2015-08-20

Kort Om: Zalaris Q2I min analys av Zalaris som finns att hitta HÄR så nämnde jag att några saker som jag var fundersam över. Delvis var det tillväxten och delvis var det intjäning och kassaflöde som jag ville hålla ögonen på i framtiden, det blir då lägligt att se över senaste rapporten (Q2 rapporten) som släpptes idag.

Huvudpunkter för Q2:

  • Intäkter ökade med 29,9% till 92,3 (71) miljoner
  • EBIT ökade till 8.8 (-0,5) miljoner
  • Marginalen ökade till 9,6% (-0,7%)
  • EPS landade på 0,29 (-0,07)
  • Kassaflödet landade på 9 miljoner eller 0,47kr/aktie

Man kan inte säga annat än att de lyckats bra. Tillväxten vad gäller intäkter för första halvåret ligger på 28,4% jämfört med samma period förra året. Likaså har kassaflödet från verksamheten blivit positivt vilket är trevligt. Detta var väl visserligen väntat då de tagit en del kostnader tidigare för att starta upp nya projekt. Hade de inte betalat ut en utdelning på 14,3 miljoner hade kassan gått + 3 miljoner. Med tanke på bristen av lån (mindre utgifter) och större kassaflöde ser jag inte en högre utdelning utdelning för verksamhetsåret 2015 som omöjligt. En utdelning 1.5 skulle innebära 28,6 miljoner vilket inte är omöjligt men det är svårt att sia om hur mycket det kommer ge, dock verkar en utdelning runt 1kr mer rimlig då kassan inte är allt för stor än och jag ser gärna att den gå upp till 75 miljoner där den var i början av året.

Tillväxten verkar ha goda möjligheter att fortsätta i ganska snabb takt. I rapporten skriver de att ett Globalt Fortune 500 bolag som kommer bli aktivt i Q1 2016. Likaså är ett stort statligt norskt företag som kommer skriva kontrakt i Q3 2015, då det är statligt finns det nu mer potential med andra staliga företag. Detta är bara de större då de verkar ha konstant tillflöde av mindre kunder. Något som jag inte nämnde så ingående i min analys är möjligheten att erbjuda fler tjänster till befintliga kunder vilket har hänt. Jag hade inte heller tänkt på att vissa kunder kanske bara vill ha Zalaris tjänster till ett land för att testa och sedan expandera till resten av länderna senare vilket verkar ha hänt med en del företag enligt rapporten. De verkar även ha rullat igång mer cloudtjänster som mottagits väl av befintliga kunder och bör vara intressant även för en del nya kunder.

I presentationen nämner de att av de stora bolagen så är det runt runt 24% (Uppskattning gjord av Zalaris) som outsourcar. Av denna andel så har Zalaris 40% vilket är en ganska hög marknadsandel. Jag har försökt att utgå från att tänka på nedsidan så mycket som möjligt för att skydda mitt kapital (vilket gjordes i analysen) men den potentiela uppsidan låter onekligen intressant då de försöker att få de största bolagen i den andra 76% att börja använda sig av deras outsourceing.

Allt som allt var det inte mycket att klaga på och jag blir desto mer sugen på att öka något. Främst för jag inser att jag har några bolag som är av lägre kvalité och där med mer orolig över. Vad tycker ni om Zalaris senaste rapport?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar