2014-08-26

Kort Om: Bahnhof Q2 2014

Bahnhof släppte sin rapport idag, Q2 2014. Kursen gick konstigt nog ner även om det är fortsatt stort kundinflöde samt bättre marginaler. Jag lånar min mall från förra rapporten med siffror samt egna reflektioner.

Privat
Antalet kunder ökade med 4031 under Q2 vilket är en dubblering av antalet nya kunde från förra året då Q2 gav en ökning av runt 1744 kunder. Procent säger kanske inte så mycket med så låga siffror men en 131% ökning är ganska trevligt. För första halvan av året uppgår nettoökning med +9108 upp till 134 366 vilket är en tillväxt på 7% eller 14% på årstakt om det fortsätter vilket är fullt möjligt. Tillväxten har alltså minskat från 16% på årstakt i Q2, som jag, utan hänsyn till säsongsvariationer extrapolerade. 4000 nya kunder i ett vanligtvis svagt kvartal är väldigt trevliga nyheter. Q3 bör vara mer likt Q2 då det är färre som byter bredband under semestern. I Q4 så bör det rimligtvis öka igen.
Det trevliga med privata kunderna är att det är regelbundet återkommande intäkter och eftersom kundbasen ökar och nettoökning är positiv så lär Bahnhof fortsatt tjäna bra från detta segment.
Något som jag märkt är att Com Hem nu erbjuder snabbare nät en Bahnhof och Ownit som jag anmärkte på i min analys var konkurrenter när det gäller snabbhet(Källa). Bahnhof erbjuder dock fortsatt de billigaste nätet och jobbar nu aktivt med bättre kundservice och försäljning som Com Hem har haft lättare för historiskt pga sin storlek. Min uppfattning har även varit att det är en del problem med Com Hems anslutningar (empirisk iakttagelse) och att Bahnhof erbjuder en stabilare tjänst.

Företag
Företag stod för 55.3 Mkr (44%) av omsättningen vilket betyder att företagssegmentet står för en allt mindre del av intjäningen även om företagssegmentet fortfarande växer i absoluta tal, men intäktstillväxten drivs just nu främst av den privata delen. Bahnhof jobbar konstant med att förbättra sina erbjudanden mot kund. Bahnhof har även ett samarbete med Fortum för att ta hand om spillvärmen från sina anläggningar vilket både minskar på kostnader samt påverkan på miljön. Bland nya kunder under andra kvartalet nämns Svedea, Thomson Retuers, Techworld, Easypark och Dustin. De har även förnyat ett större kontrakt med Fritidsresor.

Andra händelser
OpenGiga, ett höghastighetsnät till privatperson och företag, som blev klart och lanserades under Q2 i Avesta. Mer info finns på deras hemsida www.opengiga.se. Men det verkar som att det är något man installerar för att agera mellanhand mellan privatpersoner/företag och operatörer för att de lätt ska kunna se och jämföra utbudet av fibernät från olika leverantörer och då välja det billigaste på ett lättare sätt än vad som finns nu. Tydligen finns det ett uppdämt behov av en sån här tjänst i lokala stadsnät för att kunna minska kostnader och effektivisera. Vi får se i framtiden hur OpenGiga kan komma utvecklas.

Sparven, en ny datahall i Malmö, som kommer bli klar i september och börja bidra till resultatet positivt redan från start då de redan nu har intresserade kunder. Även om resultat från Sparven kommer synas än mer i fjärde kvartalet (då de är i drift samtliga månader) och nästa år (eftersom de fyller datahallens kapacitet).

Elementica AB fortsätter att vara något av ett frågetecken även om det går framåt sakta men säkert. Tanken verkar vara att bygga upp en ny stor internationell datahall i en central del av Stockholm.

Bahnhof har tidigare nämnt att de funderat på listbyte. Detta har ändrats delvis pga Öresund köpte aktier i bolaget vilket tar bort en del av behovet av en listning på small cap. Dvs. att få in institutionella investerare. Ett annat skäll är att det är extra kostnader utan att tillföra något. Det ställs även mer krav i bla. rapportering som jag själv inte hade något emot. Dock är det fortfarande ett kvalitetsbolag oavsett var det är listat Priset kanske håller sig nere på vettiga nivåer med en fortsatt listning på Aktietorget vilket inte heller är direkt dåligt.

Finanser
Omsättning under Q2 var 125 miljoner (119Mkr Q1) och vinsten på 18 miljoner (17Mkr Q1) och vinst per aktie efter skatt 1,27. Vinstmarginalen låg på 14,4% vilket är något högre än prognosen för 2014. Ett stort antal investeringar gjordes under kvartalet (11,9 Mkr), främst i uppbyggnaden av Sparven vilket belastade resultatet negativt då de rent intäktsmässigt tjänande mer i Q2 än i Q1 än den 1 miljon som syns i resultatet. Om investeringar legat på samma nivå som förra året skulle resultatet blivit en extra krona per aktie i år. Kassaflödet påverkades negativt kraftigt pga utdelningen som avskildes på 30 Mkr. De har dock en stor robust kassa på 108 Mkr och kassan har fortfarande ökat runt 10% under 2013. Då investeringar lätt täcks av det löpande kassaflödet så bygger Bahnhof upp en desto större kassa, vilket gissningsvis skulle kunna motivera en större utdelning. Annars ställer jag mig något undrande till vad de kommer göra med kassan eftersom den blir större.

Framtiden
En halv miljard i omsättning har redan nåtts på rullande 12-månaders basis. Detta var ett mål för helåret och investeringarna som gjorts under kvartalet bör enligt Bahnhof möjliggöra ytterligare tillväxt för att nå målet om 1 miljard i omsättning med en rörelsemarginal på 12% inom 5 år.
I nästkommande kvartalsrapporter blir det intressant att se hur OpenGiga och Sparven kommer påverka resultatet framöver. Mer information om vad Elementica AB håller på med kommer också vara intressant.

Tankar om rapporten? OpenGiga och Sparven?

2 kommentarer:

  1. Ja, Bahnhof är helt klart ett bra bolag. Till nuvarande tillväxt och pris är jag inte helt övertygad men när det gäller bolagskvalité är jag väldigt trygg.

    SvaraRadera