2014-02-16

Strategier på börsdata

Testade lite strategier/screeners på börsdata som jag bestämde mig för att testa en månad. Osäker på om jag vill förlänga eller inte. För varje strategi kollade jag vilka listor som presterat bäst med samma strategi. Med tidigare företag jag haft i åtanke blev valet i varje kategori: Öresund, NCC, Duni/Nolato samt Diös.

Magic Formula
Magic formula försöker hitta lågvärderade bolag med hög avkastning. Här gav historiskt Mid Cap och Large Cap bäst avkastning och finans och fastighet inkluderas. Med dessa inställningar hamnade Öresund bland de längst upp och då jag vart intresserad av dem sedan tidigare valde jag att kolla lite mer på Öresund. Öresund är ett investmentbolag som tråkigt nog sålde Klarna AB som jag såg som ett ganska bra innehav. Just nu har de innehav i Bilia (22%), Fabege (15.8%), SEB (9.3%), ABB (5.1%), TeliaSonera (5%), Volvo (3.8%) samt Nordea, Svolder och Byggmax. Onoterade bolag är Carniege (8.9%) och Acne (4.1%). Ett trevligt hopkok av innehav, där Bilia kommer minska lite efter utdelning. Likvida medel uppgår till 5.1% vilket gör att de enkelt kan gå in med ganska mycket till ett nytt innehav. Resultat per aktie ökade med över 100%. De bedriver aktivt återköp och utdelningen i år är runt 10% (en Bilia aktie för varje tionde Öresund aktie). De delar minst ut så mycket att de inte behöver betala bolagsskatt. Vilket är utdelningsintäkter och andra finansiella intäkter. Delar då företagen i portföljen ut mindre kan man vänta sig en mindre utdelning och visa versa. Dock tar de utdelning för hela Bilia innehavet innan de delar ut det så det borde finnas en del plats för fortsatt hög utdelning från Öresund. De minskar risken själva genom att minska antalet onoterade innehav. De ger uppdateringar på substansvärdet varje månad vilket är trevligt. Just nu är kursen väldigt nära sitt substansvärde vilket den historiskt inte varit vilket jag förutsätter beror delvis på den höga utdelningen.

Grahams investeringskriterier
Med screenern som använder Grahams investeringskriterier fick jag fram NCC B som jag kollat på sedan innan jul. Resultatet för 2013 ökade med 4.3% mot 2012 resultat. De har börjat med halvårsutdelningar där totalt utdelningen hamnar på 5.6% i skrivande stund. Uppdelning av utdelningen borde jämna ut kursen något dessutom gör det att det är mindre viktigt att köpa den innan första utdelningstillfället, får återkomma om utdelningstajming i ett senare inlägg.  NCC årsrapport i korthet. De har minskat sin belåning med 13%. Order stocken har ökat med 4.1%. Milt väder har ökat orderstocken inom NCC roads vilket bör gälla för Q1 2014 också då det är fortsatt milt väder. Första kvartalet är allmänt ett svag kvartal pga kylan så fortsätter det som det varit lär NCC göra bra ifrån sig i år. Q1 är också svagt då de försöker färdigställa så mycket som möjligt i sista kvartalet innan kylan kommer. Även NCC bedriver återköp av aktier. Vet inte om det är bättre än att de betalar av sina skulder men med dagens lågräntemiljö lär det vara bättre.

Utdelningsstrategien
Med Utdelningsstrategien söker man en hög utdelningsandel, utdelningsökning och direktavkastning. Även har man historiskt fått bäst resultat med mid-cap.  Betsson var högst upp på listan som jag redan äger. Duni och Nolato var även högt upp som jag vart intresserad av sedan tidigare. Nolato var för övrigt ganska högt upp med magic formula. Sectra var med här men verkar vara övervärderad dessutom när jag kollade mer på dem verkar de kunna dela ut p.g.a en stor kassa men vinsttillväxten var det inte lika bra med senaste åren. Är osäker på vad jag tycker om Duni och Nolato så får kolla på dem lite mer i framtiden. De går båda upp på bevakningslistan.

Net-Nets
Med net-nets strategin sorterar bolag efter hur mycket värde som finns i bolaget i form av tillgångar och om priset understiger tillgångarna kommer ett bolag högt på listan. Denna strategi har historiskt funkat väldigt bra. De intressanta just nu var Diös, Castellum och Wallenstam som ändå får rank 7,11 respektive 13. Men det var ytterst få bolag med på listan som faktiskt hade en kurs under dess net value. Diös har dessutom inte blivit uppdaterad för dess fjärde kvartal då deras rapport kommer i slutet av februari där deras nya värde kommer. Tänkte inte gå in på dem mer då jag var ganska utförlig senast här.

Hur bra är de olika strategierna? Historiskt har de strategierna överavkastat index. Tycker det kan vara ett bra sätt att hitta bolag på. Måste man följa strategin till punkt och pricka? Får man bättre resultat om man sållar själv? Tankar om Öresund, NCC, Duni, Nolato och de olika strategierna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar