2014-10-28

Kort Om: Bahnhof Q3 2014


Bahnhof släppte sin Q3 rapport i morse som finns att läsa i sin helhet HÄR. Rapporten var trevlig och de gjorde rekordresultat. Jag är en fortsatt nöjd ägare, lite synd att jag inte hade likvida för att öka under "Oktober dippen".

Privat
Antalet privata kunder ökade med 7397 under Q3 vilket nästan är lika många nya kunder som tillkom under första halvåret 2014 (9108). Tillväxten sker helt genom att kunder hittar dem då de inte bedriver egen försäljning. Det finns inget som säger kvalité mer än när ett bolag inte behöver marknadsföra sig. Q3 brukar vara ett svagt kvartal då det blir mindre aktivitet p.g.a. semestern men det verkar inte ha påverkat Bahnhof som med denna ökning ligger på +13% i privatsegmentet vilket är över mina förväntningar på 14% för helåret.

Företag
Företag stod för 56.2 Mkr (41%) av omsättningen vilket betyder att företagssegmentet fortsatt står för en allt mindre del av intjäningen även om företagssegmentet fortfarande växer i absoluta tal (+1 Mkr jfr. Q2), men intäktstillväxten drivs främst av den privata delen. Något som de inte nämnt tidigare är hur mycket nya kontrakt de gör inom företagssegmentet, som var 527 upp från 336 förra året eller 57%. Varför de inte nämnt de innan kan vara för att storleken går upp och ner. Sedan lär intäkterna från varje enskilt kontrakt variera kraftig. Ska man läsa in för mycket i användandet av nya då de i privat delen använder nettoökning?
Inom företag kommer de i framtiden att fokusera på de mer tyngre lösningar rent tekniskt samt helhetslösningar. Fokus ligger på de tre områdena; Datahallar, Molnbaserade tjänster samt företagstelefoni. De molnbaserade tjänsterna kan även locka internationella kunder nämner de.

Andra händelser
Elementica AB fortsätter att planeras och förhandlingar sker just nu med Stockholmsstad. Planen är att bygga en ny stor internationell datahall i en central del av Stockholm. Datahallen ska vara väldigt klimatsmart vilket stöds av att hallen ska byggas med assistans från energibolag (Fortum kanske?). Då det är ett ganska stort projekt tar det lite tid att få igång.

Jag är vanligtvis skeptiskt till undersökningar som bolag nämner själva men enligt Dynamic networks services (bredbandskollen för operatörer) ligger Bahnhofs världsranking på 104, långt före Com Hem mfl. De har även förbättrat anslutningen till flera internetknutpunkter vilket bör förbättra nätet de kan erbjuda. Orderingången är även såpass stor att de kommer dubblera kapaciteten i sin byggnad Thule i Stockholm till efter årsskiftet.

Finanser
Omsättning under Q3 var 135 miljoner (125 Q2, 119Mkr Q1) och vinsten efter skatt på 15.7 miljoner och vinst per aktie efter skatt 1,46. Vinstmarginalen har ökat något till 14,8% vilket är något högre än prognosen för 2014 och högre än Q2 (14.4%). Investeringar fortsatte detta kvartalet med 10.1 miljoner. Kassaflödet var +6Mkr under kvartalet och de har nu en kassa på 114.4 Mkr eller 11kr per aktie, vilket stödjer min gissning för en utdelning på 3.5kr/aktie för helåret vilket är knappt 4% direktavkastning på dagens nivåer (89kr).

Framtiden
En halv miljard i omsättning har redan nåtts på rullande 12-månaders basis och de tror att de kommer överträffa målet för 2014, inledande siffror för oktober stödjer detta. Investeringar i infrastruktur fortsätter för att stödja det långsiktiga målet målet om 1 miljard i omsättning med en rörelsemarginal på 12% inom 5 år. Allt tillväxt kommer även ske organiskt utan att ta in kapital i NE eller dylikt.

