2017-04-04

Castellums årstämmaJag besökte Castellums årsstämma som jag även gjorde för två år sedan (2015).

Först och främst var jag lite sent från jobbet men jag han med en snabb wrap innan jag fick sätta mig på övervåningen och lyssna (undervåningen var smockfull). Revisorsrapporten var ganska ointressant och det kändes som de områden de kollat extra på var samtliga områden. Vilket är konstigt då de var betydlig mer intressanta under MQs årsstämma.

Det var roligare att lyssna på Ordförande Charlotte Strömberg även om hon läspade lite. Tre punkter som hon nämnde för framtida avkastning och varför Castellum bör lyckas bra är att de har starka kassaflöden som kommer gå till över 10 miljarder som de har projekt på gång närmaste åren. Problemet med centrala hus är att de inte riktigt får byggas nytt så därför är det mycket projektering på gång för att förnya och optimera befintliga strukturer.

En annan fördel med Castellum skulle vara ledningens ersättning, där hälften är baserad på tillväxt i resultatet varje år. Den andra häften är baserad på 3 års basis om Castellum aktien presterar bättre än fastighetsindex i Sverige, Stor Britannien, och Tyskland(?), samt om kursen stiger med över 50% över samma treårsperiod. Det är ganska vettig ersättning även om jag tycker det borde vara större fokus på resultatet då aktien är något som är svårt för dem att påverka. Dock gillar jag att de måste köpa Castellum aktier för minst hälften av den rörliga ersättningen som kan uppgå till max 12 månads löner.

Sista punkten var att de jobbar mycket med hållbarhet och att genom att jobba med hållbarhet blir både bolaget och samhället vinnare.

Sedan berättade VD Henrik Saxbom lite om året som gått. De har gått från 38% centrala lägen till 54% senaste åren och på samma tid har kontraktstiden ökat med 0.5 år från 3,3 till 3,8. 80% är kontor vilket jag tycker är lite synd då jag gärna sett mer bostäder, dock finns det mer pengar i kontor. De fick in mycket kommunala fastigheter via förvärvet av Norrporten.

VD gick också in på projekten de har och räknar med 2.5 miljarder per år och att de redan har projekt för 5 miljarder i pipelinen. Han tryckte även på att inflationen varit på 0% men att de ändå lyckats höja priserna med 2% organiskt. Detta stödjer fortsatt tillväxt framöver då de inte bara kan förlita sig på att öka/förädla beståndet. Intressant var också att kostnaderna inte ökade i samma takt som intäkterna efter förvärvet vilket är trevligt. Han nämnde även att både hyresmarknaden och fastighetsmarknaden är fortsatt gynnsam vilket är trevligt.

Till ovanlighetens skull var det flera privata investerade som ställde några svårare frågor till VD och ordförande som jag ändå tyckte de bemötte väl även om vissa inte riktigt var sådana de kunde påverka.

Någon av er som var där eller har gått eller planerar att gå på någon årsstämma framöver? Själv missar jag tyvärr Amhults stämma på onsdag, men Latour och även Fingerprint (lär bli intressant) var det planerat att gå på om det inte dyker upp förhinder. Om någon läsare tänkt gå kanske jag till och med dyker upp tidigare än 5 minuter innan stämmans start (som den tidsoptimerare jag är).