mellan Castellum och Wallenstam är att Castellum äger kontors- och butiksfastigheter (65%) och lager- och industrifastigheter (31%). Castellum sköts i form av sex stycken dotterbolag som sköter all förvaltning lokalt vilket gör att Castellum undvikit ökade förvaltningskostnader som medförs vid utspridda anläggningar.

Diös Fastigheter har tvärtom valt att agera enbart i Norrland. Jag inbillar mig att bostadsbubblan som är en ganska stor risk vad gäller fastigheter slår ut mindre i norr där bostadsbristen inte pressar upp priserna som i Göteborg och Stockholm. Här tillkommer dock risk i att de är väldigt utspridda. Diös huvudsakliga marknad ligger som Castellum i uthyrning av butiker och industri lokaler.

Slutligen NCC som driver bebyggelse i hela Norden. De har två huvudsegment, Construction och Housing. Där Construction gått mindre bra senaste även om orderingången ökat och Housing som ökat stadigt senast mycket p.g.a bostadsbristen antar jag.

Data & analys

Kurs Avkastn. P/E BVPS P/B ROE
Castellum 103,2 3,80% 7,8 78,18 1,3 11,50%
Wallenstam 101,7 1,20% 8,4 73,87 1,4 5,76%
Diös Fastigheter 47 4,90% 7,2 42,21 1,1 10,60%
NCC 223,5 4,50% 12,8 68,51 3,3 20,60%

Ganska snabbt ser man att NCC hamnar under helt andra multiplar. I nästa graf är (1) bolagsvärderingen med mitt avkastningskrav vilket jag för enkelhetens skull satte till 10%. (1.5) är marknadens avkastningskrav och (2) är utdelnings avkastningen. Jag lade även in förväntade värden för år 2015 av nyfikenhet då jag snabbt kom fram till att inga av bolagen var billiga till dagens nivå. Tvärtom var de dyra. Diff är skillnaden mellan min kursnivå och den faktiska.

(1)    (1,5)      (2)            Diff  Diff 2015    (2)2015
Castellum 89,91 8,71% 9,46% 0,87 1,00 27,58%
Wallenstam 42,55 4,18% 5,76% 0,42 0,45 25,13%
Diös 44,74 9,51% 16,48% 0,95 1,08 80,19%
NCC 141,13 6,31% 2,61% 0,63 0,87 28,50%
Detta sätt att analysera säger oss att Castellum är värderad efter vad den borde vara värd 2015. Dock kommer det bara från vad den kommer att vara värd i form av deras Book Value Per Share (BVPS). Sista kolumnen visar på varje företags avkastningskrav kommer bli i from av utdelning samt utdelningstillväxt förutsatt att de uppskattade värdena realiseras. Diös ligger ganska klart etta i både tredje kolumnen och sista då de både har en hög utdelningsnivå och väntas göra det i fortsättningen. Diös är dessutom enda företaget som är billigt (om 2 år med dagens kurs). Wallenstam kommer sist och är knappt intressant då 25.13% om 2 år jämfört med deras utdelning av 1% blir inte så mycket. NCC är oavsett dyr men det kommer bättra på sig med tiden förutsatt samma kurs. Wallenstam blir dyr rakt igenom. Deras förväntade värdetillväxt är inte tillräckligt stor för att motivera dagens kurs. Spontant så har alla höga kurser p.g.a rekommendationer. Placera gjorde rekommendationer på samtliga bolag vilket var skället till att jag hittade dem från början. 

Som sista jämförelse räknade jag på vad de borde vara värda om de får ett p/e på 10. Är dock inte alls säker på hur trovärdig en sådan värdering är. Enligt börsdata har branschen låg p/e overall. Den kanske inte är lika intressant då branschen inte kommit igång ordentligt? NCC hade tvärtom ett väldigt lågt P/E, ska man jämföra P/E mot branschsnittet istället kanske?

EPS p/e (10) potential hävstång prognos
Castellum 13,2 132 27,91% 9,19   minskar
Wallenstam 12,13 121,3 19,27% 18,2   minskar
Diös 6,49 64,9 38,09% 11   minskar
NCC 17,43 174,3 -22,01% 2,42   minskar

Även här ser vi att Castellum och Diös har mest potential och mindre hävstång (NCC annan bransch, andra förutsättningar). Enda för Wallenstam är att under börskraschen står Wallenstam som enda företag som inte gick minus det året även om det var väldigt nära. Annars har den följt samma intjäningscykel som de andra företagen.

Castellum Wallenstam  Diös Fastig.  NCC Kommentarer
Storlek Ja Ja Nej Ja
Finnans Ja Ja Nej - Soliditet>40% & Ränteteckningsgrad>2. NCC har andra villkor
soliditet 47,94%   48,54%      31,88%         76,32%   
Intjäningstabilitet   Ja Ja Nja*" Ja *"Har bara funnits i 6år
Uteldning Ja Nej* Nja*" Ja *För dålig utdelning även om de fyller kravet på långsiktig tillväxt
Intjäningstillväxt Ja Ja Ja Nja* *Har gått upp och ner
Trovärdig ledning och gynnsam ägarbild har jag tyvärr inte tid med eller ork just nu men kommer kollas igen senare.

Slutsats

Det var kul om än så tidskrävande att analysera företag. I framtiden verkar det vara som en vettig strategi att se över nyckeltalen för att se om det finns potential eller ej för att sedan göra en bättre analys där man går igenom rapport osv. Fastigheter har jag nu bättre koll på och ser en vettig framtid så länge inte bostadsbubblan spricker. Svårt att bedöma vad som händer då och känns som att staten vill förhindra det så mycket som möjligt. Castellum och Diös ska jag fortsätta att följa, jag kanske ändrar mig vid rapport men just nu var samtliga bolag "dyra", även om de har potential. Castellum känns som ett stabilt långsiktigt val medan medan Diös fortfarande har tillväxt som kan vara starkare då det är ett mindre företag. En sak jag räknat med är att i och med de är stora bolag så har jag inte riktigt kollat hur det är med konkurrensen då de verkar ha en vettig strategi för resultat.

Redan i veckan kommer Castellum's rapport som jag har för avsikt att gå igenom och se om jag behöver ändra något. Har även för avsikt att gå igenom analyser av Mr Green och Awilco Drilling om jag har tid. Tänkte då även göra en egen analys av dem för första gången vilket blir intressant :)Hänt i veckan

Nu när man skrivit klart tentor är det dags att börja analysera och skriva igen. Kort om vad som hänt i veckan. Sålde Addtech till break-even eller så gott som iallafall. Protector Forsikring fick ta Addtechs plats. Både ägamintid och Aktiefocus har gjort utförliga analyser av företaget som jag var nöjd med. Delvis för det jag lärde mig mer om hur försäkringsindustrin funkar och även för hur utförliga de var.

En snabb koll på 4-traders så såg det ut som att försäljning väntas öka. De är inte belånade och de har hög Return On Equity (ROE). De har även en större avkastning än vad Addtech väntas ha. Utöver att jag hade ytterst dålig koll på Addtech. Även om jag börjat kolla runt lite på konsultföretag.

Appropå konsultbolag så kollade jag på Connecta och Avega group. Connecta tappar marknadsandelar och får göra fler och fler off-shore jobb medan de väntar på att effektiviseringar inom företaget att ta fart. Avega verkade istället vara den som tog marknadsandelarna och håller på att expandera till Norge och Finland. Medan Connecta tappade intäkter p.g.a Norska kronans minskade värde så köper Avega medan den är låg. Connecta väntas minska på sin utdlening medan Avega Group väntas dubbla sin utdelning. Vid denna tid så ses det lätt att det inte går särskilt bra för Connecta och får kolla på den vid senare tillfälle om det finns turn-around potential. Avega group har dock en del potential och vill nog försöka analysera företaget innan rapport den andre februari då kursen lär sticka iväg när utdelningen annonseras. 2kr utdelning spår placera. När jag kollade som hastigast skulle de inte har råd med detta med årets intäkter och det har tydligen hänt tidigare. 4-traders säger att 1.6 kr ska delas ut vilket fortfarande ger en direktavkastning på 5.5%.

Läste en intressant artikel på seekingalpha där skrivaren ger ett väldigt bra exempel på varför man inte kommer tjäna mer med mer riskfulla aktier när man är ung på att köpa hög risk/hög avkastning aktier. För att slå den avkastning man får av att köpa högutdelande aktier och återinvestera utdelning, måste man ha runt 17% avkastning varje år i 10 år som bla Walter Schloss, Tweedy, Browne, Warren Buffet, Bill Ruane har gjort enligt artikeln. Alltså bland de bästa investerarna i världen och bland de få som faktiskt lyckats slå börsen upprepade gånger. Det är alltså större sannolikhet att man kommer få sämre avkastning än om man köper högutdelande aktier. En annan viktig aspekt med denna strategi är att utdelningen ökar. På så vis kan en 5% utdelning vara en 10% utdelning från GAV efter 10 år. Vilket är bra avkastning. Hela konceptet om utdelning och återinvesterade utdelningar bygger på strategin om ränta-på-ränta effekten som gör att man kan dubbla sina pengar mycket snabbare än vad man tror från början. Vilket är varför jag jagat hög direktavkastning även om jag lärt mig mer om värdeökning, belåning, utdelningsökning, kassaflöde etc.

I framtiden så tänkte jag gå igenom mina innehav. Antingen när med rapport eller tidigare. Mr Green och Awilco Drilling hittade jag bla nysläppta analyser som jag tyckte var väl genomförda och följde vad jag trodde om dem. Mr green gick + 7%, vilket hjälpte min portfölj att nå break-even från -2% vid nyår. Riktkursen är satt på 54kr vilket är 10kr över mitt GAV.
Jag har även övat lite bolagsvärderingar på Castellum, Wallenberg, NCC och Diös som jag hoppas kunna få feedback på.

2014-01-12

Fonddepå

Nu vid nyår tyckte jag det var dags att se över mitt fondinnehav. Fonderna har gått 8% plus sedan jag började intressera mig för börsen. Där var Skandia Time Global och Spiltans fonder de som bidrog mest medan mina placeringar med mindre risk stod för sämsta prestation med bara +2-3% även om jag plockade på mig dem senare. Då jag redan kapat bort fonder jag tyckt gjort dåligt ifrån sig eller som hade linkande innehav som några av de bättre fonderna jag sparade så var det inte allt för mycket att göra.

När jag började såg jag inget skäll till att inte ha 20 olika fonder. Men eftersom har jag gallrat bort ett stort antal. Jag har valt att jaga absolut avkastning och om förvaltningsavgiften är hög så är den inräknad i kursen och har en fond 10% mer per år än en fond med mindre förvaltningsavgift så tar jag den första varje gång. Dock så ligger Spiltan Aktiefond Investmentbolag väldigt bra till med hög avkastning och låg förvaltningsavgift. Vilket jag just nu funderar på att sakta föra över vinsten i deras stabil fond och lägga det i investmentbolag fonden istället. Här är mitt fondinnehav:

Aktiefonder:
 • Didner & Gerge Global   6.6%
 • Didner & Gerge Småbolag   6.6%
 • DNB Sweden Micro Cap   3.3%
 • DNB Technology   3.3%
 • Skandia Time Global   16.5%
 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag 13.2%
 • Spiltan Akitefond Stabil   20%
 • Swedbank Robur Indexfond   4,5%

Företagsobligationsfonder:
 • Nordea European High Yield Bond Fund  6.6%
 • Simplicity Corporate Bond   16.5%
Nya sedan nyår är DNB Sweden Micro Cap som gjort bättre ifrån sig än D&G småbolagsfond senaste året så flyttade över lite därifrån. Har även Fidelity Nordic A-Sek på ingång då man får jämnare börsfördelning och en lite gynnsammare geografisk fördel då man inte behöver vara begränsad av de svenska innehaven. Har även sikten inställda på Caprifol Nordiska Fonden som gjort väldigt bra ifrån sig senaste. DNB Utlandsfond A är också på väg in, endast en liten post. Är lite osäker på hur jag vill göra då globalfonderna inte är så globala och det känns som jag gör bättre i att ha Sverige och USA fonder separat då de stora innehaven ändå är där. AMF Aktiefond Mix var en väldigt bra fond men de hade 30% i Sverige och 30% i USA och gav 24% förra året. Då gick separata fonder bättre.

Håller just nu på att omfördela lite för att försöka få lite bättre spridning och optimering. Även minska risken lite. Så en del av Spiltan Stabil går till Spiltan Investmentbolag. En del av Skandia Time Global går till global och/eller obligationsfond. Vill även ha ett större kapital i företagsobligationer som ses som mindre risk.

Har för plan att se över fondinnehavet en gång per kvartal. För att se om det finns optimeringsmöjligheter eller om jag stöter på något intressant. 20% i obligationer känns som lite lite med tanke på att jag har aktiedepå också som är drygt dubbelt så stor som fonddepån. Borde ändå finnas tillräckligt där om jag behöver ta ut på kort varsel. 15% i vassare fonder (småbolag, technology) känns ganska rimligt men får se hur de utvecklas i framtiden då de andra halvåret 2013 underpresterade eller följde index.


2014-01-08

Min Aktiedepå


 • Addtech B   5,42%
 • Awilco Drilling   9,5%
 • Betsson B    8,93%
 • Mr Green & Co   7,4%
 • Softronic B   4,72%
 • Statoil   7,58%
 • Swedbank A   5,3%
 • Tele2 B   7,34%
 • TeliaSonera   7,4%

Just nu ligger portföljen på -2.33% där MRG, Awilco Drilling och Tele2 står för största nedsidan i storleksordning. Portföljen ger en förväntat direktavkastning på 7%. De flesta företag har förväntade utdelningar på >5% och Awilco Drilling tar med sina 20% förväntat direktavkastning ut MRG och Addtech 3 procentiga utdelningar.

MRG kändes som ett av de stabilare kursraketerna vid köptillfället och var +10% innan dålig rapport och värdet störtdök. Just nu är min uppfattning att de kommer tjäna mer och mer under året och att den kommer öka med nästa rapport där även en utdelning på 1-1.25 kr kommer delas ut per aktie vilket ger en direkt avkastning på 3-4%. De ökade sin kundbas med 40% i fjol och fortsätter antalet aktiva medlemmar och de behöver investera mindre i reklam bör deras intjäningsförmåga öka. Har för avsikt att grotta ner mig i deras rapport så fort jag får tid.

Tele2 köptes ännu tidigare för den enormt fina utdelningen som beräknades ges. När den sänktes vid rapport så sjönk aktien också som en sten. Som jag nämnt i ett tidigare inlägg så beräknar Carniege att aktien kommer ge 30% avkastning inom 14 månader. Andra analytiker säger på samma sätt att den är undervärderad just nu. På dagens nivå får man 6% direktavkastning. Då jag själv har dålig koll och måste även här kolla rapport för att själv få en uppfattning men tror jag kan gå med vinst här med lite tålamod. Dagens rekommendation från Bernberg nämner att vid försäljning så blir Tele2 ganska mycket mer värt. Jag kommer nog på grund av oroligheterna sälja så fort jag kan kvitta. Om det är innan eller efter utdelning får vi se.

Awilco Drilling beräknas dela ut uppåt 20-22% per år. Än så länge 6NOK per kvartal. Jag var girig och har lärt mig att till nästa gång ska jag vänta till en dip. Detta ska jag följa som en regel. Den tappade 10% veckan efter jag köpte då det finns viss osäkerhet om utdelningarna kommer äga rum. Awilco äger två borrplattformar som är gjorda för medeldjupt vatten och är nästan ensamma om att erbjuda det. De fick dem kraftigt rabatterade och har låg skuldsättning. Så fort årsrapport och  utdelning är fastslagen bör kursen öka igen. Denna är jag minst orolig för av mina innehav som går minus.

På plussidan har vi Betsson, Swedbank och Teliasonera som ligger 15%,10% respektive 5% plus. Alla tre var på placeras rekommenderade aktier när jag började och jag har långsamt ökat i samtliga innehav eftersom jag blev mer och mer bekväm på börsen. Alla tre hade höga utdelningar och goda framtidsutsikter vilket tyckts realiseras mer och mer. Är dock ändå sugen på att läsa deras rapporter för att försöka komma fram till den stora frågan när jag ska sälja. Antingen om min tro i företaget skulle vika eller om aktierna blir dyra och de finns bättre alternativ.

Statoil fick jag hyfsat bra och gick +5% strax efter jag köpte. Dock bryr jag mig inte så mycket då denna är tänkt som en del av min långsiktiga portfölj. Över 10 år så har Statoils kurs gått +/-20NOK från dagens kurs men har delat ut givmilt vilket gör den till en stabil högavkastare. Förhoppningsvis så är Swedbank och Teliasonera i samma sits. Betsson kanske kan ersätta Tele2 som var tanken att vara där. Annars är det inte så många företag som jag är så säker på om de kommer vara kvar vi slutet av året.

