2014-04-28

Kort om: Swedbank och NolatoSwedbanks rapport första kvartalet kom ut idag och finnes här. Huvudpunkterna var följande:
  • Resultatet per aktie ökade till 3,59 (Q1 2013 3,54. Q4 2013 3,34). Tjänar de lika mycket resterande kvartal kommer de ha tjänat 14.4kr på helårs basis. Av min genomgång av Sparebanken Öst så infaller en större del utdelningar i de första två kvartalen vilket gör att resultatet är starkare då. Ett rimligare antagande är då att de kommer tjäna något bättre än förra året. Mitt investeringsantagande ligger på 12.2 kr/aktie och baseras medelvärdet av resultatet 3 år tillbaka och prognoser på 2 år framåt och finns att hitta på 4-traders. 12.2 kr borde de inte ha något större problem att uppnå.
  • De emitterade ett 750MEUR lån till de bästa villkoren ett lån har emitterats sedan innan finanskrisen (enligt egen utsago). Det tillför 7.5 MDSEK där större delen bygger på pelare 2. Detta är ett tecken på hur välkapitaliserad Swedbank är och det bör även minska räntekostnader.
  • Basel 3 var oförändrad även om de minskat på riskvägda tillgångar och de har gjort sig av med det sista av sina tillgångar i Ukraina som jag förstått det vilket var ganska lägligt. De är även säkrade mot olika valutor genom att ha emitterat lån i olika valutor, vilket i sin tur stärker Basel 3.
  • De köpte på sig vad som nu kallas Sparbanken Skåne vilket kommer öka intäkterna i längden men minska dem kortsiktigt. Förvärvet verkade de köpa för P/E 3 vilket får anses vara ganska bra. (beräknad på kostnaden de angivit, 650MSEK och positiv resultatpåverkan 200MSEK)
  • Skattekostnader ökar en procent då verksamheten i Baltikum ska börja ge utdelning till moderbolaget. Även om skatt tillkommer så borde även kassaflödet öka vilket bådar positivt till utdelning nästa år. Det tallar dock för att behovet av att investera i den egna verksamheten har minskat.
Utöver en stark position i Sverige har de även en väldigt stark position i Baltikum där de sakta men säkert tar marknadsandelar och har blivit röstad bästa banken i flertalet undersökningar. Tillväxten påverkar inte resultatet enormt men en viss tillväxt finns det. Som VD sa så är det stabilt resultat. Frågan är bara om den inte är lite dyr och jämfört med andra bolag på bevakningen så hamnar Swedbank ganska långt ned. Är det värt att betala någon premie när man köper stora, stabila bolag?


Nolato släppte även de sin rapport och tänkte följa upp på dem, rapporten finnes här. Utdelningspolicyn och marginalmål ändrades till 50% respektive 10% vilket inte är några konstigheter och utdelningen låg redan på den nivån. Precis som de aviserat i årsrapporten så var det en engångsförsäljning som gjorde att deras Telecom del fick ett väldigt bra resultat förra året. Resultatet per aktie blev 2.66kr (3.35 Q1 2013). Var till och med sämre resultat en något enskilt kvartal förra året. Positiva med rapporten var marginalerna som förbättrats. De attribuerar marginalförbättringarna till lean production alltså kostnadseffektiv produktion med lätt omställning beroende på producerad volym. Den finansiella nettotillgången ligger positiv för andra kvartalet i rad och soliditeten ligger på 50% justerat för utdelning. Fria kassaflödet ser ut att täcka utdelningen. Annars var det inte mycket märkvärdigt. Det är ett stabilt bolag men till dagens pris och intäkter som kommer vara mindre än förra året ser jag inte varför jag skulle vilja äga dem. Jag har just nu ett köptak på 137kr men det kan komma att revideras när kursen kommer närmare den nivån. Kursen är beräknad med ett medelvärde av utdelningspotential, uppskattat P/E tal samt avkastning på eget kapital med avkastningskrav.

Vad tycks om Swedbank och Nolato, bör man betala premie för välskötta bolag och i så fall hur mycket? Något annat i rapporterna som stod ut?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar