2015-03-27

Diadrom och Castellums årsstämmor


I torsdags var jag på två årstämmor, skillnaderna var som natt och dag mellan dem vilket var lite roligt. Jag tänkte gå igenom dem i kronologisk ordning. Tanken med mina inlägg är väl främst att skriva om sånt de säger under presentation/frågor men som kanske inte riktigt framgår i rapporterna (som jag dock bara skummat).

Diadrom var jag som vanligt yngst och antalet deltagare fick plats i ett litet kontorsrum, det var väl runt 15 personer där och lite mer än 60% av rösterna i bolaget. Som tidigare var det mycket som bara skulle godkännas. Det intressanta är VD presentationen och revisionsberätelsen, där de då faktiskt berättar vad som händer och frågor kan nästan tas direkt med hyffsade svar.

De intressanta punkterna tyckte jag var att akiteägarna var tveksamma till tillväxten då bolaget säger att marknaden växer. För Diadroms del har det varit en del motvindar då stora bolag i Sverige skär ner på sin R&D avdelningar. Det lät nästan som att de stått emot väldigt bra och därmed bara fått en mindre minskning av resultat. Där jag gissar att delvis så har det inte påverkat dem allt för mycket även om det påverkat dem och delvis så har de fått nya kontrakt (med tanke på att de jobbar aktivt på att minska sitt beroende av Volvo).

En annan intressant punkt tyckte jag var att i vissa fall förmedlar Diadrom vidare vissa projekt till annan konsultbyrå för att sedan fakturera slutkund och ta några procent och skicka resten vidare till extern konsult. Detta arbete har minskat under året vilket medför bättre marginaler men mindre omsättning. Då första kvartalet var ganska svagt så har de inte heller jobbat aktivt för att anställa så mycket nytt folk vilket syns då de har minskat antalet anställda.

Tillväxten i framtiden finns där men är ändå såpass osäker att jag väljer att inte investera i Diadrom trots den höga kupongen. Diag Studio Lite har en del potentiall men det lätt lite oroväckande att konkurenter i vissa fall är större globala företag som får en edge av sin då, större, geografiska närvaro.

Avslutningsvis måste jag även nämna att de serverades mazariner som smällte gött i mun på vägen till Castellums årsstämma.



Castellum var som tidigare nämt en helt annan värld. Där jag tidigare skakade hand med VD mfl så gick man nu igenom en "station" med personer som scannade entré "biljetten" som man fått hemskickad. Två säkerhetsvakter stod vid trappan upp och på andra våningen fick man en lätt middag vilket var trevligt för min mage som började klaga lite. Väldigt god faktiskt med tortelini och kyckling. Sedan gick man in i biograf salen på Chalmers RunAn där det satt 300 aktieägare och väntade på att VD, styrelseordförande och två advokater (en som höll i stämman och en sekreterare) skulle börja med årsstämman.

Detta får väl anses vara den första större årsstämman jag varit på. Likaså var den lite mer långtråkig även om Castellum är ett väldigt fint bolag vilket belystes. För det mesta snackades de om Castellums långsiktiga värdeskapande som fortsätter än idag. Likaså äger Castellum 30% av Sveriges miljömärkta byggnader och 20% av beståndet är miljömärkt. Castellum har haft en del miljömål som de då klarat av, bla. var det en använding av CO2 som var 70% av vad andra bolag har och målet framöver blir ett minska på den till 50%. De vill även miljömärka fler byggnader. De var även väldigt företagsamma med att ge chansen till yngre människor genom praktik eller anställning under året.

Lite elakt så behöver även ägarna föryngras då det kändes som de flesta deltagarna kommer vara döda inom 10 år. Jag tyckte det var lite komiskt, men det är synd att inte fler yngre intresserar sig då det ändå är ganska intressant. Det var ungefär allt, tråkigt och lönsamt som ett fastighetsbolag ska vara.

Jag äger några aktier i varje bolag för att kunna gå på stämman. I annat fall tycker jag de är för dyra för ett större innehav.

Tankar kring årsstämman och bolagen? Någon annan som var där?

2015-03-19

Vardias helårsrapport och extraordinära händelser


Vardia rapporterade sin Q4 (rapport och presentation) för nära två veckor sedan. Lite semester och tid att tänka igenom nyheterna har gjort att denna uppdatering kommer något sent. Jag har valt att dela upp inlägget i två delar. Första delen går jag igenom de operativa för Vardia samt hur NE kan påverka och i andra delen tänkte jag gå igenom allmänna tankar kring extraordinära händelser.

Rapporten
 • GWP i Q4 ökade med 94.9% till 340.5 (174.7) miljoner
 • GWP för helåret ökade med 104% till 1166.5 (571.7) miljoner
 • Tillgångarna ökade med 6,5% från 1.67 till 1.78 miljarder
Engångskostnaden som de tog i Q4 är ganska jämförelseförstörande. Kollar man på helåret så ökade combined ratio från 145.7% till 118.4%. Här likaså är ej de nya redovisningsprinciperna reflekterade i de gamla resultat vilket gör det svårt att jämföra. Combined ration är förmodligen desto högre för 2013 egentligen.

Något som däremot går att urskilja är att loss ration har minskat från 93.6% till 82.6%  för helåret vilket är ett steg i rätt riktning. Detta resultat påverkas även negativt från en ganska dålig Q4 med hänseende till loss ration då det var flera bränder i Sverige och Norge som gjorde att loss ration blev 107% (94% f.o.a) jämfört med Q4 2013 då den var 79% (90% f.o.a). Likaså går det att urskilja att nyförsäljningar fortsätter att rulla på även om det i Q1 2015 inte varit i samma takt som i slutet av 2014 så är det en fortsatt hög nivå. Vilket medför att kundstocken fortsätter att växa och kostnader fortsätter att minska (relativt till intäkter).

Det viktiga för egen del har varit att kolla på kassaflödet då redovisningsändringen gör det nästintill omöjligt att göra några jämförelser eller dra några slutsatser från tidigare siffror. Tyvärr är kassaflödes redovisningen ganska kass. I Q3 minskade kassaflödet med 2 miljoner medan i Q4 minskade det med 32 miljoner, egentligen ingen aning om varför då det saknas detaljer. Förmodligen hänförligt till bränderna som slog hyfsat hårt på resultatet. I slutet av perioden hade de 185 miljoner i kassa som de med 2014s burnrate  skulle göra sig av med på 7 kvartal. Med ett tillskott av 275 miljoner från en NE skulle de klara sig i 4 år. Caset bygger alltså fortfarande på minskade kostnader eftersom kundportföljen växer och självklart lönsamhet. En hög renewal rate kan bidra till detta och de har mål på 85%, men jag hittar inte vad den faktiskt låg på under 2014 eller kvartalet.

Jag tyckte att Not 2 i rapporten var ett bra sätt att se hur de gick för respektive land där man i Q3 rapporten kunde se att Sverige och Norge var ganska nära lönsamhet. Jag gissar på att kostnader kommer att öka till följd av de ändrade redovisningsprinciperna så att det tar längre tid att nå lönsamhet. Not 2 lämnades tom pga de ändrade redovisningsprinciperna i Q4 rapporten.

Floaten som de är dåliga på att redovisa verkar ha gett 14 miljoner i avkastning under året jämfört med 400 000 under 2013. Jag är osäker vilken ränta de får från lokala banker så det är svårt att dra någon vettig slutsats. Jag har inte hunnit räkna på vad den teoretiskt skulle kunna vara från tidigare årets GWP men man kan konstatera att den ökat markant. Någon som vet på ett ungefär vad den ligger på?

Allt som allt så sålde jag 2/3 av mitt innehav vid 14.6 kr. Som med ARCP tycker jag det uppstår mycket osäkerhet och otydlighet. Till skillnad från ARCP så kom de ny information ganska snabbt. Tyvärr var det ganska dåligt med information och jag har valt att ha ett mycket mindre innehav (sett till portföljallokering) för att reflektera den nya osäkerheten. Det lär även likt Mr Green skattetvist förskjuta den eventuella avkastningen fast i Mr Greens fall där jag gissar på en uppskjutning av knappt ett år kan den bli desto längre för Vardia. Det känns som de riktiga försäljningskostnaderna och ett positivt kassaflöde är det som kan vara intressant i Q1 rapporten. Utöver fortsatt tillväxt och minskande kostnader. NE villkoren är förstås av stort intresse, både med tanke på pris och utspädningsgrad, samt om ledning köper på sig mer aktier.

Extraordinära händelser i allmänhet
Det har varit en del kommenterar om oss stackars bloggare som ägt aktier i Vardia och blivit brända. De flesta bloggare har såvitt jag vet varit ganska medvetna om vilka risker de har tagit på sig. Inte för att jag själv trodde att Vardia skulle vara det bolag som kom med dåliga nyheter men det är sånt som händer.

