2014-08-30

Portfölj Augusti

Augusti var en ganska lugn månad och portföljen gick i sidled likt börsen i helhet. Nedgångar i de nordiska bolagen kompenserades mer än väl av uppgångar i övriga. Några utdelningar avskildes också men de kommer inte ses fören nästa månad. Det kom även rapporter från majoriteten av mina innehav som överlag var positiva. Då jag nu har konton på både Nordnet och Avanza blir kontoutvecklingen lite svårare att följa. Man märker hur depån hos Avanza går bättre procentuellt då nytt kapital sätts in i annan depå. Avanza grafer och översikt är helt klart lättare att överblicka och majoriteten av mina innehav ligger där med en utveckling i år på +34%. Samtidigt ligger utvecklingen på Nordnetkontot på +10% på 3 månader. I framtiden kommer jag få räkna ut utvecklingen på egen hand vilket är roligt men det blir inga fina grafer. Totalt ligger utvecklingen på insatt kapital på +28.7% och direktavkastning från insatt kapital på 7.14% för året.

Viktiga händelser i Augusti:
  • Jag sålde Ganger Rolf, 3 månaders innehav gav -5% (+3% inklusive utdelning) och en förlust på 712 kr realiserades vilket påverkar det totala portfölj resultatet marginellt negativt. Försäljningen minskar utdelningen på årsbasis med 1014 inklusive källskatt.
  • Jag köpte Awilco Drilling, 75 aktier á 156.0 nkr. Köpet kommer att tillföra tillföra 2239 kr i utdelning på årsbasis. Köpet gjorde att Awilco drillings vikt i portföljen ökade från 10.4% till 14.8%.
  • Jag sålde Statoil, 9 månaders innehav gav 29%(+35% inklusive utdelning) och en vinst på 3087kr realiserades vilket påverkar det totala portföljresultatet positivt med 1.2%. Försäljningen minskar utdelning på årsbasis med 562kr inklusive källskatt. Valutaeffekter på köp/sälj var +6%. 
  • Jag köpte Vardia, 400 aktier á 30.5 nkr. Köpet påverkar ej utdelning på årsbasis då de ej ger utdelning. Köpet gjorde att Vardias vikt i portföljen ökade från 5% till 9%.
  • Jag fick utdelning från Statoil på 142 kr (21 kr källskatt)
  • Jag fick utdelning från ARCP på 108kr (16 kr källskatt)
Övriga händelser:
  • Awilco Drilling annonserade utdelning på 1.15 USD (7.68kr) för andra kvartalet 2014 vilket blir 1726kr totalt för mitt innehav.
  • Pheonix Group annonserade utdelning på 0.267GBP (3kr) för första halvåret 2014 vilket blir 1613kr totalt för mitt innehav. Mina tankar om rapporten Q2/H1 2014. Kortfattat går de från klarhet till klarhet.
Totala utdelningar i år uppgår nu till : 10703
Annonserade utdelningar på innehaven i år uppgår till: ~14500
Utdelning på årsbasis uppgår till: 18067
Portföljvärdet uppgår till 262tkr och ser ut enligt följande:


Ganger Rolf såldes då jag inte ser hur Fred Olsen Energy (FOE) kommer kunna ta tillbaka  allt för mycket tappad mark (pga gamla riggar) och likaså uppvärderas som Ganger Rolf/Bonehur caset delvis bygger på. Även om jag tycker den förnyelsebara energin är intressant så tappar de en del med sina andra segment.

Pengarna från Ganger Rolf försäljningen gick till att öka i Awilco Drilling som jag skrev lite tankar kring rapporten här. Då jag tror att de borde kunna få nytt kontrakt med den riggen som bara är bokad till slutet av 2015 så tror jag att de kommer fortsätta kunna dela ut i ungefär samma nivå som tidigare i en längre tid vilket gjorde att jag ökade något.

Statoil var tänkt som ett långsiktigt ägande i ett undervärderat bolag. Sedan köpet kom en enorm uppvärdering då de annonserade att de skulle minska Capex och börja dela ut mer. De skulle även börja dela ut kvartalsvis. Först valde jag att inte sälja då en YoC på 5.5% inte är helt fel men vid jämförelse med andra bolag bör jag dock använda den faktiska direktavkastningen som nu är runt 4% vilket gjorde att andra alternativ bör vara bättre investeringar. Jag valde därmed att ta hem vinst på 29% vilket är mer än godkänt på ett 9 månaders innehav.

Vardia som jag ökade i skrev jag om här. Tror det kommer gå bra och rapporten gjorde mig tryggare i investeringen.

Det blev ingen månadsinsättning då jag vill kombinera lönen med en del från CSN som inte kommer förrän den första september. Funderar starkt på Kinder Morgan (KMI) som ersättare för Statoil med lägre värdering och större tillväxt, även om Statoil är något stabilare tror jag KMI kan bli en bättre investering. FSIC och Vardia funderar jag också på men tror att jag tar in dem senare. Jag har även startat en ny blogg på engelska då jag fick förfrågan samt att jag gillar att skriva på engelska. Dock något svårt att motivera skrivandet utan läsare så om man vill (och är bloggare) får man gärna lägga till den i sin lista :) Innehållsmässigt kommer jag nog skriva om mina amerikanska innehav och lite andra tankar.


2014-08-26

Kort Om: Bahnhof Q2 2014

Bahnhof släppte sin rapport idag, Q2 2014. Kursen gick konstigt nog ner även om det är fortsatt stort kundinflöde samt bättre marginaler. Jag lånar min mall från förra rapporten med siffror samt egna reflektioner.

Privat
Antalet kunder ökade med 4031 under Q2 vilket är en dubblering av antalet nya kunde från förra året då Q2 gav en ökning av runt 1744 kunder. Procent säger kanske inte så mycket med så låga siffror men en 131% ökning är ganska trevligt. För första halvan av året uppgår nettoökning med +9108 upp till 134 366 vilket är en tillväxt på 7% eller 14% på årstakt om det fortsätter vilket är fullt möjligt. Tillväxten har alltså minskat från 16% på årstakt i Q2, som jag, utan hänsyn till säsongsvariationer extrapolerade. 4000 nya kunder i ett vanligtvis svagt kvartal är väldigt trevliga nyheter. Q3 bör vara mer likt Q2 då det är färre som byter bredband under semestern. I Q4 så bör det rimligtvis öka igen.
Det trevliga med privata kunderna är att det är regelbundet återkommande intäkter och eftersom kundbasen ökar och nettoökning är positiv så lär Bahnhof fortsatt tjäna bra från detta segment.
Något som jag märkt är att Com Hem nu erbjuder snabbare nät en Bahnhof och Ownit som jag anmärkte på i min analys var konkurrenter när det gäller snabbhet(Källa). Bahnhof erbjuder dock fortsatt de billigaste nätet och jobbar nu aktivt med bättre kundservice och försäljning som Com Hem har haft lättare för historiskt pga sin storlek. Min uppfattning har även varit att det är en del problem med Com Hems anslutningar (empirisk iakttagelse) och att Bahnhof erbjuder en stabilare tjänst.

Företag
Företag stod för 55.3 Mkr (44%) av omsättningen vilket betyder att företagssegmentet står för en allt mindre del av intjäningen även om företagssegmentet fortfarande växer i absoluta tal, men intäktstillväxten drivs just nu främst av den privata delen. Bahnhof jobbar konstant med att förbättra sina erbjudanden mot kund. Bahnhof har även ett samarbete med Fortum för att ta hand om spillvärmen från sina anläggningar vilket både minskar på kostnader samt påverkan på miljön. Bland nya kunder under andra kvartalet nämns Svedea, Thomson Retuers, Techworld, Easypark och Dustin. De har även förnyat ett större kontrakt med Fritidsresor.

Andra händelser
OpenGiga, ett höghastighetsnät till privatperson och företag, som blev klart och lanserades under Q2 i Avesta. Mer info finns på deras hemsida www.opengiga.se. Men det verkar som att det är något man installerar för att agera mellanhand mellan privatpersoner/företag och operatörer för att de lätt ska kunna se och jämföra utbudet av fibernät från olika leverantörer och då välja det billigaste på ett lättare sätt än vad som finns nu. Tydligen finns det ett uppdämt behov av en sån här tjänst i lokala stadsnät för att kunna minska kostnader och effektivisera. Vi får se i framtiden hur OpenGiga kan komma utvecklas.

Sparven, en ny datahall i Malmö, som kommer bli klar i september och börja bidra till resultatet positivt redan från start då de redan nu har intresserade kunder. Även om resultat från Sparven kommer synas än mer i fjärde kvartalet (då de är i drift samtliga månader) och nästa år (eftersom de fyller datahallens kapacitet).

Elementica AB fortsätter att vara något av ett frågetecken även om det går framåt sakta men säkert. Tanken verkar vara att bygga upp en ny stor internationell datahall i en central del av Stockholm.

Bahnhof har tidigare nämnt att de funderat på listbyte. Detta har ändrats delvis pga Öresund köpte aktier i bolaget vilket tar bort en del av behovet av en listning på small cap. Dvs. att få in institutionella investerare. Ett annat skäll är att det är extra kostnader utan att tillföra något. Det ställs även mer krav i bla. rapportering som jag själv inte hade något emot. Dock är det fortfarande ett kvalitetsbolag oavsett var det är listat Priset kanske håller sig nere på vettiga nivåer med en fortsatt listning på Aktietorget vilket inte heller är direkt dåligt.

Finanser
Omsättning under Q2 var 125 miljoner (119Mkr Q1) och vinsten på 18 miljoner (17Mkr Q1) och vinst per aktie efter skatt 1,27. Vinstmarginalen låg på 14,4% vilket är något högre än prognosen för 2014. Ett stort antal investeringar gjordes under kvartalet (11,9 Mkr), främst i uppbyggnaden av Sparven vilket belastade resultatet negativt då de rent intäktsmässigt tjänande mer i Q2 än i Q1 än den 1 miljon som syns i resultatet. Om investeringar legat på samma nivå som förra året skulle resultatet blivit en extra krona per aktie i år. Kassaflödet påverkades negativt kraftigt pga utdelningen som avskildes på 30 Mkr. De har dock en stor robust kassa på 108 Mkr och kassan har fortfarande ökat runt 10% under 2013. Då investeringar lätt täcks av det löpande kassaflödet så bygger Bahnhof upp en desto större kassa, vilket gissningsvis skulle kunna motivera en större utdelning. Annars ställer jag mig något undrande till vad de kommer göra med kassan eftersom den blir större.

Framtiden
En halv miljard i omsättning har redan nåtts på rullande 12-månaders basis. Detta var ett mål för helåret och investeringarna som gjorts under kvartalet bör enligt Bahnhof möjliggöra ytterligare tillväxt för att nå målet om 1 miljard i omsättning med en rörelsemarginal på 12% inom 5 år.
I nästkommande kvartalsrapporter blir det intressant att se hur OpenGiga och Sparven kommer påverka resultatet framöver. Mer information om vad Elementica AB håller på med kommer också vara intressant.

Tankar om rapporten? OpenGiga och Sparven?

2014-08-21

Kort Om: Vardia Q2 2014

Även om Kenny på Aktiefokus gått igenom det här bättre än vad jag någonsin kan (vilket han gör här) vill jag för egen skull se över bolaget. Överlag så gick det helt klart bra för Vardia under Q2 och H1 2014. Tillväxten i intäkter var upp 81% från Q2 förra året och dubbelt så många premier har sålts. Loss ratio fortsätter att sjunka och landa på 74.3% (94% Q2 2013). Intäkter ökad och kostnader minskar vilket tar oss till combined ratio som landade på 102.9%. (f.o.a 133.8%) Ledningen guidar för att de borde gå med vinst sista månaderna i år men med en combined ratio redan nere på 103% verkar det vara rimligt. Speciellt eftersom resultatet påverkades kraftigt negativt av verksamhetsuppstarten i Danmark. Är något oklar över vad f.o.a står för men det verkar vara nettoresultatet så bruttoresultatet lär vara positivt redan nästa kvartal medan nettoresultatet först blir positivt i fjärde kvartalet.

Det tekniska resultatet var -2 respektive -3 miljoner för Norge och Sverige vilket är ganska nära vinst och klart bättre mot föregående år där samma siffror var -8 respektive -9 MNOK. Danmark sålde sin första miljon i värde av premier vilket inte är så mycket men de ska komma igång med mer försäljning snarast och borde rimligtvis se fler premier sålda under andra halvåret. Positivt resultat från Danmark lär dock dröja till nästa år.

Pga noteringen så sitter Vardia på en kassa på 219 MNOK och solvens kapital på 422 MNOK vilket medför en solvens marginal på 232%. I Q2 gjorde Vardia en förlust på 12 MNOK. Även om de skulle bli -15MNOK/kvartal (-60 MNOK/år) så skulle Vardia utan att gå med vinst inom närmaste fortfarande fortfarande täcka sina utgifter med kassan.

Lite roligt är att Avanza utspritt på 1300 kunder äger 6% av Vardia och tillsammans med Nordnet så äger de nästan 10%. Varav de flesta förmodligen blivit påverkad till olika grader av inläggen skrivna av Aktiefokus och ägamintid. Själv tycker jag det är väldigt trevligt att de skriver om bra något undangömda bolag. Det viktiga vid "följa-john" är att göra egen analys och bedömning av bolaget. Jag har endast ägt en mindre andel Vardia i väntan på rapport och jag valde att öka mitt innehav då jag känner mig ganska mycket tryggare med investeringen nu. Vardia utgör nu 9% av portföljen och kommer att uppdatera portföljen på portföljsidan i slutet av månaden.

Tankar kring Vardia? Någon läsare som vet vad f.o.a står för?

2014-08-16

Kort Om: Mr Green & Co Q2 2014

Igår släppte Mr Green sin rapport för andra kvartalet med blandade besked. Intjäningen ökade trots färre aktiva kunder och låg på 38,5M kr (37M Q1 2014). Kassaflödet låg ganska nära resultat på 24M kr (0.65 kr/aktie). Kunder minskade från 72503 till 63110 vilket verkar vara största skället till besvikelsen av rapporten. Då Q2 och Q3 brukar vara svaga kvartal, så är jag ganska nöjd med att resultatet fortsätter öka. Det är även ungefär lika många kunder som förra året, där det då var fler mindre lönsamma kunder (pga freespins etc.).

Förvärven kostade tillsammans med utvecklingskostnader hela kvartalets kassaflöde. Dock har Mr Green fortfarande 2,75kr/aktie i likvida medel. Förvärven är av engångskaraktär och Garbo gissar jag kan bidra till resultatet positivt redan nästa år. I rapporten står det följande:
Förvärvet har påverkat koncernens resultat med 443 TSEK i intäkter och -502 TSEK i resultat. Om förvärvet skett den 1 januari 2014 hade intäktspåverkan varit 557 TSEK och resultatpåverkan -1 313 TSEK
Vilket innebär att intäkter har under andra kvartalet dragit in 443 TSEK där resterande 114 TSEK var från första kvartalet. Vilket innebär en ökning med 329 TSEK. Likaså har resultatpåverkan minskat från -811 till -502 TSEK. Fortsätter Garbo i samma takt bör de bidra positivt redan i fjärde kvartalet. Marknadsföring mellan Mr Greens egna hemsidor bör kunna öka inflödet av nya kunder. Det blir alltså hyffsad snabb effekt av detta förvärv. Förvärvet av Spin Tower Casino är jag mer negativ till. Jag vet att det finns mycket pengar i facebookspel men rent ekonomiskt lär de ta längre tid att visa positivt resultat. Likaså indikerades det att förvärvet skulle påverka kassaflödet marginellt negativt. Tyvärr kommer de inte redovisa köpen separat så här i framtiden så det blir svårt att se de faktiskt utfallen.

Avskrivningar på 4.9 MSEK kommer att upphöra efter Q1 2015 vilket kommer påverka resultatet positivt med 50öre/aktie men det kommer ej att påverka kassaflödet. Rensar man för dessa avskrivningarna blir årets intjäning 3,1. Då utdelningen är 50% av det fria kassaflödet så bör inte utdelningen påverkas av att avskrivningarna slutar även om det ser fint ut på resultatet.

Om H1 blir likadant som H2 så kommer intjäning ligga kring 2.6kr/aktie och jag gissar på en utdelning på 2kr vilket ger en direktavkastning på 5% vid en kurs på 40. P/E för året ligger då på 15. Vilket skulle betyda att Mr Green är ganska fullvärderat. Dock räknas ingen tillväxt här vilket är dilemmat med att bedöma värdet på Mr Green. Med runt 17% tillväxt blir P/E 2016 11 men lyckas de växa med 30% blir samma siffra 9. Ett annat dilemma är att om Bettson eller Unibet kan uppnå samma tillväxt, varför är Mr Green en bättre investering? Jag ska fundera vidare på detta, till Mr Greens fördel är att de nåde samma tillväxt som Unibet utan engångseffekterna av världsmästerskapen som ökade Unibets intäkter så tror fortfarande det finns möjlighet att växa snabbare än marknaden och de svenska konkurrenterna.

Tankar om rapporten och Mr Green? Missade jag något?

2014-08-13

Kort Om: Awilco Drilling Q2 2014

Idag kom andra kvartalsrapporten från Awilco Drilling. Intäkterna fortsätter öka eftersom dayrates ökar, 66.3 MUSD mot förra kvartalets 63.7. Intjäning efter skatt minskade dock pga skatten för oljeriggar har dubblerats vilket nämndes i Q1 rapporten att det skulle hända. Den nya skatten gällde från och med den första april vilket innebär att den nya skatteffekten visades fullt ut och det är denna skatt som bör förväntas i framtiden. Skatten låg på 7,224 MUSD eller 21.7% och Awilcos vägledning är 20-21%. En annan negativ påverkan kom från högre avgifter till pension för arbetarna vilket ökar Capex med runt 3 MSUD om man jämför med föregående kvartal (1 MUSD skillnad jämfört med Q4 2013).

