2014-03-15

Tankar och investeringsstrategi

Tankar
Funderade på vad jag skulle säga till någon om hur de bör gå till väga innan de investerar i ett företag och kom på att det inte finns något skäll att jag själv skulle göra något annorlunda. Löst hade jag sagt att man borde investera som en defensiv investerare. Vad gör man då? Man letar efter stora företag med om inte garanterad så ganska stabil intjäningsförmåga. Denna intjäningsförmåga beror på många faktorer. Intjäning i form av en jämn mängd kunder eller produktion i en viss takt. Här spelar storleken på bolaget in då större bolag som har flera miljoner kunder spelar en förlust av några kunder en mindre roll jämfört med större bolag. En förlust av en del kunder påverkar dem mindre än vad samma förlust skulle göra för ett mindre bolag. Detta medför en ökad stabilitet vad gäller storleken på bolaget. Intjäningsförmåga påverkas även av marknaden bolaget agerar på och vad för typer av konkurrensfördelar ett bolag har. Konkurrensfördelar är viktiga då det blir bästa sättet att uppskatta hur mycket ett bolag kan tänkas tjäna i framtiden i jämförelse med deras konkurrenter. Höga inträdes barriärer eller så kallade "moats" är också en faktor som kan styrka framtidsutsikterna.

Intjäningsförmåga flyter in väl i nästa steg vilket är om bolaget har gedigna finanser där inflödet av nytt kapital är viktigt. Inom finanser så är det viktigt att veta vad det kostar att driva företaget i form av investeringar (känt som CAPEX). Springer kostnader iväg i takt med att intjäningen minskar kan det vara bra att ta en extra titt. Skillnaden mellan intjäning och kostnaderna för drift samt utveckling är rörelsemarginalen vilket blir det kassaflöde som bolaget har att röra sig med. Goodwill är värdet av ett bolag utöver deras egna kapital, även kallat immateriella tillgångar. D.v.s skillnad på tillgångarna och vad ett bolag skulle betala för det vid förvärv. Grovt så är det deras rykte som minskar på goodwill om det blir sämre och kan öka goodwill om det blir bättre. När goodwill skrivs ner påverkar det resultatet negativt men ej kassaflödet vilket knyter in vikten av att kolla på kassaflödet.

Kassaflödet är företagets krigskista och används lämpligt för expansion, utdelning eller återbetalning av lån. Lån är en viktigt del för att få finansiering för bolagen för expansion och dyl. Vad som är viktigt då är att ett bolag bör kunna dels kunna betala räntan från lånen (1) och dels kunna betala av lånen helt när lånen löper ut (2). (1) kallas ränteteckningsgrad och beräknas genom att dela intäkterna efter finansiella intäkter på räntekostnader. (2) är känt som soliditet som är ett mått på hur stabilt företaget är i form av hur belånade de är. En bra soliditet för bolag är olika beroende på vilken  bransch de agerar i. Men generellt vill man ha så hög soliditet som möjligt och det är i stort sett bara banker och fastighetsbolag som kommer undan med soliditet under 50%.

Ett bra mått att mäta fria kassaflödet är utdelningar och likaså om ett bolag har några tankar på tillväxt. En utdelningsandel på 80% innebär att de inte kan investera så mycket av vad de tjänar i egen verksamhet. Det är ofta större bolag som kommer in här. Delas 50% ut så investeras fortfarande en del i verksamheten men en del ges till aktieägarna. De flesta bolag ligger på denna nivå. Är det mindre än 50% så bör ett bolag investera det mesta i sin egna verksamhet. Utdelningsnivån kan även påverkas av utdelningspolicyn.