Följa John beteende är väl aldrig bra och jag hoppas inte jag lurar mig själv när jag använder andra bloggar som en slags sil för intressanta bolag. Genom brist på tid för att hitta bolag själv brukar det spara väldigt mycket tid när andra duktiga bloggare hittar bra bolag. Som jag då tyckte Vardia var. Sedan jobbar jag fortfarande på att inte bli så påverkad av köp/sälj i twitterflödet som kan göra mig lite ivrig ibland.

Oavsett är detta precis som med fallet ARCP lite svårt att kunna se i förtid. Som investerare har man nästan inget val än att lita på de siffror som tillhandahålls. Positiva och negativa nyheter lär dyka upp även om det känns som sannolikheten är ganska liten. Vad kommer jag göra i framtiden för att skydda mig? Egentligen ingen större skillnad. Det enda är att jag borde likt med fallet Mr Green ha en begränsning på hur mycket pengar jag lägger på bolaget. Jag inbillar mig att risken bör minska något både för bolag som varit längre på börsen och även att de gått med vinst under längre tid. Även om det andra argumentet inte hade hjälpt Vardia även om detta hittades då de gått med vinst. Men jag inbillar mig att detta är en rimlig restriktion.

Lagom till att jag skulle publicera detta inlägg så har de skjutit fram Q1 rapporten och årsstämman, förmodligen för att se så att alla siffror är rätt så de kan godkännas på årsstämman. Det tyder dock på att de ännu inte är klara vilket är lite tråkigt och påvisar desto mer varför Vardia inte förtjänar en såpass stor del av portföljen. Nu hoppas jag bara att jag inte är envis/naiv eller för optimistisk om framtiden när jag fortfarande tror att Vardia bör kunna lösa sig och bli en hyfsad investering (om än sämre än vad den kunde vara tidigare).

Vad tycker ni? Har jag missat något?


2015-03-10

Bolagstämma hos MQ


Då har jag varit på första årsstämman som blev MQ som p.g.a ett brutet räkenskapsår höll årsstämman redan i Januari. Detta blev första bolaget på listan av Göteborgsbolag jag tänkt gå på som hittas HÄR. Egentligen var den första bolaget som stod på tur Hexatronic Scandinavia hade sin årsstämma redan i december men då var jag bortrest.

Årstämman
Till att börja med hade jag missat notisen om att det var dresscode. Det såg kanske lite underligt ut när en yngre kille(måste sänkt medelåldern med ganska många år) dyker upp i T-shirt och alla andra har kavaj och slips om inte full kostym. Bolagsstämman hölls i deras nya lokaler vid Sankt Eriksgatan som är en våning upp från deras gamla lokaler, dock något större och väldigt fräscht. Sankt Eriksgatan ligger nära Operan för de som är hyfsat bekanta med Göteborgs geografi.

Jag kom ditt strax innan det började och han ta för mig av några små laxrullar och kycklingrullar och lite äppelkaka som gjorde susen för energi nivån som inte var på topp efter baguetten som bjöds på under lunchföreläsningen under dagen. När bolagsstämman började drog de för dörrarna och alla (runt 40 personer) satte sig. Jag bör erkänna att jag blev något orolig över hur lång tid det skulle ta då de stängde dörrarna då jag tänkt att jag alltid kunde smita ut om det blev långtråkigt. Det var dock inga problem då det bara tog en timma. Tar det längre tid med större bolag månntro? Vi får se.

Jag hade lite mat kvar och så ville jag ha plats för papper så jag tog plats bakom stolarna där det fanns soffa och bord. Det var halvsvårt att se vad som stod under presentationen men det var värt det för att kunna bre ut sig lite och läsa på alla papper man fick (när man kom in fick man en påse med bolagsordning, rapport, kavaj fodral, samt paraply (typiskt Göteborg)).

Som vanligt går de igenom en del punkter. Godkänner vi ordförande och sekreterare? Ja. Godkänner vi utdelningen? Ja. Godkänner vi revisorns granskning av rapporten och verksamheten? Här gick det faktiskt upp en revisor och berätta lite vad de gjort. De var förvånansvärt noggranna (för de som inte riktigt vet vad revisorer gör). De hade utöver att kolla igenom alla siffror gått ut till butiker och kollat så de gjort rätt där, likaså med inventarier mm.

Presentationen
Sedan höll VD, Christina Ståhl en presentation av året 2013/2014. Jag har alltid tyckt det varit roligt, samt lärorikt att kolla på presentationer från andra bolag så det var dubbelt upp att se det live.

De nämner att endast 25% av MQs kläder från USA vilket är mindre än konkurrenter vilket gör att de inte påverkas lika mycket av den stigande dollarn. Det som påverkar marginalen desto mer är rabatter och vilken volym som de ges ut till. Nu håller de redan över 50% bruttomarginal vilket är trevligt. Tillväxten för föregående år angavs vara 3.5% (0.3% för branschen) varav 1.3% kommer från onlineförsäljning.

Jag hade tänkt fråga varför de inte delade ut mer men sen kollade jag kassaflödet och såg att de delade ut strax över 100% av vad de fått in under året. De hade alltså 2 miljoner mindre i slutet av året än i början av det. Dock så betalde de av lån för 40 MSEK så det var inte jätte konstigt att de gick +/- 0 vad gäller kassaflöde.

Frågor som jag hade, men inte riktigt vågade ställa var vilka produktmixar de hade högst marginaler på. De försöker ha 60-70% eget och 30-40% andra high-end märken. Intressant även att de säljer mer till män än kvinnor då det finns mer konkurrens bland high-end kvinnomärkena, vilket pressar priserna.

Nästa fråga var om de funderat på att expandera till Finland eller Danmark/Tyskland/Stor Britannien. Jag gissar att detta inte sker då high-end marknaden bör kräva viss brand-recognition så innan man satt en trend och slott igenom tror jag försäljning är svårt i andra länder.Men de verkar vilja ta det ganska lugnt då de inte är helt färdiga med hur de vill presentera sig själva och vad de är de vill göra. I Norge ska de öppna ny butik i gränsen av Oslo. Tidigare har de öppnat en trevåningsbutik som de snabbt stängde då det blev en fruktansvärt dålig planlösning. Nu har de en ny butik med en våning för att kunna visa hela sortimentet på en gång.

Sammanfattning
Allt som allt verkar de vara något på spåret men jag tror de behöver öka antalet butiker en del och finslipa deras egna märke så att inte intjäningen blir som en berg- och dalbana som det är nu. Tycker inte heller värdering är jättelockande då tillväxten lär vara runt låga ensiffriga tal och intjäningen orolig. Jag tycker nästan de kunde vara aggressivare med expansion då korttidssvingar gör att långsiktigt ägande blir det ända vettiga i ett bolag som MQ (oförutsägbart kassaflöde). Möjligtvis om man gör detta efter att ha minskat belåningen något mer för att belåningen klarar lägra intäkter under expansionsfasen.

Nu har jag endast en överskådlig blick av MQ då jag inte haft intresse att gräva allt för djupt. Om två veckor är det bolagsstämma för Castellum och Diadrom, på samma dag dessutom men tror jag ska hinna med båda. Tankar om MQ? Bolagstämmor?

2015-03-04

Portfölj Februari

I Februari har portföljen fortsatt rusa och sedan årsstart har värdet ökat exakt lika mycket även om det procentuellt blev något lägre sedan slutet av Januari med 9,27%. Det är bra att komma ihåg att det lika gärna kan gå ner 10% vilket det gjorde för egen del vid nästan två tillfällen förra året (och i början av mars (7% på en dag). Jag känner mig dock tryggare och tryggare med min strategi och innehav vilket är trevligt.

Allmäna tankar
Till skillnad från förra månaden där uppgången drevs helt utan nyheter (som går att läsa HÄR) så har det varit flera goda nyheter denna månaden. Protector lämnade en strålande rapport med vinst i alla led som jag skrev om HÄR. Protector steg med 20% vilket gjorde att en milstolpe nåddes där Protector är första innehavet som gått upp över 100%.
Atea gick initialt upp något på rapport för att sedan gå ner något. De fortsätter lunka på i lagom takt med en trevlig, hög utdelning. Jag skrev mina tankar om Ateas rapport HÄR.
Mr Green gick först ner på egentligen inga nyheter för att sedan repa sig. Jag skrev mina tankar om rapporten HÄR.

Efter att ha räknat på ISK skatten kom jag fram till att jag behövde flytta ca 6000 i utdelningar från ISK till kapitalförsäkring. Det var egentligen dyrare att flytta amerikanska innehav än norska men jag ser samtliga som långsiktiga innehav och även om det kostade en del nu i transaktioner bör jag tjäna på det i längden. Jag passade även på att öka i några av innehaven medan jag flyttade.
Atea gick från 220 till 300 aktier. BBL var oförändrat. KMI ökade från 55 till 60 aktier och MAIN ökade från 70 till 80 aktier. Totala transaktionskostnaden blev 780 kr och källskatt som jag borde tjäna på detta ligger runt 600kr om jag räknade rätt. Dock lär räntan ligga lågt även nästa år vilket gör att jag ändå hade behövt flytta innehaven. Jag hade visserligen inte tänkt på att KF också påverkas av den sänkta räntan så jag lär se lika lite av pengarna tillbaka ändå dock hoppas jag flytten till KF kommer vara gynnsamt i längden ändå.

Viktiga händelser i Februari:
 • Jag köpte Unibet Group, 19 aktier á 465 kr. Köpet kommer att tillföra tillföra 400 kr i utdelning på årsbasis. Unibets portföljvikt är 2.6%.
 • Jag sålde Nokian Tyres, 20 aktier á 26.2 EUR. Avkastningen från innehavet blev 17% på två månader.
 • Jag sålde Statoil. 70 aktier á . Avkastningen från innehavet blev 13% på två månader.
 • Jag sålde de sista aktierna i Awilco Drilling för runt 88 och 91.5 NOK. 14 månaders innehav gav -36% (-18% inklusive utdelningar).
 • Jag sålde TGS-NOPEC, 80 aktier á . Avkastningen på 2 månader blev 25%
 • Jag köpte Lexington Reality Trust (NYSE:LXP) , 160 aktier á 11,1 USD. Köpet kommer tillföra 900kr i utdlening på årsbasis, LXP portföljvikt är 6%.
 • Jag sålde Iron Mountain, 68 aktier á  36,2 USD. 7 månaders innehav gav 36% (42% inklusive utdelningar). Valutaskillnaden mellan köp och sälj låg på +22%.
 • Jag köpte SJR in Scandiavia, 150 aktier till en snitt kurs á 102,79. Köpet kommer att tillföra 930kr i utdelning på årsbasis, SJRs portföljvikt är 6%.
 • Jag ökade i Bahnhof, 50 aktier á 99kr. Köpet tillför 150kr i utdelning på årsbasis.
 • Jag ökade i Vardia, 250 aktier á 29,6 NOK. Köpet tillför ingen utdelning.
Utdelningar & relaterade nyheter:
 • MAIN ökade sin utdelning med 3% till 0.175 (0.17) i månaden vilket ökar utdelningen (grovt räknat) med runt 70kr på årsbasis för innehavet.
 • Jag fick utdelning från MAIN på 85kr efter skatt.
 • Jag fick utdelning från  AAPL på 40kr efter skatt.
 • Jag fick utdelning från KMI på 176kr efter skatt.
Totala utdelningar i år uppgår till : 383 (0)
Utdelning på årsbasis uppgår till: 15000
Utdelningen i Februari uppgår till 301kr.


Uppdaterade portföljallokering finns som vanligt på portföljsidan i menyn ovan.

Tankar om månadens transaktioner
Månden präglades av många transaktioner. Främst kommer det av att jag försökt undvika transaktioner av princip skäll vilket jag tycker är fel egentligen. Jag tyckte denna artikel var ganska bra och den beskriver väl en del av min portfölj. Tankegånen är att om man inte hittar jättebra case så kan man halvbra till bra case men genom att omsätta dem något snabbare når man ändå hög avkastning. Jag gjorde flera köp inom olja i december som sedan dess gått upp 15-30% vilket gjorde att uppsidan realiserades ganska fort. Detta gjorde att Nokian, Statoil och TGS åkte ur portföljen. Även IRM fick åka ut som jag egentligen borde sålt vid årsskiftet, här var jag mer lite transaktions rädd men även lite girig och hoppades på fortsatt uppgång. IRM är ett bolag som hade en katalysator (REIT konverteringen) när denna vid årsskiftet var över och priset dessutom ökat till att bli ganska dyr borde jag rimligtvis ha sålt.

Jag sålde Nokian Tyres som jag skrev om HÄR . En lärdom som jag bla. fått från Nokian Tyres är att jag börjat bli bättre på att göra rimliga antaganden och bör lite mer på mig själv och siffrorna. Jag kände att jag var alldeles för känslomässig och vågade inte köpa när det var rött vilket är lite dumt. Jag har fortfarande arbete kvar att eliminera känslor helt när jag investerar.

Istället för IRM hittade jag en annan REIT som såg trevlig ut. Den är något undervärderad (vilket ger den hög direktavkastning på 6% med en utdelningsandel på 68%). Den har även katalysatorer i form av återbetalning av lån och fortsatt minskad hävstång. Även en del byggnader som blir färdigbyggda med höga cap rates  på 8% med årliga hyres ökningar. I korthet borde intäkter öka och kostnader minska. Det finns även gott om utrymme för utdelningen att öka (som borde ske vid slutet av året). För de som är intresserad rekommenderar jag följande läsning (då jag egentligen inte har så mycket att tillföra själv, kan tänka mig skriva mer om det finns intresse förstås):
Presentation
Seeking Alpha artikel

Ökningen i Bahnhof förklarade jag så här:
"Jag ökade med 50 aktier efter rapport (till 400 totalt). Efter att läst igenom rapporten och tänkt lite mer på det var nog ökningen ett misstag då jag inte hade köpt Bahnhof till nuvarande värdering vanligtvis. Det är dock en liten andel (1,5% av portföljvärdet) som jag till dagens pris kommer få en OK (3-7% per år?) avkastning från."

Ökningen i Vardia verkade bli väldigt dålig tajming på. Jag väntade mig en bra rapport men så började de stöka med rapporteringen. Tenta och inlämningar gjorde att jag inte hann kolla rapporten förrän på kvällen. Jag hade dock redan hunnit sälja 2/3 av mitt innehav, delvis för jag tycker det är en stor brist på information vilket jag ogillar mest av allt. Information om emissionen kom ut idag, att de fått full garanti så snabbt känns som ett bra tecken. Jag funderar nu således på att köpa tillbaka delar av mitt innehav för att sedan delta i nyemissionen. Jag ska skriva ner mer tankar kring rapporten och innehavet efter skidsemesterns men kortfattat påverkades sista kvartalets kassaflöde negativt av större bränder som ökade kostnaderna och påverkade kassaflödet kraftigt negativt i Q4 kontra Q3 där de gick back marginellt. Så de borde rimligtvis ha möjlighet att bli kassaflödes positiva under 2015 även om resultat lyser med sin frånvaro. Största dilemmat nu känns mer som utspädningen till följd av nyemissionen. Vill även rekommendera Aktieingenjörens genomgång av vad skillnaden i redovisningsprinciper gäller för Vardia som finns att läsa HÄR. Problemet verkade främst härstamma från att man använde säljkostnadsinvesteringen som tillgång som sedan användes i uträkningen för solvenskapital vilket, spontant, känns som en udda sak att göra. Då jag alltid tänkt mig solvenskapital som tillgångar man kan sälja lätt eller till och med en del av kassan som avsätts. Är tyvärr lite dåligt insatt.

Kanske borde delat upp inlägget i flera inlägg. Vad tänker ni kring omsättning i portföljen? Tankar om någon av transaktionerna (all feedback välkomnas)? Hur gick Februari för er? Vad gör ni med Vardia?

2015-03-01

Kort Om: Bahnhof Helåret 2014


Bahnhof släppte sin rapport i Onsdags som finns att läsa i sin helhet HÄR.

Huvudpunkter för året:
 • Omsättningen ökade med 11% till 513,3 (461,5) miljoner
 • EBITDA ökade med 13% till 95,1 (84,3) miljoner
 • EBT ökade med 15% till 76,8 (66,8) miljoner
 • Resultatet efter skatt ökade med 15% till 60,3 (52,5) miljoner
 • Resultatet per aktie ökade med 15% till 5,61 (4,88) kr
 • Utdelningen ökade med 9% till 3 (2.75) kr med avstämningsdag den 21 maj
Företag
Företag stod för 231 (45%) miljoner av omsättningen. Delen fortsätter att minska i förhållande med den ständigt ökande privatsidan, även om företagssidan växer likaså. Antalet bredband som levererades till företag ökade med 65% i jämförelse mot 2013 vilket talar för detta. Under året fick de förtroende från flera stora företag (Reuters, Swedish Match, Webhallen, Securitas och några banker).

Privat
Som vanligt förbluffas jag av tillväxten som de lyckas uppnå med "organsikt tillväxt". Tidigare trodde jag detta kom utan marknadsföring men viss marknadsföring verkar de ha. I rapporten har de lagt till att de inte behöver rabattera bort stora värden för att få nya kunder och likaså inte har någon dedikerad säljpersonal.

Nettotillflödet under Q4 var 8300 (7397 Q3 2014) och totalt under året ökade antalet privatkunder med 24832 hushåll till 15073 (125241 under 2013) eller en ökning med 20%.

Momsen som börjar gälla från och med fösta Januari 2015 är sju procentenheter högre än vad de har tidigare, från 18% till 25%. Detta medför en sänkt prognos inför nästa år men de räknar även med att kunna göra en del kostnadsbesparingar och öka effektiviteten i och med flytten av deras kontor från Azorerna till Sverige.

Triple Green och Elementica
Bahnhof har till slut meddelat vad som händer med deras dotterbolag Elementica AB. De har startat märket Triple Green som innehar rättigheterna till teknologi för data hallar som fyller tre krav;
 • Drivs av förnybar energi
 • Värmen som bildas samlas in och skickas ut i närområdet
 • Uppvärmningen ersätter andra energislag med en total besparing som följd
Vet inte riktigt varför punkt 3 skulle skilja sig från de andra. De har i varje fall implementerat detta i några av Bahnhofs datahallar och planerar till sommaren att till sommaren bygga (nytt eller bygga om) en ny stor datahall. Detta sker inom ramen för Elementica AB som då kommer noteras för att ta in pengar och för kostnaden av fastigheten så väl som tekniken som ska vara i hallen. Prospektet kommer att vara öppet för investeringar och kommer att lanseras innan sommaren. Ägare i Bahnhof har företrädesrätt.

Jag tycker det är ett intressant projekt men vi får se när prospektet kommer om det verkar som ett intressant investeringsobjekt.

Finansiellt och framtiden
Investeringar uppgick till 44,9 (18,1) miljoner vilket jag kan tycka är något högt då det är en stor del av det totala kassaflödet. Tidigare har dock investeringar hanterats på ett bra sätt så får anta att större delen av fjolårets investeringar kommer hanteras väl likaså och gynna oss ägare i längden.

Bahnhofs prognos för 2015 är ett rörelseresultat (EBIT) på drygt 70 miljoner (6,7kr/aktie), att jämföra med 76,5 (7,3kr/aktie) för året som var. En minskning med 9% vilket kanske inte är så roligt men "prognosen lämnar samtidigt utrymme att överraska på ett positivt sätt" enligt bolaget vilket leder till antagandet om en ganska försiktigt prognos. Historiskt har de varit hyfsat bra på att göra prognoser men som märks för 2014 var de 7 miljoner över så det blir intressant att se vad som händer.

Ska de nå sitt långsiktiga mål på en omsättning om en miljard om fem år och en marginal på 12% så behöver de växa omsättningen med 15% per år. De var något i underkant med detta mål i år men 11% är fortfarande en respektable tillväxt. På grund av högre marginaler så lyckades de ändå öka resultatet med 15% vilket är trevligt. Jag har räknat med 10% tillväxt vilket jag nu inser är något i överkant och kommer justera ner något. Felet kommer från att jag tänkte 120 miljoner i resultat efter skatt men förmodligen menar de EBIT vilket gör ganska stor skillnad. Jag skulle inte bli ledsen om de blir lite bättre på att redovisa balansräkning etc. Det är redan bättre då de slutat redovisa vinst per aktie innan skatt som de gjorde i början (och är ett värdelöst mått på vinst), vilket gjorde mig ganska konfunderad då jag blandade ihop det.

Reflektioner
Jag är fortsatt nöjd med mitt innehav. Jag tycker värderingen var något ansträngd innan rapport och tycker nog att den fortfarande är det. Jag ökade med 50 aktier efter rapport (till 400 totalt). Efter att läst igenom rapporten och tänkt lite mer på det var nog ökningen ett misstag då jag inte hade köpt Bahnhof till nuvarande värdering vanligtvis. Det är dock en liten andel (1,5% av portföljvärdet) som jag till dagens pris kommer få en OK (3-7% per år?) avkastning från.

Vad tycker ni om rapporten? Främst nyfiken på tankar kring momsens påverkan och Elementica men även om deras 5-års plan är rimlig?