2015-04-21

Utdelningsökningar och återinvestering i praktiken

Många amerikanska bloggare som jag tycker är intressanta att följa är de som förespråkar utdelningshöjningar. Utöver att många år av stigande utdelningar talar för att bolaget lyckas utveckla vinsten på liknande nivåer så är det också intressant hur man, utan att göra något, får mer i utdelningar varje år.

Utdelningsökningar
Jag har av nyfikenhet kollat vad alla mina innehav har för utdelning i år och vad de hade förra året för att se hur mycket mer jag får i år. Med befintlig portfölj så ökade utdelningen med 12% oviktat eller ganska mer relevant så ökade utdelningen i portföljen med 5,7% för bolagen jämfört med förra året eller 800kr. Skulle jag få en liknande ökning av utdelningar med nyinsättningar skulle jag behöva sätta in 16000 kr, vilket är nära mitt sparmål för året, som jag nu får helt gratis. Så istället för att behöva lägga undan 16000 av min lön så har bolagen jag äger växt på ett lönsamt sätt att de kan ge mig mer pengar i fickan. Nu har detta även reflekterats i aktiekurserna, men skulle börsen vara lite surare än vanligt så kommer bra bolag att ge en god avkastning ändå genom ökande utdelningar vilket är trevligt.

Jag antar att nyinsättningen investeras  i min befintliga portfölj med en DA på 4,72% om matten bakom är av intresse.

Återinvesterad utdelning
Det är ganska lätt att inse att genom att återinvestera utdelningar kommer man få en längre långsiktigt avkastning än om man inte återinvesterar utdelningen, vilket illustereras desto tydligare med skillnaden mellan Stocholmsbörsens index jämfört med index inklusive utdelningar.

Men hur mycket har det faktiskt påverkat i den egna portföljen?
Jag fick 18200 kr i utdelning där majoriteten kom in första halvåret vilket betyder att jag redan fått en del av ränta på ränta effekt från utdelningarna. Men för enkelhetensskull tänkta jag bara räkna lite grovt på det på årsbasis. 18200 kr i utdelning återinvesterat till samma DA som min portfölj ger en utdelning på runt 860 kr som jag får extra i år.

Framtiden
Detta är bara för första året men grovt räknat så kommer utdelningsökningar och återinvesterade utdelningar bidraga med runt 1600-1700 kr i utdelning under 2015. Så utan att sätta in nytt kapital och utan ränta-på-ränta effekten så kommer utdelningen att dubblas på 10 år från befintliga 15 tkr till 30tkr. Räknar man med ränta-på-ränta effekten som blir runt 10% stiger denna siffra till 40tkr på 10 år. Allt utan nyinsättningar vilket är ganska trevligt. Likaså blir siffran desto högre med nyinsättningar. Även om det blir lite diffust och bara räkna på det i teorin blir det intressant att följa upp i praktiken.

Med en utdelningstillväxt på 6% och ökning från återinveserade utdelningar på 5% och 5% från nyinsättningar så blir 10% i underkant men den organiska tillväxten är oklart om den kommer att vara lika stor i framtiden.

Tänker ni något om utdelningstillväxten/återinvestering och har det i åtanke vid investeringar eller är det bara ett räkne-/tankeexperiment?

1 kommentar:

  1. Det är alltid trevligt med bolag som höjer utdelningen något varje år. På lång sikt är det nödvändigt, dels med tanke på att bolag behöver upprätthålla aktieägarnas förtroende, och dels för att den inflation som ändå verkar, kompenseras genom utdelnignshöjningar.
    Tyvär finns det inte så jättemånga svenska bolag som har en lång och fin utdelningshöjande historik, önskar att det fanns fler...
    Finns många fler exempel på de amerikanska börserna. Så, man tvingas till en god diversifiering för att få till en god mix av utdelningshöjande bolag, och då gärna med större spridning under året. Önskade att fler bolag införde flera utdelningar under året, förrutom Atlas Copco, NCC, Saltängen o pref-aktierna. Tror att det skulle vara mer gynnsamt för alla.

    SvaraRadera