2014-03-02

Köp: Sparebanken Øst och Nolato

Under föregående vecka såldes Softronic av för att ge rum åt två nya bolag. Softronic såldes då jag är osäker på hur prispressen och lönehöjningar kommer påverka resultatet negativt och att jag inte riktigt förstår konsultbranschen till den grad jag vill för att motivera ett köp inom den. Ska dock hålla uppsikt över dem i framtiden då deras höga utdelning gör det väldigt intressant så länge de kan garantera intjäningsförmåga. Yeild on Cost blev blev 7.16% och påverkar portföljens resultat positivt med 0.4%.


Ett av de nya innehaven blev Sparebanken Øst. En norsk bank som bedriver verksamhet i större utsträckning i östra Norge konstigt nog. De är en del av Sparebanken alliansen, som koncern är det den näst största banken i Norge efter DNB. I brist på en engelsk rapporten så fick jag träna min norska. Utdelningen höjdes inte från förra året men på 3 NOK ligger redan direktavkastningen på 6.67%. I skrivande stund har de överskotts kapital att driva banken i 18 månader utan intäkter. Deras kapitaltäckningsgrad ökade under året och ligger nu på 18.41% varav kärnkapital är 15.75%. Räntabiliteten på eget kapital har legat runt 12.46% och räntenetto har ökat under året. Kostnader har minskat i takt med att räntenettot gått upp vilket ger ökad marginaler. För att minska risken mot den osäkra husmarknaden i Norge ska de försöka få in fler kunder från näringslivet. De är viss konkurrens men de har en stark geografisk position som bör gynna dem i längden. Resultatet för 2013 var 5.9 NOK per aktie var något över min beräknade normala intjäningsförmåga. De har en stark ekonomisk plattform med en gedigen kostnadskontroll med en starkkapitalbas vilket gör att de har goda framtida utsikter. Eget kapital är 49.3 vilket ger dem en P/B på 0.92 och ett P/E på 7.7 och gör dem ganska billiga.


Andra nya innehavet blev Nolato, fick upp ögonen för dem när jag använde börsdata's screener då de kom högt med både utdelnings screener och magic formula. Deras årsrapport har en del förbättringsmöjligheter i form av redovisning men såvitt jag förstår är de underleverantörer till många stora globala företag inom tre olika segment. Nolato Medical, Nolato Telecom samt Nolato Industrial. Samtliga segment förbättrades under året, varav industrial förbättrade resultat m.h.a kostnadskontroll. Tror jag får vänta på årsrapporten för att kolla in mer exakt vad de gör. Även vad som gäller med framtidsutsikter då jag vid köp bara förutsatte att de borde kunna tjäna ungefär vad de gjorde förra året med viss tillväxt. Som underleverantör kändes det som deras verksamhet var hyfsat stabil. Vid köp hade kursen gått ner från 170 till 150 och direktavkastningen blev återigen intressant på 5.4%. Funderar dock på om jag stressa mitt köp beslut p.g.a screener resultat samt uppskattad dip i kursen.

Tankar om Nolato eller Sparebanken Øst?

1 kommentar:

  1. Nolato har jag spanat på av och till men kursen har alltid sett ut att vara starkt stigande och det har fått mig att tveka, nu kansk det är dags att ta en titt igen.

    SvaraRadera