Softronic är et IT och konsultföretag. Köpte det på rekommendation av Claes Hemberg. Softronic är på small cap och har funnits i 15 år. De har en högdelning och konsultbranschen börjar ta fart nu. Enda invändingen är att enligt historiken att döma så sjunker Softronic som en sten efter utdelning med 0.5-1kr mer än vad den borde sjunka. Den skjuter även i höjden dagen då rapport släpps för att pika under samma vecka. Min teori är då att jag tjänar mycket mer på att sälja efter rapport än att vänta på utdelningen. För att sedan köpa igen efter rapport på rapport eller vid senare tillfälle. Börsen har en tendens att överreagera.

Addtech köptes då den var i flest personers portföljer som fick bättre avkastning än börsen för lägre risk då Avanza publicerade en lista. De köpte även ett företag som ökade omsättningen med 50 miljoner NOK vilket var mindre än vad jag först trodde. Lärde mig både att jag behöver ha mer tålamod och lära mig mer om företaget innan jag ger mig in i det. Det verkar dock se ganska bra ut. Skummade deras rapport och de hade ökat omsättning 2013 gentemot 2012 men hade ändå tänkt göra mig av med detta innehav när jag kan gå med vinst då det känns som det finns andra bättre alternativ. Hade också varit bra med lite likvida medel då den siffran inte är så hög just nu.

Tål att nämnas har jag knappt 2% i starbreeze för skoj skull även om jag inte hade gjort det nu. Den gick -20% men har gått tillbaka nu och till och med upp 9%. Då jag inte investerat så mycket och deras försäljning verkar gå utmärkt skadar det inte att ha den posten känner jag.

Hoppas på att kunna läsa genomgående samtliga rapporter och även på företagen på min bevakningslista som jag hoppas på att gå igenom i dagarna. Fondval och Fondstrategi kommer först.

2014-01-05

Mål inför 2014

Målen inför 2014 blir att lära mig mer om investering. Jag känner att jag är väldigt dålig på att värdera bolag och har hittills gått på andras analyser vilket blir lättast när man som ny har noll erfarenhet. För att nå detta mål tänkte jag införskaffa lite investeringsböcker. Längst upp på listan ligger the intelligent investor av Benjamin Graham. Tänkte även tjuvkika lite på de bloggare jag följer och försöka lära mig mer om aktier och analys.

Som avkastningsmål tänkte jag börja med 10-12%. Skulle jag klara att hålla den takten över en längre tid så tar det 6-7 år att dubbla min första investering enligt Rule of 72. Tillkomst av kapital skulle självklart öka takten men då börsen stiger eller minskar mycket kraftigare så är målet att över tiden ha en snittökning av 10-12% per år. Denna siffra lär jag behöva justera eftersom åren går dock.

Mitt aktieinnehav och vilka rekommendationer jag följt kommer i nästa inlägg. Börsen väntas öka mellan 3-16% under året enligt diverse analytiker. Riktningen av året kommer vi att se eftersom rapporter kommer in. Den svenska börsen handlas till ett hyfsat högt P/E just nu och nu väntas vinsterna i bolagen att följa trend annars lät det som att det kommer gå ganska rakt. Men som jag läst lite om på andra bloggar så kom jag själv fram till att vill man följa index är det lättare att köpa en fond. Även om jag tycker att om man viktar index på rätt sätt kan man få en bättre utveckling så har de stora bolagen generellt växt klart men de är stabila kassakor. Vilket är skället till att jag behåller dem som en bas för att sedan hitta mindre bolag men som fortfarande har bra utdelning men även då tillväxtpotential. Sedan tror jag ännu inte att jag är duktig nog för att hitta den bättre indexviktningen men om det skulle ändras vid ett senare skede kan jag tänka mig att ändra på det.

En ganska simpel idé jag hade om att slå index var att helt enkelt skaffa en portfölj på 10-15 bolag som har högre avkastning än snittet (som låg runt 4%). Då de bolag med högre utdelning går i genomsnitt bättre än de som har mindre bolag säger statistiken att det borde vara en sund investeringsstrategi. Ett exempel är Swedbanks högutdelningsfond som slog index med 10% i år. Den verkar dock ha gått sämre tidigare år och har därför bara en morningstar stjärna.

Målet med bloggen blir att förhoppningsvis kunna producera givande diskussioner om investeringsstrategier och när jag är bra nog på att analysera företag även kunna ge input på diverse bolag (utöver högkvalitativa analyser). Bloggen kommer även funka som ett bollplank för tankar jag har angående investering och förhoppningsvis kan de vara till hjälp för mig samt läsare som går i samma tankar. Hade även tanke om att lära mig skriva en vettig artikel.

Sammanfattning 2013

Året är slut sedan några dagar tillbaka och som första inlägg tänkte jag sammanfatta året som gått. Jag öppnade konto i Juli 2013. Hade jag lagt in allt på en indexfond då hade jag legat +15% men det är lätt att vara efterklok. Jag började i slutet på Augusti och köpte då AstraZeneca och Axfood. I efterhand var det inga dumma köp. Jag var dock väldigt försiktig då jag ville lära mig. Problemet var att jag spenderade runt 3 lax per aktie. Detta medför att för att gå med förtjänst behöver aktien gå 4-5% plus. Courtaget blev även en hel procent. Jag sålde dessa långt innan båda steg ganska bra (10-15%) vilket delvis fick mig att inse att jag inte ska ha så bråttom.

Andra läxor jag lärde mig var Precise Biometrics. Köpte endast en liten post men den sjönk ganska omgående. Jag var ändå glad att jag testade för jag fick reda på min risk tolerans och PB var för mycket. Gick ur med en smärre förlust.

Certifikat var ett annat experiment. Köpte Bull certifikat med hävstång på 12. Problemet var att jag inte visste när man skulle sälja för jag förstod mig inte på marknaden ett öre så bra som jag trodde. När det sjönk så sålde jag och köpte Bear x12 och gick +15% varefter jag sålde. Jag köpte sedan mer Bear och då gick OMXs30 självklart upp över en längre tid. Hade jag vart kvar i Bull hade jag kunnat tjäna en hacka. Certifikat är dock väldigt volatilt. Kan hända att jag kollar mer på det vid annat tillfälle när jag lärt mig mer men vi får se. Aldrig med någon större post. Sålde Bear i slutet av året för att förhoppningsvis kunna kvitta förlusten vilket jag hoppas går.

Köpte Tele2. Jag var för ivrig på god utdelning och att jag gillade bolaget då jag har abonnemang oss dem då de var billigast då jag köpte och har varit över en längre tid. Hade vid denna tid ingen uppfattning om hur man kunde får en bild på hur stabila de var. Jag trodde det räckte att de var med på Large-cap. Sen kom rapporterna. Tele2 minskade 10% på en dag. Jag visste att det var en överdrift och snittade ner lite. Tyvärr har det följts av fler dåliga nyheter. Just nu håller jag och hoppas den går upp tillräckligt för att sälja jämt ut. Eller att den någon gång efter utdelning kanske händer något. Carnieges analys hittade att det var 30% avkastning på tele2 under 14 månader så vi får se hur jag gör.

Andra som handlades och dumpades var: New Wave, Sandvik, Skanska, Industrivärden, Enquest, Nokia, Björn Borg, Sectra, HiQ. De flesta för de såg inte ut att hända något med dem och det såg inte ut att ändras i framtiden. Sålde de flesta med förtjänst om än inte så mycket. Nokia gick väldigt bra och sålde på 45-49 med GAV på 34 i snitt. Men förstod inte vad som hände och det enda som lockade var extra utdelningen. Efter det kändes läget väldigt oklart men jag är glad att jag kunde ta hem lite för att täcka mina felsteg. Tål att nämnas. Sectra är fortfarande av intresse och det var ganska onödigt att sälja. HiQ har utdelning men tycktes inte ha någon tillväxt varken mål eller potential.

Jag gick i stort sett +/- noll på året. Målet var väll att slå 1% räntan där pengarna stod innan. Även om det misslyckades så tror jag inte det kommer vara några problem i framtiden. Jag är ändå ganska nöjd då jag förlorade ganska mycket på Bull/Bear och Precise Biometrics. Men lyckades med bra fondval och förbättrad aktieval ta ut förlusterna även om en del är orealiserat.