Soliditeten minskade från 81% till 72% hänförligt till deras nya lån, dock är räntetäckningsgraden fortsatt hög. Det nya lånet ligger på 125 MUSD och har en ränta på 7%, 5 miljoner ska betalas tillbaka varje halvår utöver ränteutgifter. Totala räntekostnader under kvartalet var 4.8 MUSD och påverkades negativt av en engångspost på 2.9 MUSD för att återbetala det gamla lånet i förtid.

Resultatet per aktie blev 0.87 USD vilket ger en utdelningstäckning på 75%. Runt 0.1 USD per aktie är en engångspost för räntan som nämndes ovan vilket gör att kvartalets normala intjäningsförmåga landar på 0.97 och en utdelningstäckning på 84%. Då intäkterna framöver kommer att öka tror jag att de kommer att kunna täcka en större del av utdelningen med intäkterna. Just nu har de även runt 1.3 USD per aktie i kassa som kan täcka mellanskillnaden mellan utdelning och intäkter.

Största negativa påverkan är egentligen den nya skatten vilket gör att Awilcos mål på att dela ut $1.25 per aktie och kvartal är högst osannolikt. Tror att 1.15 USD är en hållbar utdelningsnivå vilket ändå ger nästan 17% i direktavkastning. I conference call kom det fram att de håller på att diskutera om ändring i skatt vilket kan realiseras i en skatt på 15% vilket skulle betyda att nuvarande utdelning bör klaras utan större problem.

Något som jag missat tidigare är att Awilco's riggar är bland de nyaste inom semi-submersible segmentet. De blir ännu mer attraktiva med tanke på uppgraderingarna som utförs- och som kommer utföras i slutet av 2015. Detta gör att de har goda möjligheter för att få nytt kontrakt när det befintliga slutar. Detta ser man delvis i att Awilco har möjlighet att ta mycket betalt för sina tjänster.

Förlängning av kontraktet med Hess för Wil Hunter kommer besked komma i Oktober. Blir beskedet godkänt kommer större delen av 2016 vara klart med hänseende till fasta kontrakt, annars kan Awilco hitta andra möjligheter. Efter att ha fått reda på att det finns större möjlighet till nya kontrakt efter 2015 än vad jag trodde funderar jag på att öka i bolaget. Kursen har gått ner något sedan den rusade i Juli och 18% direktavkastning är väldigt trevligt utöver möjlighet till uppvärdering.


Tankar om Awilco?

Källor:
Q2 Rapport, Presentation och Conference call

2014-08-08

Vad gör man i nedgångar?

Vad gör man i nedgångar som den som äger rum nu? En första koll kan vara vad för exponering man har mot Ryssland. Jag har själv undvikit att investera direkt i Ryssland av flera skäll där det största är att jag inte litar på Putin & Co.  Nu finns det förvisso möjlighet till sämre tillväxt i EU pga. sanktioner och möjlig upptrappning så att kolla exponering mot övriga EU eller områden som påverkas av sanktioner (tex. fisk).Vad har jag själv i Ryssland? Fortum har en liten exponering i storleksordning 5% av intäkterna vilket inte är något större skäll till oro. Större delen av värdet i Fortum ligger ej i Ryssland även om det vore synd om deras investeringar där skulle försvinna. Jag väljer att vara lite optimistisk, att de kommer lösa sig och Fortum fortsatt kommer få intäkter från Ryssland men det kommer ej att förstöra caset om så nu inte är fallet.

I allmän nedgång då? Om det inte är något större en rädsla på marknadsplatsen är det egentligen inget att oroa sig över. Marknadspriset är endast vad marknaden tror att ett bolag är värt idag och vanligtvis vad de kommer kunna göra inom 6-12 månader. Det finns även de som kollar på aktiers utveckling och inte på bolaget i sig vilket gör att de kan hoppa av skeppet i dagar som dessa (vilket påverkar priset kortsiktigt). Det trevliga för värdeinvesterare blir att det blir billigare att köpa in sig i bolag som nu är 10% billigare och de tjänar lika mycket som för två veckor sedan! Alltså får man nu en högre direktavkastning och mindre nedsida.

Vad jag försöker komma fram till är att jag (till min egna förvåning/förtjusning) endast bryr mig om bolaget och dess inneboende värde och struntar helt i vad marknaden sätter för värde. Med undantag om det är en stor premie, då kan jag tänka mig sälja. Likaså är det en stor rabatt är det ypperligt läge att köpa. Även om jag tycker vad som händer i världen är hemskt så hoppas jag att marknaden går ner ett tag till så jag kan köpa fler bra bolag med stor rabatt.

Mina innehav då? Jag är ändå trygg med alla utom ett, Ganger Rolf, dock bör det inte påverkas nämnvärt av vad som händer. Det är svårt att sitta på ett bolag som jag är osäker på när det finns bättre bolag till trevliga priser. Ska jag sälja och ta en 7% förlust? och därmed investera i något jag kan vara trygg med. Eller ska jag sitta kvar i båten och vänta på en eventuell uppvärdering? Medan jag väntar får jag 7% i utdelning per år vilket inte är helt fel. Dock blir frågan om jag är trygg med ett turn-around snarare än att bli påverkad av björn marknaden. Men björnar har alltid fått mig att tänka extra på mina innehav. TeliaSonera sålde jag som jag borde när kursen var dyr. Tele2 däremot sålde jag kanske lite hastigt vid Krimkrisen men att sitta med innehav man ej är trygg med är nog största faktorn till att man blir orolig i nedgångar.

Vad tycker jag om att gå helt eller delvis likvid? Det är upp till var och en. När jag gör en insättning är det oftast runt 5% av portföljen vilket gör att över ett år så lägger jag in hälften av dagens totala värde. Vid en större portfölj kan jag tänka mig att ha mer likvida. O andra sidan finns det mycket som visar på att man kan få hyffsad avkastning även om man tajmar som en kratta. Då jag ändå fokuserar på individuella bolag så fäster jag ingen större vikt vid det då jag tror att mina bolag kommer göra bra ifrån sig över tid. Problemet med likvida är att om det tar flera år för den stora nedgången att komma tappar man år av utdelningar som historiskt stått för en stor del av avkastningen.

Hur gör ni vid nedgångar? Är ni likvida i väntan på nedgång eller är det hålla hårt som gäller?

2014-08-06

Analys: Iron Mountain


Iron Mountain Incorporated (NYSE:IRM) är ett amerikanskt bolag som nyligen konverterades till en REIT. REITs har jag skrivit lite om här som kan vara bra att ha med sig när man läser denna analys. Detta innebär att de kommer behöva dela ut en del kapital i form av en bonus utdelning. Totala utdelningen under resten av 2014 kommer ligga på drygt 15% och efter det 6.2% på årsbasis med marginal för att öka.

Konkurrens och arbetssätt

Iron Mountain erbjuder digital såväl som fysik lagrings och informationshanteringstjänster till över 155'000 kunder. De har över 1000 byggnader i 36 olika länder spritt över 5 kontinenter. 95% av Fortune 1000 finns som kunder hos Iron Mountain. Ingen kund utgör mer än 2% av intäkterna och likaså står de 20 största kunderna för enbart 6-7% av intäkterna. 

60% av intäkterna kommer från lager av dokument samt digitala lagringsenheter. Från att de tappar 7% i form av volym som lagras varje år uppskattar de att medellivslängden som en kund stannar hos dem är 15 år. Informationen som lagras kan ofta vara känslig som i sin tur medför att kunder ofta stannar hos sin befintliga leverantör istället för att byta. Iron Mountain behåller ca 98% av sina kunder på årlig basis. Detta gör att de får en ganska konstant, lättolkad inkomst. Värt att nämna att intäkterna från lager har ökat 25 år i rad vilket ses i Figur 1. Jämför man Iron Mountains lager och intäkter med andra typer av lager (egenlagring och industri) så tjänar Iron Mountain nära dubbelt så mycket per kvadratmeter.
Figur 1: Intäkt tillväxt inom Iron Mountain
Resterande intäkter kommer från Data Management (DM) som alltså är informationshanteringstjänster som säljs. Denna del får minskade intäkter i USA men inkomstminskningen kompenseras av en större ökning i andra marknader där tillväxten är 10-20%. Här kommer även datacenter bli aktuella i framtiden och kommer att erbjuda tjänster likt de Bahnhof gör idag.

Främsta konkurrenter är andra REITs som agerar inom samma marknad där Digital Reality Trust Inc. (DLR) och Dupont Fabros Technology, Inc. (DFT) finner sig på toppen. Iron Mountain är såpass stort att de kan delta i en framtida konsolidering både som köpare och säljare. Med tanke på den stora andelen kunder som stannar kvar verkar det inte vara någon inbördes konkurrens om kunder utan snarare konkurrens om framtida kunder. DLR är mycket större inom Datacenter men med tanke på intresset som visats för Iron Mountains egna center bör det ej vara något större problem.

Bolaget har stor diversifiering i form av många kunder och en stabil intäktsström i form av återkommande kunder så väl som intäkter. Precis som i fallet för Bahnhof tror jag att de finns behov av vad de erbjuder även i framtiden. Iron Mountain får därmed betyget 5/5.

Finansiell ställning
Notis (2014-09-16): Uppdatering kring den finansiell ställning, samt utdelning finns HÄR.
Något Iron Mountain använder och andra REITs är Net Lease Adjusted Leverage Ratio som fås genom att multiplicera hyran alla hyrda lokaler med åtta. Detta mått blir viktigt för att räkna ut hävstång på byggnader som inte ägs direkt utan enbart hyrs och är en slags gömd form av skuld. Iron Mountain ligger just nu på övre delen av sitt målintervall med en hävstång på 5,1.

Totala skulder ligger på $5.6 M varav $4.1 M är räntebärande och $812 000 är kortfristiga skulder. De långfristiga räntebärande skulderna har en medellängd på 6.3 år och en medelränta på 5.8%. De kortfristiga skulderna är en del av en $1.5 M kreditfacilitet som har en ränta på 2.7%. De kortfristiga skulderna utgör 27% av räntebärande skulder vilket gör att bara en fjärdedel av skulderna kommer påverkas ifall att räntorna går upp.

Ränteteckningsgraden är 2,2 och soliditet på 56% vilket är helt ok för ett fastighetsbolag. Belåningen är även något högre nu för att stödja REIT konverteringen samt hålla igång utdelningarna. Jag är inte säker på att kostanden för hyran är med i denna uträkning vilket påverkar både nyckeltal negativt. 

Moodys har dem som Ba3 Stable, och S&P B+. Vilket för Moodys del inte är långt ifrån investmentgrade medan för S&P är det en del kvar, även om den bör öka inom 10-18 månader eftersom Iron Mountain minskar på sin hävstång.

Här får jag nog ge Iron Mountain 2/5. Det som talar för är en stor andel omsättningstillgångar i förhållande till skulder och att deras lån löper länge så de hinner få bättre villkor innan förnyelse. Det som talar emot är en hög hävstång vilket har bidragit till något hög ränta på lånen. Pga utdelningarna 2014 kommer inte kassaflödet räcka för att täcka räntekostnader, hyra och utdelningar. De har dock en kortfristigt lån de kan ta till låg ränta för att täcka kostnader under året.

Tillväxt och intjäningsstabilitet
Kontraktens löptid är på 1 år för mindre kunder och 3 år för större kunder. Vad som känns tryggast är att 98% av kontrakten förnyas med en något högre avgift. I fall där avgiften inte höjs eller kanske minskar görs det för att få större volym och över längre tidsperioder vilket ger ett längre stabilt kassaflöde. Detta garanterar viss tillväxt men framförallt en stabil intjäningsförmåga. Den organiska tillväxten har historiskt tagit ut utflödet av kunder i form av volym. Tillväxt kommer då från nyförsäljningar samt förvärv. Nyförsäljning ger runt 2% tillväxt och förvärv har historiskt legat på samma nivå men har senaste kvartalen uppnått 4% volymökning som ses i Figur 2. Framtida förvärv kommer ske genom stegvis ökad hävstång och möjliga intäkter från nyemissioner vilket är ganska vanligt i REIT världen då de delar ut större delen av inkomsten. Bolaget själv räknar med en 4% tillväxt per år utan att ta in extra kapital.
Figur 2: Volym ökning för Iron Mountains lager
Vad som talar för tillväxt är att 30% av kassaflödet hör ej till REIT verksamheten och behöver därför inte delas ut. Denna kassa kommer göra att de kan växa lika mycket nu som de gjorde tidigare. En annan faktor är att de har garanterat byggnader de kan köpa som de just nu hyr. Inom närtid tjänar de 2% på skillnaden mellan hyreskostnaden (8%) och lånekostnaden (6%). På längre risk kan även husets värde öka. Med löpande kassaflöde (utan NE) kan de förvärva mindre företag och ta ut synergier med befintliga lager. 

Här får Iron Mountain 4/5 där de hade fått en femma om 6% tillväxten hade pågått över en längre tid. Jag hade gärna sett att den höll i sig längre. Tror ändock att det finns tillväxtpotential i framtiden.

Utdelningstillväxt och -stabilitet
Iron Mountain har historiskt varit väldigt aktieägarvänliga och har delat ut bra sedan de noterades 2010. Utdelningen har ökat med 9.5% om året sedan dess. De har även gett bonusutdelning 2012 på 4 dollar vilket är ganska mycket med tanke på ordinarie utdelningen som låg på 1 dollar. Senaste 3 åren har dock utdelningsökning endast legat på 2.5% exklusive extra utdelningen. Detta är delvis hänförbart till REIT omvandlingskostnader då de trodde de skulle bli klara långt tidigare. Efter REIT-omvandlingen så kommer kostnader på $30M försvinna i omvandlingskostnader samt $85M i bolagsskatt vilket gör att kassaflödet bör kunna hålla nuvarande nivå. Faktorer som talar för framtida ökningar utöver tillväxt inom bolaget är fler skattebesparingar både från Amerikanska intäkter och internationella intäkter samt att de behöver betala mindre skatt kontra bokfört amorterings- och avskrivningsvärde. Utdelningen ligger på 2 dollar per år som delas ut kvartalsvis vilket är runt 6% direktavkastning och utdelningsandelen bör överstiga 90%  av intäkter för att få behålla sin skattestatus som REIT.

Värt att nämna är att de kommer ge en special utdelning i Q4 på 4 dollar som motsvarar 11% direktavkastning i form av 20% likvida / 80% aktier. Denna utdelning är för att skifta ut de ackumulerade resultatet från de senaste åren vilket de måste göra för att får sin REIT-status. Får återkomma om ifall man faktiskt vinner på något på aktiedelen av utdelningen då alla i teorin bör äga lika mycket innan som efter.

Här får Iron Mountian likaså 4/5. Där en femma hade fåtts av om utdelningshistorik samt utdelningsökning vart mer stabil samt att kassaflödet hade räckt för nuvarande utdelningar även om det nu kommer ske 2015. Tror dock att vi i framtiden kommer se en gradvis ökning av utdelningar nästkommande år från en redan hög nivå.

Ledning och Ägarbild
Ledningen verkar vara väldigt både kompetenta och aktieägarvänliga med tanke på hur mycket kapital de skiftat ut till ägarna och drivande de varit vid konverteringen till REIT.

Det finns ingen stark enskild ägare och de största ägarna är alla institutionella ägare. Senaste 3 månaderna har det nettoköpts 16000 aktier av insiders. CFO har under 2014 gått ifrån att ha ägt 2113 aktier till dagens 4163 där vissa vinsthemtagningarna har gjorts.

Totalt sköter ledningen allt väldigt bra men jag tycker att de kunde ägt lite mer av sitt egna bolag. Utan tydlig huvudägare och begränsat insiderägande får Iron Mountain 4/5. Som kanske märks så tycker jag ledningen spelar större roll än ägarna.

Risker
Iron Mountain är något känsliga mot den amerikanska marknaden då 88% av intäkterna kommer därifrån även om den globala delen kommer att öka. Annars har en stor spridning på sina kunder vilket minskar känsligheten om kunder väljer att lämna. Kassaflödet är lite känsligt i år men det bör förbättras 2015 vilket även bör förbättra credit betyg och kostnaden för framtida lån men i närtid kan lånen innebära en risk och är något man bör hålla koll på som ägare. 

Ett orosmoln kan vara framtida nyemissioner, dock kommer Adjusted Funds From Operations (AFFO) ligga på runt $600M och utdelningarna på runt $400M så det finns gott om kapital att använda till tillväxt utan att ta in mer via NE som nämndes ovan. Enligt planen nu finns inga tankar på en NE och skulle det komma attraktiva köptillfällen kanske det kommer förekomma. Jag tycker inte det skulle vara helt fel om de sålde lite aktier för att minska på skulden lite. Tror att ledningen vet vad de håller på med och kommer inte klanta till det allt för mycket. Med de få risker som finns får bolaget 4/5, där den finansiella ställningen står för som största hinder även om jag tror det kommer lösa sig bra.

Nyckeltal vid analystillfället
Pris per aktie: 32.8 USD
Antal aktier: 191'920'000 st
Börsvärde: 6'444 MUSD
AFFO: 580 MUSD
AFFO/share: 3 USD
P/FFO: 14
P/AFFO: 11
Free cash flow: ~ 580 MUSD
Pay out-ratio (earnings): >90%
Pay out-ratio (FCF): 60-65%
Utdelning per aktie (prognos): 2.04-2.16 USD
Direktavkastning: 6%
Utdelningstillväxt: > ~ 4% 
Soliditet: 56%

Källor: 

Totalt får Iron Mountain betyg 3.8 och med en utdelning strax över 6% och tillväxt på 4% tror jag att aktien är något undervärderad i jämförelse med andra REITs och om jag skulle ha fel så borde totalavkastningen ligga runt 10% över en längre tid. Jag har en position som står för 5.7% av portföljen och kan tänkte mig öka ifall priset går ner mycket efter extra utdelningen då den rimligtvis bör falla 10% en kort tid. Tankar om analysen och bolaget? Är det naivt att tro att den finansiella ställningen kommer lösa sig?

Notis (2014-08-12) Extra läsning hos morningstar om IRMs "narrow moat".