2014-02-25

Analys: Awilco Drilling


Awilco lämnade sin Q4 rapport idag och jag tar därmed tillfället i akt att analysera mitt största innehav. Här är en artikel på Seeking Alpha om man vill läsa ytterligare.

Konkurrens och arbetssätt
Awilco Drilling äger och driver de två "semi submersible drilling rigs" vid namn WilPhoenix och WilHunter som verkar på "the northern shelf" som är norr om Stor Britanien. Båda riggarna köptes av Transocean för runt 200 MUSD då de uppgraderades för ca 100 MUSD. Värdet innan uppgraderingen var 700 MUSD då ett tidigare köp skulle göras på den nivån. Då börskraschen satte stop på försäljningen fick Awilco den kraftigt rabatterat. För tillfälle så har WilPhoenix en order log fram till 2017 och WilHunter fram till årsskiftet 2015/2016. WilHunter har möjlighet att förlänga. Under 2016 kommer även båda riggar att uppgraderas för att öka säkerheten och säkra riggarnas livslängd. Detta kommer även påverka utdelningen negativt. Awilco är väldigt lätt att förstå sig på. De två riggarna borrar olja och pengarna som kommer in efter avgifter betalats går till aktieägarna. Är en rigg inaktiv så genereras inget kassaflöde och utdelningen minskar vilket vi kanske redan får se Q3 i år. Att påpeka är att även om en av riggarna blir inaktiva en kort period och utdelningen dras in en av kvartalen så är fortfarande avkastningen på 15% (j.fr 20%).

Det finns möjligheter både i andra halvåret 2014 och 2015 för nya kontrakt eftersom gamla kontrakt löper ut. Awilcos riggar uppgraderades båda 2011 vilket gör det bland de bättre riggarna som finns. Det är mer ekonomiskt gångbart att bygga nya djuphavs riggar vilket gör att marknaden har enbart gamla riggar vilket gynnar Awilcos uppgradera riggar som bedöms ha längst livlängd av de kvarstående riggarna. Stor Britanniens oljefält har en hög inträdesbarriär vilket gör det svårt för nya riggar att komma igång.

Finansiell ställning
Likviditets värdet för de båda riggarna uppskattas vara 800 MUSD. De har ett längre kreditlån på 98.1MUSD med 9% ränta vilket är lite olyckligt då de betalar 2.8MUSD i kvartalet. De fick dock riggarna till en stor rabatt så har i övrigt inga andra lån. Awilco har en kassa på 50 MUSD och tar in lika mycket varje kvartal.

Tillväxt och intjäningstabilitet
Tillväxten ligger ganska nära noll. Enda intjäningstillväxten är om driftsintäkterna ökar men det kan gå åt båda håll. Båda riggarna är för närvarande uppbokade hela 2014 och större delen av 2015. Den totala loggen ligger på nära på 762 MUSD.

Utdelningstillväxt och -stabilitet
Utdelningen för Q4 2013 delas ut nu nästa månad på 1.1 USD. De väntas dela ut samma summa varje kvartal framöver. Policyn är att dela ut samtligt kassaflöde utöver en rimlig buffert. Utdelningen 2014 väntas ligga på mellan 4.4 USD och 5 USD per aktie. Vilket blir mellan 20-25% direktavkastning. Utdelningstillväxten är helt beroende av intäkterna för respektive kvartal. Tex då riggarna ska uppgraderas 2014/2015 väntas en kvartalsutdelning minska eller helt utebli. Ökar driftsintäkterna ökar utdelningen och vise versa. Man får i stort sett pengarna som tjänas in rakt i hand. Med båda riggarna i drift till slutet av 2015 så är utdelningen ganska garanterad tills dess.

Ledning och Ägarbild
Ägare är The Awilhelmsen Group som äger ett stor antal frakt båtar. De äger över 50% och står för större delen av den investerarvänliga mentaliteten. Jon Oliver Bryce verkar som en stabil VD med över 20 års erfarenhet av oljebranschen. 

