2014-04-28

Kort om: Swedbank och NolatoSwedbanks rapport första kvartalet kom ut idag och finnes här. Huvudpunkterna var följande:
  • Resultatet per aktie ökade till 3,59 (Q1 2013 3,54. Q4 2013 3,34). Tjänar de lika mycket resterande kvartal kommer de ha tjänat 14.4kr på helårs basis. Av min genomgång av Sparebanken Öst så infaller en större del utdelningar i de första två kvartalen vilket gör att resultatet är starkare då. Ett rimligare antagande är då att de kommer tjäna något bättre än förra året. Mitt investeringsantagande ligger på 12.2 kr/aktie och baseras medelvärdet av resultatet 3 år tillbaka och prognoser på 2 år framåt och finns att hitta på 4-traders. 12.2 kr borde de inte ha något större problem att uppnå.
  • De emitterade ett 750MEUR lån till de bästa villkoren ett lån har emitterats sedan innan finanskrisen (enligt egen utsago). Det tillför 7.5 MDSEK där större delen bygger på pelare 2. Detta är ett tecken på hur välkapitaliserad Swedbank är och det bör även minska räntekostnader.
  • Basel 3 var oförändrad även om de minskat på riskvägda tillgångar och de har gjort sig av med det sista av sina tillgångar i Ukraina som jag förstått det vilket var ganska lägligt. De är även säkrade mot olika valutor genom att ha emitterat lån i olika valutor, vilket i sin tur stärker Basel 3.
  • De köpte på sig vad som nu kallas Sparbanken Skåne vilket kommer öka intäkterna i längden men minska dem kortsiktigt. Förvärvet verkade de köpa för P/E 3 vilket får anses vara ganska bra. (beräknad på kostnaden de angivit, 650MSEK och positiv resultatpåverkan 200MSEK)
  • Skattekostnader ökar en procent då verksamheten i Baltikum ska börja ge utdelning till moderbolaget. Även om skatt tillkommer så borde även kassaflödet öka vilket bådar positivt till utdelning nästa år. Det tallar dock för att behovet av att investera i den egna verksamheten har minskat.
Utöver en stark position i Sverige har de även en väldigt stark position i Baltikum där de sakta men säkert tar marknadsandelar och har blivit röstad bästa banken i flertalet undersökningar. Tillväxten påverkar inte resultatet enormt men en viss tillväxt finns det. Som VD sa så är det stabilt resultat. Frågan är bara om den inte är lite dyr och jämfört med andra bolag på bevakningen så hamnar Swedbank ganska långt ned. Är det värt att betala någon premie när man köper stora, stabila bolag?


Nolato släppte även de sin rapport och tänkte följa upp på dem, rapporten finnes här. Utdelningspolicyn och marginalmål ändrades till 50% respektive 10% vilket inte är några konstigheter och utdelningen låg redan på den nivån. Precis som de aviserat i årsrapporten så var det en engångsförsäljning som gjorde att deras Telecom del fick ett väldigt bra resultat förra året. Resultatet per aktie blev 2.66kr (3.35 Q1 2013). Var till och med sämre resultat en något enskilt kvartal förra året. Positiva med rapporten var marginalerna som förbättrats. De attribuerar marginalförbättringarna till lean production alltså kostnadseffektiv produktion med lätt omställning beroende på producerad volym. Den finansiella nettotillgången ligger positiv för andra kvartalet i rad och soliditeten ligger på 50% justerat för utdelning. Fria kassaflödet ser ut att täcka utdelningen. Annars var det inte mycket märkvärdigt. Det är ett stabilt bolag men till dagens pris och intäkter som kommer vara mindre än förra året ser jag inte varför jag skulle vilja äga dem. Jag har just nu ett köptak på 137kr men det kan komma att revideras när kursen kommer närmare den nivån. Kursen är beräknad med ett medelvärde av utdelningspotential, uppskattat P/E tal samt avkastning på eget kapital med avkastningskrav.

Vad tycks om Swedbank och Nolato, bör man betala premie för välskötta bolag och i så fall hur mycket? Något annat i rapporterna som stod ut?

2014-04-21

När ska man sälja?


Har haft lite funderingar kring när man ska sälja ett bolag. Det är mycket snack om köpkurser men det är lika viktigt att veta när och varför man ska sälja. Warren Buffet har sagt att den bästa tidshorisonten för att sälja är "Almost Never". Vilket är bra men det gäller att veta när man kan vänta för evigt eller ej. Så när ska man sälja?

Strategier
Enligt vissa utdelningsstrategier ska man sälja så fort en utdelning sänks eller uteblir. Detta är vanligare med amerikanska aktier och en fallgrop som existerar är att vissa företag kanske bara temporärt sänker eller uteblir för att sedan rulla på som vanligt. I Sverige där utdelningarna äger rum mindre sällan är det mer än minskning av utdelning som påverkar men likaså där kanske man ska vänta ett år så företag får investera i sig själva lite mer ett år för att sedan återgå till full takt (som tex. Connecta planerar att göra). Detta försöker man till stor del undvika genom att köpa företag som bedöms kunna täcka räntebetalningar utdelningar samt en ökande utdelning över en överskådlig tid. Det är även viktigt att vinsttillväxt stödjer utdelningstillväxt.

Enligt "Sann" värdeinvestering ska man sälja när bolaget blivit fullvärderat. Även här finns nackdelen att man kan lätt gå ur för tidigt då börsen är ologisk med en gnutta flockbeteende som gör att en aktie gärna övervärderas. Ett alternativ här är att sälja en del av sitt innehav vid fullvärdering men det kanske är lättare att sälja rakt av. Hur strikt behöver man vara måntro?

Tillväxt bolag bör per automatik värderas om eftersom tillväxten avtar så det är viktigt att inte betala för mycket för en tillväxt som inte finns (se 40%20år om Axis). Eftersom tillväxten börjar mattas av får man väl se om de börjat med utdelningar som är tillräckligt höga eller om man är nöjd med dem som företag. Får medge att jag har dålig koll på denna strategi men tänker mig att ett bolag blir mindre intressant eftersom ett bolagets tillväxt minskar och om inte andra värden dyker upp är det en klar säljsignal.

Ett ganska bra skäll att sälja är om man inte tror på bolaget längre. Alltså om nya rapporter eller ändringar som sker i företaget inte fyller de förväntningar man hade på bolaget. Tex. vid konstiga förvärv eller försäljningar. En indragen utdelning kanske då gör att tron man har i företaget försvinner.
Ett annat bra skäll tyckte jag var om man hittar en bättre investeringsmöjlighet så är det värt att sälja. Håller man courtage nere på under 1 % och man får 3% mer i direktavkastning och resterande fundamenta är likvärdig så kan det vara värt att byta. En fallgrop här är om man missbedömer totalavkastningen. Det blev ett förenklat exempel men hittar man ett underbart bolag till bra pris vill man hellre ha det än ok bolag.

Egna försäljningar
Nu till mina försäljningar. Tele2 trodde jag inte på långsiktigt och spekulativt kan den gå upp om den blir uppköpt men hur lång tid tar det? Addtech baserades på siffror innan split och den var egentligen redan fått sin värdering motiverad av ökningen förra året.
Öresund var jag lite osäker på när jag köpte dem då de köptes runt substansvärde. När den sedan steg 20kr på 2 veckor så tyckte jag uppsidan var begränsad vilket det visades att den var även om den gick lite högre än min säljkurs innan den gick ner igen. Funderar fortfarande på om det var helt rätt beslut men tyckte inte Öresund kunde garantera ett bra resultat och högutdelning över en längre tid. Än så länge verkar det gå bra i år med men jag vill fortfarande ha lite mer rabatt innan en investering.

Nolato köptes delvis för de hade väldigt bra avkastning på eget kapital förra året vilket delvis beror på en order som ej kommer upprepas inom deras telekom segment. Detta medför att de förmodligen kommer tjäna mindre detta året även om utdelningen kan bibehållas. De har även mycket verksamhet inom bioteknik som jag tycker har varit ganska övervärderat senaste tiden även om Nolato som underleverantör kanske inte påverkas lika hårt om något skulle påverka sektorn negativt. Summa summarum behövde jag en lägre kurs för att jag skulle betala för det bolaget. Som tur är när man gör misstag i en börs som stiger är att man kan gå i vinst även på misstagen.