Investeringsstrategi
Hittills i mina analyser har jag följt en viss mall och specificerar nu vad jag kollar på och vad jag anser företaget behöver ha för att få godkänd inom respektive område. De kommer förmodligen behöva revideras något eftersom.
 • Konkurrens och arbetssätt
  Kunskap om bolagets arbetssätt samt vad som utmärker bolaget gentemot konkurrenter. För att klara detta kriteriet ska jag förstå bolagets verksamhet och hur bolaget kan garantera framtida intäkter över en längre tid i form av bättre tjänst, högre kvalité eller dyl. 
 • Finansiell ställning
  Detta kriteriet nås om bolaget har en såpass stark finansiell ställning att de har en god räntetäckningsgrad på över 2 (4 för cykliska och konjunkturkänsliga bolag), samt en bra soliditet jämfört med andra bolag i samma bransch. Banker över Basel II 15% och fastighetsbolag över 40%.
 • Tillväxt och intjäningsstabilitet
  Bolaget ska främst ha en stabil intjäningsförmåga, men även ha tillväxt potential för att kunna få mer från bolaget i framtiden vilket gör att nästa punkt är viktig. Detta kriteriet uppfylls om det finns goda tillväxt möjligheter och befintlig intjäningsförmåga kvarstår.
 • Utdelningstillväxt och -stabilitet
  Bolaget ska ha en policy som möjliggör en stabil och ökande utdelning över tid. Kriteriet uppfylls om bolaget har delat ut under en längre tid (minst 5 år) och har ökat utdelningen i takt med att intäkter ökat. Direkt avkastningen ska helst vara över 5% och utdelningsandelen över 50%.
 • Ledning och Ägarbild
  Ledningen, samt ägarna ska vara starka och stabila, med aktieägarnas intresse som prioritet. Här blir det lätt att fria hellre än att fälla men får försöka skapa mig en uppfattning om ledningen samt ägarna. Ska även ha uppsikt över insiderägande samt om cheferna har rimliga löner.
 • Risker
  Här vill jag vara medveten om ett bolags risker för att bedöma om jag känner mig trygg nog i en investering. Fyller bolaget mina andra kriterier får jag bedöma om existerande valuta/bransch/politiska/råvaru risker är tillräckligt för att få mig att avstå från en investering.
 • Nyckeltal
  Vissa enkla nyckel tal kommer även att följas men kan i vissa fall brytas ifall de andra kriterierna motiverar det. Men en direktavkastning på över 5% och P/E på under 15. Kursen få ej heller befinna sig på 3 månaders högsta.
Då jag egentligen inte vill ha allt för mycket regler på vad min portfölj får innehålla då jag kanske utsetts för vissa svagheter som fondförvaltare har i sina restriktioner. Dock behöver jag ändock några riktlinjer:
 • Omsättningen i portföljen ska över tid minska och målet för 2014 är 26 transaktioner och för 2015 är målet 16 transaktioner. Målet är alltså att inte ha transaktioner utöver köp av månatliga sparandet.
 • Portföljen jämförs med SIXRX för att se om det vore bättre att ha allt i AVANZA ZERO. Inte hundra på hur rättvist det är med tanke på innehaven i andra länder.
 • Direktavkastningen från portföljen ska överstiga 5% och för 2014 är målet över 10000kr i utdelningar för att varje år öka med 5000kr. Detta medför att det totala sparandet behöver uppgå till 100000 per år exklusive utdelningar.
 • Tål att nämnas så kommer ej belåning att användas.
Då jag fortfarande håller på att bearbeta min metodik är detta än så länge en skiss samt funderingar. Bör även nämnas att jag inte gått in något på värdering av bolag men kollar utöver dessa kriterier på vad ett företag kan ge för avkastning över tid som förklaras utmärkt här. Kollar även på hur värdet på eget kapital kan tänkas öka som skrivs bra om här. Båda dessa hjälper mig att se vilka av de bolag jag finner intressanta, är mest köpvärda.

Svagheter och styrkor med detta tillvägagångssätt?

8 kommentarer:

 1. Både Av- och Nedskrivningar påverkar ej kassaflödet. Oavsett om det är nedskrivningar av goodwill eller andra tillgångsslag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för kommentaren, såg att det blev väldigt fel. Hade lite svårt med hur goodwill påverkade, men har uppdaterat med förhoppningsvis korrekt info. Verkar Investeringsstrategin vettig?

