2014-04-15

Analys: Sparebanken Øst


Har haft Sparebanken Øst i min portfölj ett tag nu utan någon vidare analys så här kommer än lite kortare analys. Värt att nämna så har jag märkt att den inte är likvid på något sätt. Det är få avslut och kursen är densamma nu som när jag köpte den (minus utdelningen). BVPS ligger nu på 49 vilket ger ett P/B på 0.82 och utan en höjning av utdelningen nästa år så är direktavkastningen på 7.35%, men det finns utrymme att öka den. Med högre intäkter borde de kunna höja utdelningen samt tycker jag att den borde vara minst värt bokfört värde. Har dock haft några säljfunderingar. Delvis så gör 15% i källskatt att utdelningen just nu minskar även om jag får tillbaka det vid senare tillfälle. Detta bör dock inte spela någon roll över tid. En annan fundering är om den verkligen kommer värderas till bokfört värde, dock blir det bland de billigaste nordiska bankerna då de andra värderas med P/B >1.6. De var blandade bud bland de andra Sparebankerna men Øst såg fortfarande ut att ha högst rabatt och högst utdelning. Var dock tvungen att kolla igenom deras rapport som äntligen kom ut på Engelska för att se vad jag vill göra med dem.

Kassaflöde och intjäning
2013 har varit ett bra år för Sparebanken Øst och kursen har stigit 17%. Intäkterna ökade och antalet förfallna lån har minskat. Intressant är att de har en Equlization Fund som jag inte är helt med på vad det innebär men det verkar vara en fond som tillämpar åtgärder för att alla ägare av fonden ska bli jämställt behandlade vad gäller kostnader. Denna fond gav 13 MNOK (11.7 MNOK 2012) och av det fria kassaflödet investerades ytterligare 34.5 MNOK. Fonden har ett värde på 11.07 NOK per aktie och är runt 22% av bankens bokvärde. Det totala kassaflödet uppgick under 2013 med 223.5 MNOK varav 62.2 gick till utdelningar, 34.5 till fonden och resterande för att bygga på kärnkapitalet. Utdelning/FCF blir då 28% och utdelningsandelen jämfört med vinst var 50.8% vilket är i linje med deras policy på 50-75%. De var blyga med utdelningsgraden som de flesta svenska banker också varit vilket jag antar är för att stärka kärnkapitalet eftersom de i Norge ska göra liknande reformer som i Sverige för att minska risken i bankerna. Enligt Basel II har de 18.21% vilket är mer än godkänt och långt över de regleringar som väntas till 2016. Fler regleringar kommer förmodligen ske efter 2016.

Balansräkning
Tillgångarna ökade med 1,439.4 MNOK (5%) under året. Antal privata kunder har ökat markant men företagskunder har minskat vilket har gett en svag ökning i räntenetto. Insättningar till banken ökade med 7% vilket är väldigt bra. En försäljning som realiseras i Q1 2014 kommer påverka resultatet positivt med 11.7 MNOK. Lite oroväckande är att de hade över en miljard i kassaflöde i början av året som sedan dess försvunnit. Dock verkar den siffran ha väldigt mycket med att göra med när de ger ut och tar in obligationer och det påverkar egentligen inte inflödet av nytt kapital. Bankens intäkter har ökat stadigt efter varje kvartal och det tycks vara någon typ av "regression to mean" då de var uppe i mycket högre intäkter för bara några år sedan.

Sparebanken Øst är belägen i Norges östra delar men har även kontor i Oslo. Nu har jag inte utforskat något vidare men från rapport och historik verkar banken vara stabil nog för att bringa tillväxt och gå med bra lönsamhet. Det är även en trevlig direktavkastning medan man väntar på att kursen ska spegla bokvärdet, som i sin tur ökar stadigt det med.

Detta blev en lite kortare analys. Banker är banker, vilket gör att jag inte tycker deras arbetssätt inte är så intressant att gå in djupare på, då det skiljer sig lite från andra bankers verksamhet. Likaså är riskerna främst regulatoriska och massivt kundutflöde vilket de historiskt har hanterat bra. Kommer förmodligen att öka på nuvarande nivåer. För övrigt är Sparebanken Vest en något större version av Øst med något mindre rabatt samt utdelning.

Vad tycks om Sparebanken Øst? Har jag resonerat vettigt kring P/B samt värderingen som banken kan tänkas få? Saknas någon essentiell information i denna kortare varianten av en analys?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar