2015-06-22

Analys: Zalaris

Som jag nämnt tidigare har jag kollat på Zalaris tidigare men tyckte framtidsprognoser var för långt bort för att bedöma om det var rimliga. Likaså tyckte jag vinsten var långt ifrån var jag ville ha den för att utgöra en bra bas att växa ifrån, från och med Q1 2015 har detta dock ändrats där nu en rimlig bas existerar som gjort att jag blivit nyfiken av att ta en liten koll vilket realiserats i en analys.

Konkurrens och arbetssätt
Zalaris jobbar inom tre områden HR Outsorcing, Consultverksamhet och Cloudtjänster. Outsrourcing stod under 2014 för 95% av intäkterna och Q1 2015 för 90%. Konsultverksamheten stod för 3% 2014 och 9% Q1 2015 och Cloudtjänster för 2014 2% respektive 1% för Q1 2015. Huvudinkomstkällan är alltså outsourcing av HR tjänster som Zalaris gör till bla. Statoil, TeliaSonera och Nordea. Totalt har Zalaris hand om fakturering mm. för över 170000 anställda per månad.
I Q1 2015 fick de även en stor kund från Sverige som är med i Fortune 500. Gissningsvis är det en till av storbankerna (Swedbank, SEB eller SHB) med tanke på att de alla agerar i den nordiska regionen och är bland få svenska bolag på Fortune 500 (källa).  Jag har svårt att se om Zalaris har en faktiskt vallgrav. Det verkar mer vara fallet att det är hyfsat långa kontrakt (~5år) och att det är en del uppstartskostnader och att det är kostsamt och stökigt att byta vilket skulle göra att så länge kunder är relativt nöjda bör de inte vilja byta. Risken är väl därför större att efterfrågan minskar snarare än att konkurrenter dyker upp. Zalaris minskar dock hotet mot konkurrenter genom att investera en del i utvecklingen av egna produkter.

Detta är en högst subjektiv bedömning som jag rimligtvis inte bör kunna betygsätta men jag känner ändå att jag förstår tillräckligt av vad Zalaris har för verksamhet att en investering kan göras såvida resterande punkter är OK.

Tillväxt och intjäningsstabilitet
Med tanke på stora återkommande intäkter verkar intjäningsstabiliteten vara ganska bra även om man alltid drömmer om löptider likt fastigheter på 10-15 år. Enligt VD så har de en stark pipeline med nya projekt på ingång vilket antingen tyder på en brist av konkurrens eller att Zalaris erbjuder en bättre produkt. Detta kombinerat med ett växande intresse för Cloudbaserade tjänster bör kunna stå till grund för fortsatt god tillväxt. För övrigt växte intäkterna med 27% i Q1 2015 jämfört med Q1 2014. Som syns av bilden har de sedan start år 2000 lyckats ganska bra med tillväxt (även om lönsamhet varit lite blygare).

Från årsredovisningen 2014 (länk)


På denna punkt ser jag att Zalaris har ett desto högra betyg, med en stabil bas av återkommande intäkter minskar risken för tappade intäkter. Likaså verkar det finnas goda tillväxt möjligheter vilket gör att förtjänar 5/5. Visserligen har inte tillväxten varit helt linjär vilket kanske skulle motivera ett lägre betyg men det är få bolag som lyckas uppnå helt linjär intäktsökning.

Finansiell ställning
I Q1 så gick de back en hel del kassaflödesmässigt, dock beror det främst på investeringar i nya projekt vilket bör vara vettigt. Här ser jag dock gärna att kassaflödet är desto mer lik resultatet där de har börjat visat en fin vinst där Q1 nästan överträffar hela året 2014. I 2014 är det dock tvärtom där det operativa kassaflödet visar en vinst på nära 2kr/aktie, där en del av inkomsten är tidigarelagda inkomster vilket skulle kunna förklara minskningen i Q1.

De enda långfristiga lånen de har är ett lån på 2.2 miljoner och en skatteskuld på 1.5 miljoner vilket är ganska lite med tanke på en vinst på på 7.2 miljoner senaste kvartalet. De har dock 101 miljoner i kortfristiga skulder vilket är mindre bra, dock finns utdelningen och andra väntade kostnader här. Jag ser i varje fall inte något hot härifrån även om jag är nyfiken på varför dessa poster är så stora. Enligt Experia Credit Services har Zalaris en av de bästa kreditvärdigheterna i Norge (källa).

Allt som allt har de en kassa på 3kr/aktie (närmare 2kr efter utdelning) och så länge investeringarna ger resultat ser jag inget oroande här även om jag tänkt hålla ett öga på kortfristiga lånen i framtiden vilket ger ett betyg på 4/5, där en desto större kassa skulle förbättra betyget eller att de inte gick förlust kassaflödesmässigt under kvartalet som gått.

Utdelningstillväxt och -stabilitet
Utdelningen började först 2015 (för verksamhetsåret 2014). Troligtvis är det starten på en långsiktigt trend men det gör det desto svårare att sia om vad de skulle göra under en kris, rimligtvis sänker de den efter behov som många andra bolag. Men då det är omöjligt att förutse om de hade klarat att behålla utdelningen under t.e.x finanskrisen tappar de lite poäng även om en låg utdelningsandel skulle kunna visa på att de kan klara det. På dagen kurs är utdelningen nära på 2% vilket är ganska lågt även om bolaget fortfarande befinner sig i en tillväxt fas. Utdelnings andelen är 38% av det operativa kassaflödet men desto högre sett till vinst och kassaflöde totalt. Detta är dock helt ok. Utdelningen väntas vara 2kr nästa år (4-traders) vilket kassaflöde och kassa stödjer även om utdelningsandelen blir desto högre, det är svårt att sia om dess hållbarhet så tills vidare får Zalaris betyget 2/5. Med lite längre historik och en måttlig utdelningsandel finns det dock utrymme för Zalaris att hävda sig här.

Ledning och Ägarbild
Hans-Petter Melerrud är VD tillika grundare sedan 15 år tillbaka vilket är ganska betryggande. Likaså äger han 15% av bolaget. Styrelsen tillsammans med VD äger runt 25% av bolaget vilket är svårt att klaga över. Hittar inte så mycket om vilken lön utöver att den ska vara likt marknaden och konkurrenskraftig vilket inte säger så mycket. Med tanke på det stora innehavet som VD har så känns det ändå som hans intresse går hand i hand med mindre ägare. Här får jag också ge betyget 5/5.

Risker
Att kunder skulle byta leverantör är en risk även om det är en mindre sådan och även ökad konkurrens vilket skulle kunna pressa marginalerna vilket är desto mer överhängande. 
Jag är osäker på hur stort beroende bolaget har av att Hans-Petter är kvar som VD och gissar att en ny VD skulle kunna ta över utan större problem även om det är trevligt med det stora insiderägandet. Jag får lite Jon Karlung (Bahnhofs VD) vibbar från Hans-Petter.
De agerar i olika länder, ser dock inte att valutorna i Norden kommer divergera allt för mycket. Även om valuta alltid är en risk. Detta verkar det motverka genom swaps då vissa lån och inkomster kan vara GBP och USD.
Vet tyvärr inte om det finns några branchspecifika risker. Om bolag skulle hitta effektivare sätt att skötta sin egna personal skulle kunna vara ett problem. Det verkar dock som att det finns en del fördelar med att ge arbetet till tredje part, då den tredje parten lägger mer kraft på att utveckla systemet kontinuerligt.

Allt som allt är det förvånansvärt få tydliga risker. För att motverka oförutsägbara risker är en stabil finansiell ställning ett måste och likaså ett starkt kassaflöde dock verkar de ha få bolagsspecifika risker vilket gör att det Zalaris får 4/5.

Värdering och slutsats
Zalaris får därmed ett samlat betyg på 4, här tror jag dock de kommer höja sig i framtiden genom högre intäkter, starkare kassaflöden och en längre utdelningshistorik. Tillväxt kombinerat med en stark ledning och kassa gör ändå det till ett intressant investeringsobjekt förutsatt att värderingen är rimlig.

Zalaris hade ett operativt kassaflöde på 1.96kr/aktie förra året vilket ger ett P/ÒCF på strax under 17. Vinsten väntas bli 1,9kr under 2016 vilket ger ett P/E på strax över 17. Det finns alltså en ganska stark underliggande verksamhet men sista raden påverkas negativt av investeringar inför framtiden. Exklusive noteringen låg kassaflödet ändå på 27 miljoner (1.42/aktie) efter investeringar under 2014. FCF verkar vara bättre att gå på då vinsten som vanligt äts upp av amorteringar, jag är dock osäker på vilken typ av tillväxt som kan uppnås och kan bara som ovan, konstatera att de har möjligheterna för tillväxt. Jag är dock något orolig att jag betalar för mycket vid ett köp på dagens nivå (33kr). O andra sidan tar jag gärna in dem på 30kr vilket dock långsiktigt bör spela mindre roll.

Vad tycker ni? Har jag missat något?

Källor:
Årsredovisning 2014
Raport Q1 2015
Presentation Q1 2015
Raport Q4 2014

2015-06-10

Protector Q1 2015


Protector Forsikring släppte sin rapport och presentation för Q1 2015 för ett tag sedan och Q2 rapporten är "runt dörren", Q1 som finns att hitta HÄR. Alla siffror nedan är i NOK om det inte står något annat:

Huvudpunkter för Q1:
  • GWP ökade med 25% till 1.5 (1.2) miljoner
  • Net combined ration försämrades med 2.5 procentenheter till 82.4% (79.9%)
  • Rörelseresultat ökade med % till 210.5 (162.4) miljoner
  • Investeringsportföljen avkastade 122.2 miljoner (2.2%), en ökning från 83,8 miljoner (1.9%) året innan.
I rapporten står det att tillväxten i Norge var 11%, Sverige var 29% och Danmark hade 74% vilket är smått otroligt att de fortfarande uppvisar såna fina siffror tillsammans med en låg combined ratio.

En intressant aspekt är att de anlitat ett eget "team" för att förvalta deras tillgångar. Det har låtit som att ledningen bestämt tidigare och använt sig mycket av index medan ett förvaltningsteam kanske får lite mer frihet med vad de väljer. Förhoppningsvis är de duktiga och investerar konservativt. Detta utgör dock en risk tillsammans med den höga andelen aktier i förvaltningsportföljen på 16%.

Även om jag tycker Protector gör ett bra kvartal så är det främst den stora tillväxten de lyckas uppnå jag tänker på och inte den ökade guidningen som är nästan helt hänförbar till aktieandelen av portföljen och dess utveckling. Något jag behöver påminna mig själv allt som oftast är att tänka på nedsidan och skulle marknaden få spratt (en sättning) kommer Protectors nya guidning gå upp i rök. Dock tjänar de mer och mer från försäkringen likaså vilket är trevligt. GWP ökningen och minskad CR i guidningen verkar dock vara mer motiverad än resultatökningen.

De ska även starta kontor i Storbritannien vilket ska bli intressant. Till skillnad från när de startade i Danmark och endast hade 1.5 försäkringsben att stå på så har de nu 3 stabila ben (SV,NO,DK) att stå på vilket minskar expansionsrisken avsevärt. Jag inbillar mig att Protector kommer fortsätta kunna bedriva lönsam försäkringsverksamhet även i Storbritannien men det utgör ändå en ny risk och kostnader för uppstart och eventuell nedläggning är inte helt lätt att räkna på. Tror dock det är ganska osannolikt att de blir tvungna att lägga ner även om de nu förmodligen kan komma att dras med extra kostnader tills de uppnår en signifikant volym. Vilket kan ta några år med tanke på Danmarks och Sveriges tid till lönsamhet. Men som jag nämnde tidigare har de nu tre stabila länder som växer lönsamt vilket ändå är en ganska trevlig situation.

Allt som allt är jag en fortsatt nöjd ägare då den underliggande verksamheten växer på bra. Jag är osäker på vilken nivå jag kan tänka mig sälja fler aktier. Främst för det känns dumt att sälja ett stabilt bolag som Protector när de fortfarande växer på bra och ger en vettig utdelning. Värderingen kanske inte var så ansträngd som jag trodde när jag skalade av innehavet lite vid 67.5. Bristen på andra vettiga alternativ gör valet desto lättare att bara behålla. Vad tyckte ni? Några konstigheter? Något skäll att sälja snart eller är det bättre att sitta på händerna?