Risker
Riskerna i Awilco Drilling är främst en driftstörning som pågår över en längre tid. Då de bara har två riggar kan intjäningsförmågan i grova drag halveras över reparationstiden. Värt att nämna är att korta driftstörningar täcks av försäkring. Risk finnes även i form av brutna kontrakt vilket dock är ganska svårt att göra enligt Awilcos presentation. Priset på Berrings oljan påverkar även den. Statoil uppskattar ett pris på 101/tunna dollar för 2014 vilket borde göra att Awilco kan hålla sina driftsintäkter på en bibehållen hög nivå. Skulden på 100 MUSD är en risk ifall de inte kan få kontrakt närmare 2017 då lånet ska betalas tillbaka. Q4 resultatet påverkades negativt av väder men det har inte påverkat vinsten marginellt. Efter 2016 kan driftsintäkter minska något men bör fortfarande ge gediget kassaflöde.

Nyckeltal
Awilco drilling köps just nu till en enorm rabatt med ett EV/EBITA på 3.5. Detta gör att det kan vara intressant för större aktörer att köpa upp Awilco drilling. Även om de gör det så har man en 20% direktavkastning att trösta sig med. Awilco har ett P/E på runt 5. EV ligger på runt 650 MUSD vilket är en del över börsvärdet på 3.5 MUSD. ROE ligger på runt 60% vilket är väldigt bra.

Sammanfattningvis är jag ganska trygg med innehavet men behöver hålla koll på kontraktens utveckling i framtiden. Dock har den redan en ganska stor post i portföljen så avvaktar med att investera mera just nu. Sedan får vi se vad framtiden har att utvisa.

Tankar om Awilco?4 kommentarer:

 1. Tack för att den här genomlysningen av Awilco och dess framtidsutsikter är skriven på ett så lättfattligt sätt, att även en som inte är så insatt i branchen kan göra en rimlig värdering. Önskar att fler analyser vore så här väl skrivna!.
  Köpte in mig väldigt högt och ligger rejält på minus, men hoppas att bolaget kommer att värderas upp med tiden. Ser i varje fall fram emot att ta del av utdelningen den 20 mars.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack. Glad att det hjälpte. Köpte själv en post under rusning, efter snittning nere på 118 NOK ligger jag fortfarande back. Utdelning är alltid trevlig att ha medan man väntar på att bolaget uppvärderas. Känns fortfarande som bolaget är undervärderat även om den operationella risken motiverar en viss rabatt.

   Radera
 2. Hur påverkar oljepriset? Har man kontrakt med flytande/rörlig ersättning?
  Jag tycker värderingen verkar rimlig med tanke på riskerna. En större aktör med större diversifiering kan dock mycket väl se priset som attraktivt. Förstår lockelsen i bolaget, men avstår. Hade nog velat fokusera på nyckelpersoner (kapitalallokeringsförmåga, ska man expandera eller bara "mjölka" bolaget på utdelningar?) och livslängd/underhållskostnader på lång sikt innan jag skulle överväga en investering.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som jag förstått det har det med att det blir ekonomiskt gynnsamt för de som vill ha oljan att även komma åt olja från källor som inte är lika lättillgängliga. Ungefär som när oljeutvinning från sandskiffer blir lönsamt efter att priset stiger tillräckligt. "The northern shelf" är dyrare borrning än djuphavsborrning i t.e.x golfkusten. Men viss korrelation äger rum mellan priset på olja och vilka dayrates Awilco kan ta ut.

   Angående kapitalallokering så tänker de dela ut så länge de inte hittar något vettigt att investera i. Med tanke på en begränsad marknad tror jag inte de kommer investera i några mer riggar och tror målet är att mjölka utdelningar medan man får andra bolag intresserade av att köpa upp riggarna då de är väldigt kostnadseffektiva. Livslängden var bland de längsta bland semi-subursibles p.g.a uppgraderingarna som ägt rum (fram till 2030-talet). Underhållskostnaderna är däremot intressant då de kommer kosta mer eftersom riggarna blir äldre. De ska göra en större upprustning i slutet av 2015 för att öka säkerheten och förlänga livstiden ytterligare som kommer ta kassan för ett kvartal om jag minns rätt. Påminner mig om att utöver orderlogg, oljepris behöver jag även hålla koll så att driftskostnaderna inte springer iväg.

   Tack för att du kom förbi. Är viktiga faktorer du nämner och det får en att tänka till. Jag är fortfarande osäker på hur länge jag kommer behålla innehavet.

   Radera