Betsson gjorde ett förvärv där vinsten uppskattas öka med runt 13% och förvärvet betalades delvis av egna aktier vilket bidrog till en utspädningen på 6%. Aktien steg 30% på en månad vilket kändes väldigt omotiverat, speciellt på så kort tid. Var det rätt att sälja långsiktigt då? Var det då bättre att få 4% i utdelning i 10 år, vilket kanske blir 50% med utdelningsökning eller ta hem 30% idag för att investera i något annat som ger >5-6% och även har lite mindre nedsida. Bettson sjönk strax efter försäljning och tycker än så länge det är dyrt då effekten av deras förvärv inte är helt tydlig än.

Säljfunderingar
Just nu funderar jag på om jag ska sälja Statoil. Har fundamenta ändrats? Nej. Tror jag på bolaget fortfarande? Ja. P/E mässigt ligger den runt samma multipel som resterande globala oljebolag. Är 30% idag bättre än årets 7.8% och sedan 5.2% med 7% utdelningsökning? Kanske. Finns det bättre investeringar? Kvaerner, Atea eller Bonehur är alla utdelningsmässigt starkare men tycker o andra sidan att Statoil är ganska starka i jämförelse. Blir nog till att spara i byrålådan och sälja av om kursen flyger iväg 10-20% till.

När säljer du? Verkar jag ha missat något i mina resonemang? Feedback mottages gärna :)

2014-04-15

Analys: Sparebanken Øst


Har haft Sparebanken Øst i min portfölj ett tag nu utan någon vidare analys så här kommer än lite kortare analys. Värt att nämna så har jag märkt att den inte är likvid på något sätt. Det är få avslut och kursen är densamma nu som när jag köpte den (minus utdelningen). BVPS ligger nu på 49 vilket ger ett P/B på 0.82 och utan en höjning av utdelningen nästa år så är direktavkastningen på 7.35%, men det finns utrymme att öka den. Med högre intäkter borde de kunna höja utdelningen samt tycker jag att den borde vara minst värt bokfört värde. Har dock haft några säljfunderingar. Delvis så gör 15% i källskatt att utdelningen just nu minskar även om jag får tillbaka det vid senare tillfälle. Detta bör dock inte spela någon roll över tid. En annan fundering är om den verkligen kommer värderas till bokfört värde, dock blir det bland de billigaste nordiska bankerna då de andra värderas med P/B >1.6. De var blandade bud bland de andra Sparebankerna men Øst såg fortfarande ut att ha högst rabatt och högst utdelning. Var dock tvungen att kolla igenom deras rapport som äntligen kom ut på Engelska för att se vad jag vill göra med dem.

Kassaflöde och intjäning
2013 har varit ett bra år för Sparebanken Øst och kursen har stigit 17%. Intäkterna ökade och antalet förfallna lån har minskat. Intressant är att de har en Equlization Fund som jag inte är helt med på vad det innebär men det verkar vara en fond som tillämpar åtgärder för att alla ägare av fonden ska bli jämställt behandlade vad gäller kostnader. Denna fond gav 13 MNOK (11.7 MNOK 2012) och av det fria kassaflödet investerades ytterligare 34.5 MNOK. Fonden har ett värde på 11.07 NOK per aktie och är runt 22% av bankens bokvärde. Det totala kassaflödet uppgick under 2013 med 223.5 MNOK varav 62.2 gick till utdelningar, 34.5 till fonden och resterande för att bygga på kärnkapitalet. Utdelning/FCF blir då 28% och utdelningsandelen jämfört med vinst var 50.8% vilket är i linje med deras policy på 50-75%. De var blyga med utdelningsgraden som de flesta svenska banker också varit vilket jag antar är för att stärka kärnkapitalet eftersom de i Norge ska göra liknande reformer som i Sverige för att minska risken i bankerna. Enligt Basel II har de 18.21% vilket är mer än godkänt och långt över de regleringar som väntas till 2016. Fler regleringar kommer förmodligen ske efter 2016.

Balansräkning
Tillgångarna ökade med 1,439.4 MNOK (5%) under året. Antal privata kunder har ökat markant men företagskunder har minskat vilket har gett en svag ökning i räntenetto. Insättningar till banken ökade med 7% vilket är väldigt bra. En försäljning som realiseras i Q1 2014 kommer påverka resultatet positivt med 11.7 MNOK. Lite oroväckande är att de hade över en miljard i kassaflöde i början av året som sedan dess försvunnit. Dock verkar den siffran ha väldigt mycket med att göra med när de ger ut och tar in obligationer och det påverkar egentligen inte inflödet av nytt kapital. Bankens intäkter har ökat stadigt efter varje kvartal och det tycks vara någon typ av "regression to mean" då de var uppe i mycket högre intäkter för bara några år sedan.

Sparebanken Øst är belägen i Norges östra delar men har även kontor i Oslo. Nu har jag inte utforskat något vidare men från rapport och historik verkar banken vara stabil nog för att bringa tillväxt och gå med bra lönsamhet. Det är även en trevlig direktavkastning medan man väntar på att kursen ska spegla bokvärdet, som i sin tur ökar stadigt det med.

Detta blev en lite kortare analys. Banker är banker, vilket gör att jag inte tycker deras arbetssätt inte är så intressant att gå in djupare på, då det skiljer sig lite från andra bankers verksamhet. Likaså är riskerna främst regulatoriska och massivt kundutflöde vilket de historiskt har hanterat bra. Kommer förmodligen att öka på nuvarande nivåer. För övrigt är Sparebanken Vest en något större version av Øst med något mindre rabatt samt utdelning.

Vad tycks om Sparebanken Øst? Har jag resonerat vettigt kring P/B samt värderingen som banken kan tänkas få? Saknas någon essentiell information i denna kortare varianten av en analys?

2014-04-12

Thinking, Fast and Slow

Började läsa Thinking, Fast and Slow av Daniel Kahneman (på engelska vilket kommer märkas) och blev fast redan på introt. Delvis nappade det på grund av dess anknytning till ekonomi och investeringar men även allmänt intresse. Tänkte göra ett experiment och skriva om vilka saker jag ser som kan tillämpas på investeringar även om det som nämns bör tillämpas till mycket annat också.Introduktion
I introduktionen är det ett kort exempel på bias (eng. fördom, partisk), alltså när man gör ett beslut så har men en förutfattad mening som gör att man intuitivt tror något även om det logiskt inte borde vara så. Exemplet som ges är en text som beskriver en person:

"An Indivudal as been described by a neighbor as fallows "Steve is very shy and withdrawn, invariably helpful but with little interest in people or in the world of reality. A meek and tidy soul, he has need for order and structure, and passion for detail." Is Steve more likely to be a librarian or a farmer?"

Vad tror du att det är? Här tror man förmodligen att det är en bibliotekarie. Men då tar man inte i åtanke att det finns 20 gånger fler män som är bönder än manliga bibliotekarier och annan statistisk data. Varför skulle det inte passa in på en bonde?

Ett annat exempel är en man som jobbar för en ganska stor bank som är jätte glad för han har köpt aktier i Ford. När man frågar honom varför säger han att han var på en visning och de gör helt enkelt riktigt bra bilar och kommer fortsätta göra det. Problemet är att han skulle svara på frågan, ska jag investera i detta bolag. Istället svarade han på en lättare fråga. Gillar jag Ford? Han bortsåg från om den var undervärderad eller ej och köpte stora mängder aktier i Ford för han gillade dem. Helt plötsligt så var han inte en investerare utan spekulerade i bolaget. Han följde den första tanken alternativt den lättare frågeställningen.

Tänker mig att det är lite av det här beteendet som investerare försöker motverka genom att se till att ett bolag har starka finanser och har ett "margin of safety". Blir man förälskad i ett bolag så kollar man i varje fall upp så att de har vettiga finanser, låg belåning etc. Det händer att jag blir väldigt sugen på ett bolag med hög avkastning men då är det viktigt att tänka efter och se om avkastningen är hållbar över en längre tid.

Första delen
Kapitel I börjar genom att beskriva två typer av system. Varje person har båda typer av system och de hjälper varandra. De två systemen kommer att användas genomgående i boken. Det första systemet (System I) är det instinktiva och represterar titelns tänka snabbt. System 1 innefattar allt man gör automatiskt och man inte behöver lägga någon större tid på. Exempel är att man kör på en tom väg, höra om någon är sur, räkna ut 2+2 mfl. Ska man beräkna 17*24 så vet man direkt att det inte är 115 eller 1200, men får man förslaget 456 så är man inte lika säker. Då kopplas det andra systemet in.

Det andra systemet (System II) är det logiska systemet och represterar titelns tänka långsamt. System I ger konstant idéer och iakttagelser till System II som i sin tur bearbetar och vid intressanta saker börjar arbeta. Ett exempel på System II är att beräkna 17 * 24. Det tar förmodligen en del tid att räkna ut då man måste tänka på va man lärde sig om multiplikation och sedan började lösa problemet och då komma ihåg var man började och vad man har nu för att komma fram till en lösning. Jag själv räknade först 10*20 = 200, 20*20 = 400, 20*4+400=480, 480-3*24 = 408. Hur räknande du?
System II kräver en del kapacitet och man har en begränsad kapacitet att hushålla om. Exempelvis kan man inte räkna ut det ovannämnda talet samtidigt som man kör i stadstrafik då båda uppgifter tar mycket kapacitet.

Sidfot. mitt användande av I och II istället för 1 respektive 2 är ett bra exempel på första systemet som arbetar och man direkt byter de romerska talen mot vanliga tal.

Anknytningen som systemen har med investeringar tycker jag är högst relevant. Varje gång man kollar sin depå och ser någon som rasat 5-10% så skriker System I sälj! och likaså om någon aktie har stigit med 5-10% så skriker system I köp! Då blir det viktigt att vänta lite, aktivera System II och tänka på aktien man tänkte köpa/sälja. Är kursen ok för mitt ändamål? Är bolaget stabilt nog? Finns det något bättre? Ska jag inte sälja istället nu när kursen rusat?

Egengjorda analyser men även de som andra bloggare skrivit är ofta långa och genomgående. Man tänker på de flesta aspekter och kan då bilda sig en starkare uppfattning om bolagen man investerar i. Sedan får man läsa på igen lite då och då. Jag har eftersom blivit mindre och mindre orolig med mina investeringar eftersom jag får en bättre uppfattning om vad det är jag äger och vad de är värda. Var nära på att göra en försäljning häromdagen men stoppade när jag tänkte efter. Var bolaget fortfarande bra? Ja. Fanns det bättre bolag? Inte riktigt. Då blev det ett lätt val. Likaså sålde jag inget i gårdagens panikbörs. Jag höll mig ifrån till skillnad från Krim-krisen och aktierna återhämtade sig något i slutet av dagen. Långsiktigt? Mina bolag klarar att gå ner då jag tjänar bra på att bara hålla dem, kanske även kan öka några positioner.

Har du läst Thinking, Fast and Slow? Vad tyckte du? Hur tänker du kring de olika systemen? Låter de rimliga?

2014-04-03

Jobb, Awilco uppdatering samt försäljning av Betsson

Mjukstartade under veckan jobb hos en mindre konsultfirma. Ska bli kul att äntligen jobba med något relaterat till det jag pluggar. Det kommer även att tillföra ett större inflöde av likvida medel till min depå och mina investeringar. CSN kan inte riktigt klassas som något större inflöde. CSN är även den enda typen av belåning jag har och kommer att ha då det är såpass låg ränta och jag har inte behövt låna mina första år som student gör att det inte blir så stor belåning totalt sätt. Kanske bör tilläggas att jag har ganska lite att röra mig med då jag har få utgifter och jag vilja spara så mycket som möjligt men funderar på att börja bygga upp en buffert i ett fond konto med Spiltans Räntefond och Simplicity eller Carnegie obligations fond. I ett fondkonto då ISK passar bättre med investeringar som väntas ge över 5% i avkastning över ett år. Ränta/Obligations kvoten var tänkt att ligga på 4:1. 

Awilco Drilling annonserade i måndags att de lyckades om finansiera sitt lån som jag hade lite kritik mot i min analys av Awilco då lånet hade en ränta på 9%. Nu tog de ett nytt lån för att ersätta det gamla. Det nya lånet är 25 MUSD större men räntan ligger nu på 7%. Det gör att räntekostnader per år sjunker från 9MUSD till 8.75MUSD med extra 25 MUSD i fickan. Dock fundersam över vad generella företags syften innebär som de extra pengarna ska användas till. Då räntekostnaderna minskar gör det inte allt för mycket men kändes som man kunde tagit ett mindre lån och sänkt kostnaderna desto mer. Kursen har stigit 7% sedan meddelandet vilket är en ganska stor ökning. Kanske talar det gott om Awilcos förbättrade kreditvärdighet att de har möjligheten att ta ett 7% lån.
Hittade även att man kunde få info från Awilco löpande här för nya rapporter och pressmeddelanden vilket är trevligt då det är allmänt svårt att hitta nyheter från bolagen som inte är i Sverige.

Slutligen valde jag att sälja Bettson med 30% vinst. Kursen hade gått upp långt mycket mer än vad expansionen och utspädning förbehåller. Såg en analys som nämnde vinst tillväxt på 30% inklusive den organiska tillväxten vilket kändes väldigt optimistiskt. Vid köpet nämnde Bettson att omsättningen ökade med 30%. En annan analys nämnde 12% vinst tillväxt vilket lät mer rimligt. Aktierna spädes även ut runt 6% vilket gör att både utdelningen och vinsten per aktie minskar i det närmaste. Långsiktigt gillar jag Bettson och kommer att fortsätta följa dem och kan tänka mig en position om kursen lugnar ner sig. För likviderna tog jag position i ett annat företag som jag hoppas kunna publicera min analys om under helgen.

Jag har även skapat ett twitter konto där blogguppdateringar kommer läggas upp. Tankar om buffert, jobb, belåning? Är mina antaganden om Awilco vettiga? Vad tros om Bettson?

2014-04-02

Portföljrapport Q1 2014

Blogg
Första kvartalet avklarat. 23 publicerade inlägg och resan mot en bättre investerare fortsätter. På bloggsidan har jag lagt en del tid på analyserna som förhoppningsvis varit till hjälp. Analysen av Awilco blev den mest lästa inlägget med 800 sidovisningar. Det är minst sagt ett annorlunda bolag som jag efter rapport inte har några problem att ha kvar position ett tag till. Lite trivia så har jag haft 5000 sidvisningar och 32 kommentarer. Kommentarerna är väldigt trevliga då det får mig att tänka till lite extra i fallet av bra frågor och ett tack blir man alltid glad av. Inför framtiden hoppas jag på att öka kvalitén på analyser så väl som andra inlägg för att bloggen ska bli mer läsvärd och för att jag måste anstränga och lära mig mer.

Portföljen
Nu till portföljen. Sista dagen tog portföljen och börsen ett skutt ok ökade med 1.5%. Portföljen har gått upp 7.95% procent mot SIX30 Return Index som stigit 3.92% under 2014. Resultatet är jag helt nöjd med även om större delen kommer från Protector Forsikring. Betsson och Statoil har även de tickat på bra och den enda som visar någon större röd siffra är fortsatt MRG som jag funderar på att avyttra, inte för att jag tror de har goda tillväxt möjligheter utan mer att det kommer ta lång tid att realisera, fast med en direktavkastning på 4% har jag råd att vänta.

Viktiga händelser i Mars

  • Jag sålde Tele2 med en mindre förlust då jag ser uppsidan som ganska liten.
  • Öresund köptes och såldes till en vinst på 10% på två veckor (Not 1).
  • Jag köpte Fortum som justerat för inköpspris är 8.4% av min portfölj.
  • Jag fick utdelning från Awilco med 1034kr (Not 2).
  • Jag fick utdelning från Swedbank på 404kr.

Not 1: Öresund var jag osäker på när jag köpte den på substansvärde.Sedan lekte kursen raket och jag valde att sälja. Sålde egentligen för tidigt men tycker i dagsläget Öresund är för dyrt.
Not 2: Awilco är registrerad på ort i Storbritannien med väldigt låg skatt och inget skatteavtal med Sverige vilket gjorde att ingen källskatt drogs. Skatten som drogs tror jag var runt 3%.


Aktuell portfölj fördelning
Något som jag märkt under kvartalet är att jag är nöjd med att ha över 10 innehav då svängningar i portföljen blev mindre aggressiva vilket gör att jag sover bättre om nätterna. Jag kollar portföljen mer än vad jag behöver, alltså varje dag och det på empirisk studie så verkar portföljen ha mindre beta en börsen om man nu lägger vikt vid beta. Med hälften av portföljen i norska aktier klarade portföljen Krimkrisen ganska bra.