Än så länge tycker jag inte värderingen är särskilt ansträngd. P/E på nästa års vinst är under 15 och en direktavkastning på runt 4% är för mig attraktivt för ett såpass stabilt och välskött bolag. Har dock en hyfsad position redan och en kommer inte öka om inte kursen går under 80 igen. Aktien har gått något bättre under året än vad vinsten men tycker inte Bahnhof är särskilt dyrt, eller billigt för den delen.

2014-10-27

Real Heart & Rootfruit Scandianvia AB

Förra veckan anordnade aktietorget lite företagspresentationer för bolag som ska noteras hos dem. De var för de mesta läkemedelsbolag som jag ogillar att investera i som den första presentationen visade på. Först ut var Real Heart, som verkade vara på gång med en väldigt bra produkt. I detta fallet ett konstgjort hjärta med fyra kamrar, likt ett riktigt hjärta. De hade 98% effektivitet vid testning och marknaden hade stor potential där tekniken som används nu är decennier gammal och används som en brygga till riktigt operation. Men, detta var ett test på en gris, som förvisso funkar och är testad och utvecklats med hjälp av både ingenjörer och kirurger. För de 10 miljoner de tar in i nyemissionen så kommer de kunna förbereda inför försök på människor om tre år. Om tre år behöver de dessutom ta in 25 miljoner till för att utföra dessa studier. Ordförande sa det ganska väl, han trodde att det är över 50% chans att det funkar och värdet kan 100-dubblas. Men hur lång tid ska det ta? Jag har svårt att tro att det bara är svenskar som utforskat detta område även om de äger patent från 7 till 20 år framåt. Konstgjorda hjärtan odlade med stamceller eller något kanske också är en möjlighet om några år, vem vet. För egen del är det för många osäkerheter samt att de inte är nära på att tjäna pengar. Kan bli intressant att se om fem år vad som händer men kommer inte att göra det som ägare.


Andra bolaget och varför jag var där var Rootfruit Scandianvia. De säljer chips och är enbart fokuserade på det mer lönsamma delen, premiumchips. Vad detta innebär för dem är att de är närodlade (i Sverige) och gjorde med "omsorg", eller med andra ord, bra teknik och bra oljor i fritös, sållar bort oönskade chips mm. Något som bidrar med bra marginaler är att de säljer mindre påsar som även går hem väl hos kunder då man typiskt brukar äta en chipspåse på en sittning.

Tillväxten ska fås från flera håll. Delvis var det nämnt att tex ICA endast ville ha Gårdschips märket men inte rotfrukt märket. Medan Coop bara ville ha rootfrukt märket men inte Gårdschips. Här finns det stor potential att locka dessa stora distributörer att sälja båda märken.
En stor del av emissionen kommer att gå till en andra fritös som redan är beställd. Denna fritös kommer möjliggöra en kraftigt ökad kapacitet. Då den är i samma anläggning kommer det inte tillkomma så mycket extra kostnader vilket medför att de kommer tjäna mer för varje chips.
Sedan var flera avtal tecknade under tredje kvartalet i år och intäkterna syns därför inte i prospektet och kommer förmodligen ses i resultatet nästkommande kvartal. Försäljningen bör kunna öka drastiskt under nästkommande 12 månader eftersom de ökar produktion och chipsen får genomslag i alla dagligvarubutiker.
En annan tillväxt plats ska vara bensinmackar och 7eleven där de kan erbjuda mindre påsar med högre marginaler. Det kommer även komma fler smaker och investeringar i försäljning samt R&D.

Risker bör också nämnas. Den andra fritösen räcker endast till en omsättning om 50 miljoner och de kan därför behöva ta in mer kapital för att nå sitt mål om en omsättning på 80 miljoner om fem år. En till nyemission skulle dock komma om det går så bra med kunder att de behöver en fritös innan de får råd med den med kassaflödet, lite osäker på hur dåligt det är med en nyemission då.
Andra element som borde kunna stoppa denna framfart är att OLW och Estrella borde rimligtvis hinna hitta på något på fem år för att konkurrera om premium segmentet. Även tvärtemot skulle Rootfruit kunna bli utköpt men kan inte tolka hur troligt det är så jag ignorerar jag den faktorn vid min bedömning. Många bolag nämner det men få bolag brukar faktiskt infria det.
Blir det dåliga skördar kommer kostnader öka vilket kommer att pressa marginalerna så det finns visst beroende på råvaror. Då jag är osäker på marginalerna kan det här slå ganska hårt.
Om omsättning och marginaler ökar sämre än tänkt kan det bli svårt med skulderna som ligger på 10 miljoner. Förutsatt att de kan nå sina mål så bör skulderna inte vara något problem dock.

Slutligen så är det frågan om värdering. VD sa något partiskt, att de egentligen inte ville sälja fler aktier men att de behövde kapitalet. P/E 2019 skulle bli 2.65 med dagens värdering om de lyckas nå sina mål. Når de 70 miljoner i omsättning och 7% nettomarginal så är P/E 2019 4.2. Jag känner mig dock inte kvalificerad nog att bedöma om de kan lyckas, lyckas de är det en rimlig värdering nu men är inte säker på att den tar höjd för riskerna. Mycket kan hända på fem år och det finns stor risk att konkurrenter eller andra faktorer hinner sätta press på marginalerna vilket skulle fördröja deras mål. Att chipsen är bäst i test känns även missvisande då de fick 11 poäng och de andra märkena fick 10 poäng i undersökning. Alltså ingen tydlig fördel. Personligen gillar jag chipsen men tycker fortfarande att de inte är tillräckligt bra för att byta från de billigare märkena som fortfarande gör bra chips. Jag hade velat delta i någon nyemission vid något tillfälle men det blir inte här.

Tankar om Rootfruit eller Real Heart?

2014-10-22

Kort om: Atea Q3 2014


Atea gav ut sin rapport idag samt presentation som lättast hittas HÄR. Överlag såg det ut att rulla på fint. Samtliga segment gjorde bättre resultat än vad de gjorde i fjol utom de baltiska länderna. Några huvudpunkter (Alla siffror är i NOK):

  • Intäkter ökade 10.9%, till 5173 (4664) miljoner
  • EBITDA ökade 29.5%, till 206 (158) miljoner
  • EBITA marginalen ökade till 4% (3.4%)
  • Kassaflödet var -94.2(-96.9) miljoner
  • De förvärvade Datatech AS
Marginalhöjningen minskade huvudsakligen på grund av att de minskat antalet anställda som de gjorde i Q4 2013. Marginalhöjningen var väldigt trevlig att se men annars förväntar jag mig egentligen inte så mycket nyheter vad gäller resultatet. Resultatet lär ligga kring +/- 10% även om 2014 verkar bli ett bra år då Q2 var kassaflödespositivt där vanligtvis det endast är Q4 som kassaflödet kommer in. Förra Q4 tjänade de nästan 10kr per aktie i kassaflöde i Q4 vilket stödjer den höga utdelningen. Om jag inte tänker helt fel så kommer resultatet eftersom köpen görs och sedan kommer pengarna in i slutet av året vanligtvis vilket gör att Q4 kassaflödet blir såpass stort. Är fortsatt något oklar varför kassaflödet är dubbelt så stort som resultatet.

Förvärv är där jag ser mest värdeskapande i Atea. Datatech AS köptes för 30.8 miljoner. De hann inte köra köpet i tid för att dokumentera Datatech's finasiella information men med en EBITA på 7 miljoner så köpte de bolaget med en P/E på 4.4 vilket är ganska värdeskapande i mina ögon (multipel som är billigare än gruppens). Atea kan även öka Datatech's utbud med deras egna till befintliga kunder för ökad intjäningsförmåga. Då intäkter lär fluktuera en del så är det förvärv och fortsatt konsolidering inom sektorn som jag tror kommer göra Atea till en större och desto mer lönsam aktör.

I presentationen nämner de även att en stor källa av tillväxt bör finnas från sjukhus och skolor. I tex. Norge så har de budgeterat 15 miljarder till IT investeringar. Argumenten som ges är att fler och fler elever använder datorer i tidigare åldrar. Likaså börjar behovet av datorer, datahantering och elektronisk utrustning i sjukhus att öka.

En del i förvärv verkar vara att kunna "ärva" skatteförluster som man då senare kan kvittera mot vinst. I Ateas rapport kallar de det "tax loss carryforwards" som uppgår till 2 740 MNOK och är i Norge. För 2013 så "realiserades" 520 miljoner och det ska finnas 213 miljoner som ej användes. Jag är något oklar över om de endast kan kvitta de 213 miljonerna på gruppnivå eller om de kan fortsätta kvitta skatteförluster i Norge tills hela summan på 2.7 miljarder blivit kvittad. Skatten som betalades var för övrigt på 12.6% vilket är trevligt och lågt.

Överlag en rapport utan några överraskningar. Låg belåning och en billig värdering, samt en bra direktavkastning gör Atea till ett bolag jag fortsatt vill äga. Priset får dock gärna gå ner då jag gärna ökar något i bolaget. Jag hade tyvärr inte så mycket kassa vid senaste dippen.

Vad tycker ni om Atea? Någon som har koll på skatterna?

2014-10-17

Experiment på börsen

Jag har nu varit på börsen lite mer än ett år. Jag har försökt investera sedan början av detta året. Jag skulle i många fall kalla mig ytterst oerfaren. Jag tror dock fortfarande jag kan göra bra analyser och räkna på kassaflöde, marginaler etc. Detta hjälps förstås av att jag gillar att räkna och har lätt för siffror. Jag har svårare med är mer börsspecifika saker, vilket är varför jag experimenterat en del under tiden jag varit på börsen.
Vissa av experimenten har varit simpla, testa på certifikat (det gick dåligt..), var med i en split (Addtech), utdelning av aktier (IRM). Men även lite större, lära mig om REITS (ARCP, IRM). Lära mig om BDCs som bör ta del i portföljen snart. Lära sig om olja/rigg industrin (Awilco, Statoil etc.). Lära sig om energi (Fortum). Handla med mäklare på Londonbörsen (Pheonix group), även stängda fonder kom med här. Får förstås inte glömma försäkring (Protector, Vardia). Allt som allt så underlättar det för mig att se när det händer live. En split är lätt att läsa om men vad händer? hur ser det ut? Svårt att veta att man värdet sjunker och man inte får de nya aktierna direkt i vissa fall, eller om det har någon direkt kurspåverkan pga lättare tillgänglighet. Den kanske byter namn internt. Framförallt så blir alla per aktie siffror väldigt skeva men står kvar som de var.
Sedan säger man att man ska investera inom sin circle of competence. Men om man inte kan något om något så får man lära sig. Enligt Peter Lynch verkade i genomsnitt de som köpte och sålde inom sin egna sektor prestera sämre än de som var utanför dem. Det finns dessutom inte så mycket inom data/IT bolag som jag känner att jag har en edge mot så jag blir illa tvungen att lära mig om andra branscher.

Några av de experiment som jag är mest fundersam över är förstås de som ligger back mest, Awilco Drilling och Mr Green. Borde jag inte investerat i dem från början eller är det bara att jag likt marknaden blir något pessimistisk?

Awilco med P/E 5 lät för bra för att vara sant. Det verkade vara ett ganska unikt bolag och det kommer förmodligen inte finnas något liknande i framtiden och har inte funnits historiskt. Jag tyckte spontant det borde finnas en del värde här. Men är jag den bästa för att dra en sån här slutsats. Jag tycker fortfarande det är ett intressant bolag och jag har lärt mig mycket om olja/rigg-industrin av att lära mig om det. Men i ärlighetens namn känner jag mig inte trygg med att äga Awilco i 10 år. Det gör det jobbigt om det skulle bli en längre tid av pessimism (som nu kanske?) som gör att jag kan förlora något av kapitalet jag investerat. Nu inbillar jag mig att året kommer sluta på +/- noll men man vet inte vad som kan hända i framtiden.
Det kommer nog vara ganska lätt att undvika såna här misstag i framtiden då jag tror att ett sånt typ av bolag aldrig kommer återkomma. Dock är det en del faktorer som kan vara varningstecken. Delvis har vi råvaru risken som är svår att tolka. Sedan har vi beroendet av endast två riggar, för att göra det mer generellt, beroendet av få "producerande" tillgångar. Jag har även väldigt svårt att uppskatta deras möjligheter för nya kontrakt. Från tredjepart fick jag reda på att de har bästa riggarna i industrin, frågan är om det borde räcka för mig att investera. Jag tror att det kan vara bättre att välja att inte investera om något viktigt är oklart. Med viktigt menar jag intjäningsförmåga, stabilitet samt möjligheten att växa. Om jag är osäker på deras edge bör jag i framtiden gå vidare till nästa investeringsobjekt. Det finns ändå ganska många bolag på börsen.

Apropå edge mot konkurrenter så har vi andra sänket just nu Mr Green. Likaså funderar jag om jag haft en tillräckligt stor säkerhetsmarginal vid inköp. Visserligen är nedgången efter den möjliga skattesmällen en överreaktion men den är delvis motiverad av att ett års kassaflöde går åt till att betala den. Detta är värsta falls scenariot. Nu verkar det som att EU kritiserar Belgien, hur de bryter mot EU direktiv då de tar ut högre skatt för att tjäna pengar istället för som de borde, för att minska spelmissbruk. Försvinner skattesmällen finns det tämligen stor uppsida. Men blir de tvungna att betala så ansätter jag att de kommer klara att betala den utan några problem. Viktigaste är att de inte minskar marknadsföring eller R&D. Efter det ser jag gärna att de tar ett lån med låg ränta om de kan innan de kapar utdelningen även om det är ett möjligt scenario. Jag är just nu väldigt fundersam över hur de kommer göra. Likaså blir det intressant att läsa om Q3 fortsätter visa på Mr Green förmåga att leverera en unik spelupplevelse som lockar till sig fler kunder.
Jag är något osäker på om jag i framtiden kommer ta in bolag med en såpass volatil intjäning. Med volatil menar jag att det är lätt för kunder att byta spelmiljö. Jag saknar lite de långsiktiga avtal som finns i de andra innehaven jag äger. Ett bättre alternativ är att kräva en kraftig rabatt för att jag ska ge mig in i ett sådan bolag. Jag vill alltså ha en rabatt för att ta ut den risken jag anser finnas med branschen. Här har jag fått lära mig mer om varför vallgravar är så trevliga eller uttrycket som jag gillar, inlåsning.
Får inte glömma att Mr Green och ett tidigare innehav i Bettson har varit väldigt bra undervisning inom spelindustrin.

Det trevliga med tjurmarknaden har varit att det är väldigt lätt att ångra sig, genom att sälja innehav man ej är nöjd med som ändå gått plus pga en positiv börs. Mr Green hade jag egentligen inga planer på att sälja på ett tag men det har funnits i huvudet, bla. de funderingar jag nämnde ovan. Jag tror att på 3-5 års sikt kommer bolaget utvecklas mycket väl så att det kvittar om kursen följer med eller ej.

Vad tror ni, har jag tillräckligt med erfarenhet/kunskap för att göra som gör? Har någon denna kunskap/erfarenhet? Hur förhåller ni er till experiment?