   Radera
  2. "När goodwill skrivs ner påverkar det resultatet negativt men ej kassaflödet vilket knyter in vikten av att kolla på kassaflödet."

   Låter mycket bättre :). Det just därför jag köpte bolag som Mekonomen när samtidigt marknaden tycker att bolagets har relativ hög värdering. Där kan vi verkligen prata om Goodwill, av- och nedskrivningar. Vinst per aktie är 8,56 kr medan FCF är 13,79 kr :).

   Din strategi ser bra. Jag hade tänkt lägga till FCF i relation till utdelningen. Och inte bara kolla på utdelningsandelen. Men nu har du tagit med kassaflödet :)

   Samtidigt tror jag att du måste skapa ett strategi som fungerar och passar just för dig och inte ska lyssna för mycket på andra. Dessutom tror jag att du kommer hela tiden justera och förbättra din strategi med tiden och med ny erfarenhet.

   Radera
  3. Jajamän. Är väldigt säker på att kriterier och mål kommer behöva justeras då jag ännu inte hållit på med aktier ett år. Är alltid bra med lite kritik som får en att tänka över sina motiveringar en extra gång :)

   Radera
 2. Tycker det ser ganska bra ut. Ett tips kan vara att skriva till något om insiderägande under ledning och ägare, och så kan det alltid vara bra att snegla på ersättnings och bonusnivåerna :)

  Det låter inte så hänsiktsmässigt att sätta en regel för direktavkastning, om du inte ska leva på utdelningar i en nära framtid? Det tycker jag låter som att skjuta sig själv i foten, framförallt om du inte menar YOC? Ett rimligare krav är att alla bolag ska betala utdelning, men inte att utesluta ett köp till 2% direktavkastning där företaget kan återinvestera 80% av vinsten i mycket lönsam tillväxt, som exempel. Eller hur tänker du ? :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack! Insiderägande och ersättningsnivå är delar jag inte tänkt på allt för mycket, framförallt ersättningsnivån då jag inte riktigt vet hur jag ska bedöma det. Ska jag kräva stort insiderägande av alla bolag eller bara de mindre bolagen? När börjar ersättningsnivåer bli överdrivna?

   A.n.g. direktavkastningen går jag lite på att över 10 år får man mer i utdelning av 6% utan utdelningstillväxt kontra 3% med 15 utdelningstillväxt. Speciellt då jag kan få 5-6% idag med en större utdelningstillväxt. Det blir då större kapital att återinvestera.

   Bra fråga. Delvis är det svårare för mig att bedöma om en fortsatt lönsam tillväxt kan fortsätta i liknande takt. Men jag har varit ganska nyfiken på bolag som återinvesterar en större andel. Har dock velat ha en stabil utdelningsportfölj som bas eller huvud strategi. Men för målsättningens skull kanske det är bättre att formulera det som en YOC på över 10%.

   Radera
  2. Jag tycker bara att sådana regler lätt blir för snäva och begränsande, men man ska såklart anpassa sin strategi till sitt eget lynne! :)

   Ersättningsnivå är svårt att bedöma men jag brukar ha som målsättning att iallafall se på det, och kanske få en uppfattning. Är den helt orimlig så upptäcker man förmodligen det iallafall. Man kan jämföra med konkurrenter, andra bolag av liknande storlek och struktur, etc. Efter ett tag får man en uppfattning om vad som är rimligt.

   Själv vill jag alltid se en viss nivå av insiderägande, men en stark storägare med styrelseplats kan delvis kompensera för detta. Du behöver ju inte ha en strikt regel men bara nämna det så att du försäkrar dig om att du tar hänsyn till det :)

   Radera
  3. Jajamän, bra synpunkt. Uppdaterade Ledning och Ägarbild.

   Kanske bör påpekas att detta är främst riktlinjer då som du nämner vill jag inte handikappa mig själv men generellt letar jag efter bolag enligt ovan. Lär även revidera dessa löpande, men hoppas att jag inte behöver göra några större ändringar.

   Radera