2015-04-24

Kort om: Atea Q1 2015

Atea släppte sin rapport (och presentation) för Q1 2015 igår. Vilket för det mesta var goda nyheter som jag tänkte sammanfatta. Marknaden tyckte tvärt om och drog ner kursen 5% även om den då gått upp lika mycket dagen innan för att Atea tydligen är en uppköpskandidat. Kursen lär gå ner lite till idag då den handlas utan utdelning från och med idag. Vill man ha ett bra inköpspris kanske det är något att tänka på.

Huvudpunkter för Q1:
 • Intäkter ökade 10.4%, till 6498 (5884) miljoner
 • EBITDA ökade 12.1%, till 202 (180) miljoner
 • EBITA marginalen stod still på 3.1% (3.1%)
 • Kassaflödet ökade med 174 miljoner till 24.8(-149.4) miljoner
Överlag så har det gått ganska bra även om jag ser att EPS minskat (med 0.2kr) p.g.a antalet utestående aktier ökat med 1.1 miljoner. Från 0.68 till 0.66 för kvartalet även om EPS alltid har varit ett konstigt sätt att se hur det går för Atea. För att bedöma Atea är kassaflödet det lättaste att använda och då de är historiskt starka kassaflödesmässigt i Q4 (även om det blivit bättre på senare tid) så är nästan rullande 12 månders kassaflöde ett bättre sätt att mäta hur det går. 1132 miljoner ligger kassaflödet på senaste 12 månader eller 10.7 kr /aktie. En del av detta används förstås till fortsatta investeringar etc. men Atea tuffar på över förväntan.

Som jag misstänkte så är det ökade kassaflödet hänförbart till positiv ändring i rörelsekapital (working capital) eller i Ateas fall de har sålt produkt till kund och fått betalt innan Atea har behövt betala till sina leverantörer. Detta gör att de har negativt rörelsekapital vilket vanligtvis är ganska dåligt. Dell har dock länge framgångsrikt använt en liknande modell och även McDonalds och Wallmart likaså vilket visar på effektivitet inom organisationen. Här verkar Dell var det bolag som är närmast med tanke på att de säljer liknande tjänster.

Som jag nämnt tidigare är alltid förvärv en orosfaktor men i rapporten nämner de specifikt att Danska Axcess bidragit positivt redan i första kvartalet genom att de kan erbjuda en bättre produktmix till högre marginaler. Detta verkade allmänt vara trenden och skället till att Atea uppnått högre intäkter och bättre marginaler under kvartalet än förra året.
De nämner även hur datasäkerhets industrin kommer att växa 10% per år kontra 3-4% på generella IT erbjudanden. Atea står väl förberedda för att kunna ta till vara på denna tillväxt.

Jag såg även att de minskat på skulden med 83 miljoner efter att de behövde öka belåningen något kvartalet innan för att ha råd med både utdelning och förvärv. Detta tycker jag är helt rätt att göra och i brist på bolag att köpa upp så lär det fortsätta.

Annars var det egentligen inga konstigheter i rapporten och jag är en fortsatt nöjd ägare. Tankar om rörelsekapitalet och rapporten?

2015-04-21

Utdelningsökningar och återinvestering i praktiken

Många amerikanska bloggare som jag tycker är intressanta att följa är de som förespråkar utdelningshöjningar. Utöver att många år av stigande utdelningar talar för att bolaget lyckas utveckla vinsten på liknande nivåer så är det också intressant hur man, utan att göra något, får mer i utdelningar varje år.

Utdelningsökningar
Jag har av nyfikenhet kollat vad alla mina innehav har för utdelning i år och vad de hade förra året för att se hur mycket mer jag får i år. Med befintlig portfölj så ökade utdelningen med 12% oviktat eller ganska mer relevant så ökade utdelningen i portföljen med 5,7% för bolagen jämfört med förra året eller 800kr. Skulle jag få en liknande ökning av utdelningar med nyinsättningar skulle jag behöva sätta in 16000 kr, vilket är nära mitt sparmål för året, som jag nu får helt gratis. Så istället för att behöva lägga undan 16000 av min lön så har bolagen jag äger växt på ett lönsamt sätt att de kan ge mig mer pengar i fickan. Nu har detta även reflekterats i aktiekurserna, men skulle börsen vara lite surare än vanligt så kommer bra bolag att ge en god avkastning ändå genom ökande utdelningar vilket är trevligt.

Jag antar att nyinsättningen investeras  i min befintliga portfölj med en DA på 4,72% om matten bakom är av intresse.

Återinvesterad utdelning
Det är ganska lätt att inse att genom att återinvestera utdelningar kommer man få en längre långsiktigt avkastning än om man inte återinvesterar utdelningen, vilket illustereras desto tydligare med skillnaden mellan Stocholmsbörsens index jämfört med index inklusive utdelningar.

Men hur mycket har det faktiskt påverkat i den egna portföljen?
Jag fick 18200 kr i utdelning där majoriteten kom in första halvåret vilket betyder att jag redan fått en del av ränta på ränta effekt från utdelningarna. Men för enkelhetensskull tänkta jag bara räkna lite grovt på det på årsbasis. 18200 kr i utdelning återinvesterat till samma DA som min portfölj ger en utdelning på runt 860 kr som jag får extra i år.

Framtiden
Detta är bara för första året men grovt räknat så kommer utdelningsökningar och återinvesterade utdelningar bidraga med runt 1600-1700 kr i utdelning under 2015. Så utan att sätta in nytt kapital och utan ränta-på-ränta effekten så kommer utdelningen att dubblas på 10 år från befintliga 15 tkr till 30tkr. Räknar man med ränta-på-ränta effekten som blir runt 10% stiger denna siffra till 40tkr på 10 år. Allt utan nyinsättningar vilket är ganska trevligt. Likaså blir siffran desto högre med nyinsättningar. Även om det blir lite diffust och bara räkna på det i teorin blir det intressant att följa upp i praktiken.

Med en utdelningstillväxt på 6% och ökning från återinveserade utdelningar på 5% och 5% från nyinsättningar så blir 10% i underkant men den organiska tillväxten är oklart om den kommer att vara lika stor i framtiden.

Tänker ni något om utdelningstillväxten/återinvestering och har det i åtanke vid investeringar eller är det bara ett räkne-/tankeexperiment?

2015-04-09

Q1 Måluppdatering & bloggstatistik


Jag tänkte att jag bör följa upp mina mål lite oftare än en gång om året, främst för att se hur jag ligger och om det finns behov av några justeringar.

 1. Förenkla analyser och min investeringsprocess
  Investeringsprocessen har nästan blivit bättre eftersom jag lär mig mer om olika bolag och branscher. Det blir som en erfarenhetsbank som man kan dra från som växer sig större och större. Analyser har jag inte hunnit med så det blir lite svårt att utvärdera.
  Nytt mål: Skriva minst 6 analyser om året
 2. Transaktionskostnad på under 0.5%, färre än 50 transaktioner.
  Detta mål funderar jag på att helt skrota. En begränsning på 50 transaktioner är svårt när jag oftare köper i flera omgångar och vissa bolag väljer jag att hålla en kortare tid som en del av att jag faktiskt kan tolerera en högre transaktionsfrekvens. Det är dock fortsatt en liten del av portföljen som byts ut "snabbt" (1-6 månader).
  Transaktionskostnad på under 0.5% är ett långsiktigt mål jag vill nå men det är svårt när ett köp på Toronto börsen kostar 0.1% av totala portföljvärdet. Mer handel i USA bringar tyvärr också högre kostnader.
  Nytt mål: Transaktionskostnad på under 0.7% för 2015 (långsiktigt mål på under 0.5%)
 3. Börja kolla på kurser 2-3 gånger i veckan istället för varje dag.
  Detta mål började bra, för att sedan i februari gå kasst, det börjar dock funka bra, delvis för jag har mindre tid att lägga på börsen (lite varför jag har målet från början). Men även för att inte bli lika lockad att impuls köp/sälja. Det är viktigt att även om antalet transaktioner ökar att varje transaktion fortfarande är välgenomtänkta. Syftet av målet försvinner dock lite med formuleringen även om det är ett steg mot att nå målet.
  Nytt mål: Vänta minst en vecka frånatt en nyhet släpps till att nytt sälj/köp beslut görs.
 4. Förbättra skrivandet och hålla bloggfrekvensen på minst 4 inlägg månaden.
  Frekvensen är det inget fel på och jag tycker ändå skrivandet börjar bli bättre (lite partisk dock kanske). Det bästa är nästan att det gått snabbare att skriva ner tankar kring olika ting utan att tappa kvalité vilket är trevligt. Jag funderar här på att öka antalet inlägg som mål för att tvinga mig själv skriva ner mina tankar men jag vill å andra sidan inte tvinga något. Att naturligt komma över 4 inlägg i månaden känns dermed mycket bättre.
 5. Få ihop en buffert på minst 10000kr.
  Bufferten ligger på 4100 i slutet av Mars. Ett månadsspar på 800 sker varje månad vilket gör att jag borde nå målet i november. Jag ser inget skäll till att ändra målet då det alltid finns risk att man behöver använda medel från bufferten. Långsiktigt ser jag även att bufferten blir större och når ett värde av 30tkr vilket skulle motsvara runt 3 månder utan inkomst.
 6. Spara 18000kr till resor, vilket blir runt 2-3 resor.
  En resa avklarad som gick på en ganska billig peng. Likaså började jag betala delar av ytterligare en resa. Totala kassaflödet som gått till resor/resekonto är 9695 vilket är över halvvägs till målet. Här tänker jag att jag vill bygga upp kontot under våren för att kunna använda resekontot under sommaren utan att använda nytillfört kapital. Sen är frågan om jag ska ta från kassaflödet så länge som möjligt ändå.
 7. Investera minst 18000kr (1500kr/månad).
  Här är än så länge 3000 tillfört till depån under 2015. Jag har dock börjat få ihop en kassa på runt 6tkr som jag är osäker på om jag vill spara eller investera. Ska jag investera är jag osäker på om det ska till min ISK eller min KF eftersom jag inte ser så mycket attraktiva möjligheter på marknaden. Tillsvidare öronmärker jag 3000 att investera vilket representerar månadsspar för Mars och April. Jag ligger därmed i fas för att nå målet.
Bloggstatistik
Det blev rekord med 563 sidvisningar på en dag under kvartalet (två gånger till och med!). Likaså verkar det vara allmänt fler läsare vilket är trevligt. Förhoppningsvis är det återkommande läsare som gillar vad jag skriver :)
Bloggen fick runt 18400 sidvisningar under Q1, att jämföra med Q1 2014 där det var runt 5000. Visserligen var det då jag startade bloggen men ändå kul så här ett år fram att det blivit något vettigt utav skrivandet.

Avkastningsmål
Jag har även funderat en del kring mål med investeringar. Även om jag på långsikt, likt många amerikanska DGI bloggare ser att jag kommer att kunna täcka mina levnadskostnader med utdelningar så imbillar jag mig att värde utveckling på undervärderade bolag kommer stå för en större del av utvecklingen nu vid start än vad utdelningar i sig bör göra. Dock finner jag ändå att utdelningar är väldigt trevliga och attraktiva. Det har blivit en slags krock i portföljen med några highyeild bolag och några lägre värderade lowyeild bolag. Detta behöver inte vara något dåligt och jag känner mig ganska nöjd med blandningen. Rent konkret söker jag runt 10-12% avkastning, om detta nås med hjälp av värdeökning eller utdelningar blir då irreleveant. Dock har jag lättare att se vad jag får för avakastning med utdelningar kontra återköp eller andra händelser där marknaden styr en eventuell avkastningen.

Vad tror ni? Är det viktigt med tydligare avkastningsmål eller investeringsmål? Eller hör det mer till investeringsstrategi? Några kommentarer på mina måländringar?

2015-04-01

Portfölj Mars

I Mars gick portföljen ner då handelsstoppet på Vardia släpptes och kursen handlades ner 50%. Detta påverkade portföljen i sin tur med -7%. Detta tydliggjorde att jag hade en för stor andel av portföljen i Vardia och jag halverade innehavet. Totalt sett gick portföljen -4,36% under månaden då några utdelningar trillade in och andra bolag utvecklades positivt.

Den obersvanta läsaren har kanske märkt att det kommit två nya flikar i menyraden ovan. Den ena är utdelningar som visas med hjälp av script som är skrivet av Stefan Thelenius/z2036 . Den visar brutto utdelningar på årsbasis så som de varit annonserade än så länge. Den andra nya fliken är analyser och rapporttankar, där jag försökt sammanställa allt jag skrivit som är lite mer bolagsspecifikt. I brist på egna analyser hade jag även tänkt lägga till analyser (som andra har skrivit) för mina innehav som har hjälpt mig i beslutsprocessen eller som förklarar väl vad jag tänker med case, utöver då att läsa igenom transcripts och presentationer från bolagen.

Allmäna tankar
Inkomstdeklarationen har kommit. Jag får endast tillbaka 588 kr av drygt 1100 kr i utländsk källskatt vilket jag ställer mig kritisk till i och med att jag betalar 4700 kr i schablonskatt och har ett överskott av kapital och borde rimligtvis få allt tillbaka. Jag planerar att kontakta skatteverket främst för att jag är nyfiken på om jag missat något i uträkningarna. Det borde dock inte påverka det jag får tillbaka för nuvarande år så mycket. Att jag fick tillbaka en del från ARCP var lite mystiskt dock.

Nordnet släppte nyligen Knockout lånet vilket gjorde mig nyfiken på om jag kan belåna mina värdepapper. Främst är det för att jag vill ha möjligheten till det vid/när nästa sättning än att jag faktiskt kommer att använda det. Dock är 1% ränta ganska trevligt och med belåningsutrymmet jag har kunde jag få runt 24000 kr att handla för. Lite grovt räknat så skulle det kunna finansiera mitt köp i NWH.UN som då ger en årsavkastning på 7.5% (DA - räntekostnad) och total återbetalning på 12.5 år, eller att jag då får 1800 per år. I praktiken lär det bli mer så att jag drar 5000 kanske om jag hittar något jag verkligen vill ha, detta blir i tillägg till egna likvida som går till köpet. Sedan betalar jag av lånet med det som jag månadssparar istället för att det ska gå till likvida medel.

Transaktioner i Mars:
 • Jag sålde Vardia, 750 aktier á 14,3 NOK. Vilket realiserade en förlust på runt 50% eller 11629kr.
 • Jag skalade av mitt innehav i Protector Forsikring med 1/6 eller 200 aktier á 62.5 NOK. Vilket realiserade en vinst på 124% eller 7311 kr.
 • Jag sålde hela Nordnet innehavet. 300 aktier á 32.7kr. Avkastningen från innehavet blev 26% på en månad.
 • Jag köpte Sparebank 1 BV (SPVG), 275 aktier á 57 NOK. Köpet kommer tillföra 1100kr i utdelning på årsbasis, SPVGs portföljvikt är 5%.
Utdelningar & relaterade nyheter:
 • Jag fick utdelning från MAIN på 87kr efter skatt.
 • Jag fick sista utdelningen från  Awilco på 877kr.
 • Jag fick pengar under titeln: NRA WITHHOLDING TAX ADJUSTMENT 2014 och fick tillbaka 111% av källskatten jag betalade för ARCP innehavet vilket blev 144kr.
Totala utdelningar i år uppgår till : 1508 (1437)
Utdelning på årsbasis uppgår till: 15400
Utdelningen i Mars uppgår till 1125 (1437).


Uppdaterade portföljallokering finns som vanligt på portföljsidan i menyn ovan.

Tankar om månadens transaktioner
Det var fortsatt lite mer transaktioner än vanligt och jag tror siffran kommer att minska för nästa månad även om jag inte är helt nöjd med portföljsammansättningen. Vardia var inte så mycket att säga om och jag skrev mina tankar om rapporten HÄR.

Protector började vara en för stor del av portföljen med tanke på att värderingen börjar bli desto mer rimlig. Jag behåller fortfarande 1000 aktier vilket står för 22% av portföljen. Med tanke på hur väl bolaget skötts och lönsam tillväxt så tycker jag fortsatt det finns uppsida i Protector och en mindre nedsida. Jag kan dock tänka mig att skala ner lite till om jag hittar intressanta case och kursen fortsätter norr ut.

Nordnet tyckte jag var gränsfall på undervärderat när jag köpte och sedan blev det en kursuppgång på 25% väldigt snabbt. Jag tycker att innehav ska stå på egna ben och då inte jämföras med tex värderingen på Avanza. Nordnet känns ganska rimligt värderat och Avanza fortsatt dyrt och jag valde att omplacera pengarna på annat håll.

Valet föll till Sparebanken 1 BV som det skrevs om i andra numret av Värdepappret (som jag för övrigt kan rekommendera starkt). Jag är osäker på om den större kupongen fick mig att välja denna bank framför Skue Sparebank men jag tror att båda bör göra bra ifrån sig i framtiden och jag får se om jag omallokerar vid ett senare tillfälle. En kort sammanfattning av caset så ser jag en lågt värderad bank (sett till P/B, P/E och DA) med hyfsat bra finansiell ställning med effektiviserings möjligheter. Medan jag väntar på en eventuell uppvärdering får jag en trevlig kupong varje år.

Avslut
För övrigt så är det fyra bolag vars kurser jag håller ett extra öga på som nästan känns köpvärda:Electra Gruppen, Bakkafrost, W.R Berkley och WPC. Den starka dollarn gör dock att jag inte kastar mig över de amerikanska aktierna och Bakkafrost och Electra hade gärna fått gå ner 4-5%.
Bör medges att jag inte hunnit läsa VPs analys av Spectra som såg intressant ut, i varje fall värderingsmässigt även om jag är ganska nöjd med min exponering i olja.

Hur har er månad varit? Ser ni något attraktivt på marknaden?