2014-10-10

Funderingar kring försäljningar

Redan för en månad sedan hade vi en relativt stor nedgång på börsen och nu finner vi oss i en igen. Skillnaden nu är att några av mina innehav har gått markant sämre och de övriga följde med ner mer än sist. Jag är egentligen inte så orolig över mina innehav på längre sikt. Så länge företagen utvecklas väl fundamentalt är jag nöjd. Detta tycker jag är viktigt för att kunna motstå pessimism som man lätt färgas av efter några dagar med 1-2% minus. Jag är dock orolig för vad jag hade gjort vid en större nedgång, säg 30% eller mer. Oavsett hur inställd man är på vad man kommer göra när en stor nedgång eller krasch sker så är det omöjligt att veta hur man kommer agera förrän det händer. En eventuell nedgång kan även hända på en mängd olika sätt, som alla är oförutsägbara. För egen del tycker jag att om man är trygg nog med sina innehav så blir kurs uppgångar och nedgångar bara brus.

Mitt befintliga innehav verkar visa rött snart. Jag har fortfarande 11% avkastning på realiserad vinst och utdelningar som det var tänkt skulle öka avkastningen ännu mer men som även kan minska dem. Återinvesteringsrisk, alltså risken att det nya bolaget man köper kommer underprestera det man sålde. Detta finns alltid när man säljer en aktie. Ett annat sätt att uttrycka det är att man säljer vinnarna för att köpa förlorare då man helst säljer högt och köper lågt.

Hur har mina återinvesteringar gått? Närmast till hand är en försäljning som gått bra. Jag sålde Öresund (+10%) och främst Bettson (+30%) för goda vinster som sedan gick till att ta position i Pheonix group. Denna ligger nu +18% (+26 inklusive utdelningar). Det har även hänt en del positiva nyheter inom bolaget, bla. en minskning av sin belåning med 10 procentenheter, vilket bör anses vara väldigt bra nyheter.

Några dåliga har nog varit när jag sålt Ganger Rolf (-6%) för att köpa Awilco, detta var ett dåligt köp än så länge. Å andra sidan har inte Ganger Rolf gått något vidare heller. Här har vi en återinvestering inom ett annat bolag i samma bransch. Det är dock för tidigt att avgöra om detta var rätt eller fel och det kanske slutar med att jag kanske vill undvika hela branschen.

Så vad gäller allmänt när jag gör nya investeringar. För att jag ska sälja ett innehav ska antingen en uppsida blivit realiserad eller att om något ändrats som gör att jag inte känner mig trygg i investeringen längre. Sedan vill jag även att det ska finnas bättre alternativ, då jag ändå genomfört viss gallring innan inköp behöver ett eventuellt nytt innehav vara markant bättre. Jag sålde Fortum nyligen, delvis för den har nått en rimlig värdering. Men även för att jag får en tillväxt som jag inte ser i Fortum på andra håll. Denna tillväxt får jag utöver en hög utdelning (som Fortum hade) i tex. Protector eller Atea. Nu blev det Protector efter senaste nedgången har frambringat trevliga priser.

Något jag funnit mig själv göra oavsett mitt innehav är att jag automatiskt har i minnet vilken jag helst vill sälja. Lite likt en banks "least prefered list" så har jag en eller några av aktierna jag äger som jag tycker mindre om än andra. Konstigt nog ligger Iron Mountain där. De har just nu 6% i direktavkastning och är möjligtvis något undervärderad fortfarande. Främst har redan vissa kursdrivande händelser skett, sedan är jag osäker på hur nöjd jag är med 3-4% tillväxt långsiktigt.  Min lest perfered lista har till viss del agerat likvida medel, då jag tänkt mig sälja för att ta hem vinst ifall jag vill köpa i något annat bolag. Jag funderar på om jag behöver riktlinjer eller regler för försäljning men det är svårt att formulera dem då det lätt blir olika skäll till varje försäljning och likaså återinvestering. Samtliga av de senaste försäljningarna har funnits på denna lista minst några veckor innan jag faktiskt gör en försäljning. Detta för att undvika panikförsäljning av innehav vid nedgångar som denna, som jag hade en tendens att göra i början av året.

Hur gör du vid försäljning och återinvestering? Behöver man riktlinjer eller regler vid försäljning och hur formuleras i så fall dessa?