2014-02-08

Första rapport veckan och The Intelligent Investor

Började lästa The Intelligent Investor av Benjamin Graham i veckan. Till mitt förtret så har jag haft en del tendenser som lätt kan identifieras med "the speculator". Vilket tyvärr har hänt i en del av mina köp historiskt. Av de bolag jag har nu köptes några i rusning och några i spekulation om att de kommer gå bra. Tur för min del att jag ville ha direktavkastning och får lite skydd av utdelningar. I framtiden har jag för avsikt att sikta in mig på bolag jag kan bilda en uppfattning om och som jag kan få värde utav. Måste även gå över min portfölj för att se om jag ser värde i dem eller ej.

Portföljen gick igår upp 2.7% vilket är nästan oroligt mycket med tanke på att det var ganska stora bolag som stod för ökningen. Den lilla speculatorn i mig blev självklart glad. Betsson steg 8% på deras köp av ett Holländskt bolag som äger majoriteten av spel marknaden i Nederländerna. Köpet får man säga är bra då de minskar skadan de tar av liran i Turkiet. De får även en stor position i en reglerad marknad. Enda problemet är att de kommer göra en nyemission för att betala för kalaset. Betsson i sig tjänade snäppet bättre än förra året men negativa valutaeffekter påverkade. Rapporten visade på en tillväxt med 8% (27%) med ytterligare tillväxt att vänta under 2014. Detta är i fas med vad jag läst tidigare om att spelmarknaden i Europa väntas öka och mobilspel desto mer vilket Berntsson precis som Mr Green verkar kunna leverera bra tjänster. Utspädningen verkar bli med snabb överslagsräkning 7%. Intäkterna väntas med hjälp av förvärvet öka med 30% vilket får anses vara vettigt.

Tele2 är den största säljkanditaten i min portfölj. Vill man vänta ett halvår då utdelning och en viss återhämtning har ägt rum för att kunna komma nära till att snitta eller är det bättre att minska på förlusterna och lägga det i något mer investerarvänligt. Tele2 är i samtal om frekvenser i Norge, de hade minskande resultat. Kursen rusade främst då det ryktas att konkurrenten 3 är intresserad av att köpa deras svenska verksamhet. I rapporten ser man att tillväxten i både Sverige och Nederländerna fortsätter att öka. I Kazakstan minskade kunderna istället men man slutade även gå med förlust. Samtliga marknader verkade gå framåt främst inom mobil abonnemang där de lanserat paketerbjudanden. De verkar inte tyngas allt för mycket av de nya näten de installerar. 2014 Q1 kommer försäljningen av bredbandsnätet i Sverige att vara klar men är oklar över vilken effekt det har.

Statoil hade lite sämre resultat men det tycks ske allmänt inom industrin då priserna för olja & gas minskat något. Statoil slog sitt gamla rekord från 1998 på antal fält funna med olja/gas. De höjer utdelningen och har planer på att börja med kvartalsutdelningar. Utdelningen för kommande år blir alltså ordinarie plus två kvartals utdelningar vilket är trevligt. Allt detta kommer av att de ska minska sina investeringar i nya projekt då lönsamheten för olja minskat då en tunna olja väntas komma ner till 102 dollar 2015. De vill även tillföra mer värde till sina aktieägare vilket de då gör med pengarna som inte går in i nya investeringar. Allmänt verkar det mycket intressant och bara med ordinarie utdelning får man 5%. Med både intjäningstillväxt och utdelningstillväxt i över 10 år så verkar bolaget väldigt bra mot Grahams kriterier för bolagsvärde.

Avega Group sjönk som en sten. De tjänade ytterst lite sista kvartalet och detta fick mig att inse att jag inte riktigt förstår branschen. Spekulatorn inom mig ville köpa när kursen sjönk 15%. Dock ser jag inte mycket värde i bolaget. Konsultbranschen fortsätter att vara konkurrensutsatt och som Gustav nämnde så är det svårt att se varför Avega Group skulle klara sig bättre än andra konsultbolag. Möjligtvis att deras expansion till Norge kan hjälpa dem.

Nästa vecka lämnar Addtech och Softronic rapport och fortsatt läsning av The Intelligent Investor är att vänta. Efter softronics rapport kan jag besluta om jag vill behålla eller ej. Addtech får vi se om det är av intresse eller ej. Blev intresserad av Phoenix Group efter en snabb titt på 4-traders såg det bra ut men ska se vad jag tycker efter jag läst senaste rapporten. Enda problemet där är att courtage på 749kr verkar tillkomma vilket skulle kräva en investering på 75000 för att få ner courtaget till 1%. Då målet med alla innehav är långsiktigt innehav så skulle jag kunna tänka mig betala mer än 1% men vart sätter man gränsen?

Tankar om bolagen som nämns? Har jag tolkat det rätt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar