2015-03-19

Vardias helårsrapport och extraordinära händelser


Vardia rapporterade sin Q4 (rapport och presentation) för nära två veckor sedan. Lite semester och tid att tänka igenom nyheterna har gjort att denna uppdatering kommer något sent. Jag har valt att dela upp inlägget i två delar. Första delen går jag igenom de operativa för Vardia samt hur NE kan påverka och i andra delen tänkte jag gå igenom allmänna tankar kring extraordinära händelser.

Rapporten
  • GWP i Q4 ökade med 94.9% till 340.5 (174.7) miljoner
  • GWP för helåret ökade med 104% till 1166.5 (571.7) miljoner
  • Tillgångarna ökade med 6,5% från 1.67 till 1.78 miljarder
Engångskostnaden som de tog i Q4 är ganska jämförelseförstörande. Kollar man på helåret så ökade combined ratio från 145.7% till 118.4%. Här likaså är ej de nya redovisningsprinciperna reflekterade i de gamla resultat vilket gör det svårt att jämföra. Combined ration är förmodligen desto högre för 2013 egentligen.

Något som däremot går att urskilja är att loss ration har minskat från 93.6% till 82.6%  för helåret vilket är ett steg i rätt riktning. Detta resultat påverkas även negativt från en ganska dålig Q4 med hänseende till loss ration då det var flera bränder i Sverige och Norge som gjorde att loss ration blev 107% (94% f.o.a) jämfört med Q4 2013 då den var 79% (90% f.o.a). Likaså går det att urskilja att nyförsäljningar fortsätter att rulla på även om det i Q1 2015 inte varit i samma takt som i slutet av 2014 så är det en fortsatt hög nivå. Vilket medför att kundstocken fortsätter att växa och kostnader fortsätter att minska (relativt till intäkter).

Det viktiga för egen del har varit att kolla på kassaflödet då redovisningsändringen gör det nästintill omöjligt att göra några jämförelser eller dra några slutsatser från tidigare siffror. Tyvärr är kassaflödes redovisningen ganska kass. I Q3 minskade kassaflödet med 2 miljoner medan i Q4 minskade det med 32 miljoner, egentligen ingen aning om varför då det saknas detaljer. Förmodligen hänförligt till bränderna som slog hyfsat hårt på resultatet. I slutet av perioden hade de 185 miljoner i kassa som de med 2014s burnrate  skulle göra sig av med på 7 kvartal. Med ett tillskott av 275 miljoner från en NE skulle de klara sig i 4 år. Caset bygger alltså fortfarande på minskade kostnader eftersom kundportföljen växer och självklart lönsamhet. En hög renewal rate kan bidra till detta och de har mål på 85%, men jag hittar inte vad den faktiskt låg på under 2014 eller kvartalet.

Jag tyckte att Not 2 i rapporten var ett bra sätt att se hur de gick för respektive land där man i Q3 rapporten kunde se att Sverige och Norge var ganska nära lönsamhet. Jag gissar på att kostnader kommer att öka till följd av de ändrade redovisningsprinciperna så att det tar längre tid att nå lönsamhet. Not 2 lämnades tom pga de ändrade redovisningsprinciperna i Q4 rapporten.

Floaten som de är dåliga på att redovisa verkar ha gett 14 miljoner i avkastning under året jämfört med 400 000 under 2013. Jag är osäker vilken ränta de får från lokala banker så det är svårt att dra någon vettig slutsats. Jag har inte hunnit räkna på vad den teoretiskt skulle kunna vara från tidigare årets GWP men man kan konstatera att den ökat markant. Någon som vet på ett ungefär vad den ligger på?

Allt som allt så sålde jag 2/3 av mitt innehav vid 14.6 kr. Som med ARCP tycker jag det uppstår mycket osäkerhet och otydlighet. Till skillnad från ARCP så kom de ny information ganska snabbt. Tyvärr var det ganska dåligt med information och jag har valt att ha ett mycket mindre innehav (sett till portföljallokering) för att reflektera den nya osäkerheten. Det lär även likt Mr Green skattetvist förskjuta den eventuella avkastningen fast i Mr Greens fall där jag gissar på en uppskjutning av knappt ett år kan den bli desto längre för Vardia. Det känns som de riktiga försäljningskostnaderna och ett positivt kassaflöde är det som kan vara intressant i Q1 rapporten. Utöver fortsatt tillväxt och minskande kostnader. NE villkoren är förstås av stort intresse, både med tanke på pris och utspädningsgrad, samt om ledning köper på sig mer aktier.

Extraordinära händelser i allmänhet
Det har varit en del kommenterar om oss stackars bloggare som ägt aktier i Vardia och blivit brända. De flesta bloggare har såvitt jag vet varit ganska medvetna om vilka risker de har tagit på sig. Inte för att jag själv trodde att Vardia skulle vara det bolag som kom med dåliga nyheter men det är sånt som händer.

Följa John beteende är väl aldrig bra och jag hoppas inte jag lurar mig själv när jag använder andra bloggar som en slags sil för intressanta bolag. Genom brist på tid för att hitta bolag själv brukar det spara väldigt mycket tid när andra duktiga bloggare hittar bra bolag. Som jag då tyckte Vardia var. Sedan jobbar jag fortfarande på att inte bli så påverkad av köp/sälj i twitterflödet som kan göra mig lite ivrig ibland.

Oavsett är detta precis som med fallet ARCP lite svårt att kunna se i förtid. Som investerare har man nästan inget val än att lita på de siffror som tillhandahålls. Positiva och negativa nyheter lär dyka upp även om det känns som sannolikheten är ganska liten. Vad kommer jag göra i framtiden för att skydda mig? Egentligen ingen större skillnad. Det enda är att jag borde likt med fallet Mr Green ha en begränsning på hur mycket pengar jag lägger på bolaget. Jag inbillar mig att risken bör minska något både för bolag som varit längre på börsen och även att de gått med vinst under längre tid. Även om det andra argumentet inte hade hjälpt Vardia även om detta hittades då de gått med vinst. Men jag inbillar mig att detta är en rimlig restriktion.

Lagom till att jag skulle publicera detta inlägg så har de skjutit fram Q1 rapporten och årsstämman, förmodligen för att se så att alla siffror är rätt så de kan godkännas på årsstämman. Det tyder dock på att de ännu inte är klara vilket är lite tråkigt och påvisar desto mer varför Vardia inte förtjänar en såpass stor del av portföljen. Nu hoppas jag bara att jag inte är envis/naiv eller för optimistisk om framtiden när jag fortfarande tror att Vardia bör kunna lösa sig och bli en hyfsad investering (om än sämre än vad den kunde vara tidigare).

Vad tycker ni? Har jag missat något?


1 kommentar:

  1. Ever wanted to get free Google+ Circles?
    Did you know you can get them ON AUTOPILOT & ABSOLUTELY FREE by getting an account on Like 4 Like?

    SvaraRadera