2014-02-27

Kort om: BahnhofHar tidigare gjort en analys om Bhanhof som hittas här. Bahnhof släppte sin rapport igår och gick igenom den för att se hur mina antaganden spelade ut sig då det gick mindre bra om vad jag trodde om t.e.x Avega Group. Jag verkar dock ha bedömt läget bra och härleder det till att bolagets verksamhet är mer lättförståeligt.

Till Bahnhof då, så tjänade de in 6.14 kr (4.82 efter skatt) per aktie vilket är något över min förväntan på 5.7 kr per aktie. Utdelningen likaså blev 2.75 kr mot mitt antagande på 2kr. Jag nämnde dock att då de inte har några lån kvar vilket gör att de dela ut en större del av sitt kapital vilket de faktiskt gjorde. Nuvarande direktavkastning ligger på runt 4%. Soliditeten ökade från 39% i 2013 Q4 till 43.7% för helåret 2013. Antalet privatkunder fortsätter öka och till synes gör även företagskunderna det även om privatkunder börjar utgöra en större och större del av deras intjäning. Vid årets slut hade de ett kassaflöde på 10kr per aktie så även efter utdelningen kommer de ha gått om pengar. Pågående nyanläggning heter en post på 23.6 MSEK som avser deras expansionsplaner på nya datahallar främst inom Stockholmsområdet. Fortsatt investeringar i värmenät för datorhallarna ser jag som en bra sak utöver den kostnadsmässiga effekten. Bahnhof levererar fortfarande bland de snabbaste nätet med Ownit som enda konkurrent då ComHem tappat sedan senast.

Ett specialprojekt som är på gång är bygget av en väldigt stor datahall i storleksordningen av Facebooks serverhall i Luleå. Tanken är att strömmen som genereras av bortforslad värme från servrarna ska dra ned på kostnaderna markant gissar jag. Utöver att de vill ha en stor datorhall då. De säger att finansieringen sköts via externfinansiering samt börsintroduktion vilket låter väldigt luddigt. De kommer med mer information under våren så vår se vad det blir. Detta skötts via ett dotterbolag så antar att det är dotterbolaget som ska börsnoteras.

I övrigt så gillar jag hur de växer främst organiskt. De bygger mycket själva där de ser till att bygga så effektiva anläggningar som möjligt för att få ut så mycket av dem som möjligt. Nu i vår blir deras åttonde anläggning klar i Malmö. Även privatkund segmentet ökar stadigt då de levererar bra stabila tjänster för en låg peng. I framtiden är ett listbyte till smallcap att vänta och de ska se över möjligheterna under året.

Värt att nämna så tog jag position i bolaget strax innan rapport då jag tyckte det var runt ett vettigt pris efter jag kollat på utvecklingen senaste tiden samt funderat lite på vad jag faktiskt vill ha av ett företag. Utan finansiella skulder och med en stabil verksamhet som jag förstår mig på och uppskattar samt starkt kassaflöde och hög och stabil utdelning såg jag få skäll till att inte köpa och på rapport ökade jag lite till då kursen inte drog iväg något nämnvärt och mina antaganden om bolaget överträffades.

För framtiden ser jag inga problem med att de minst tjänar lika mycket som under 2013. Utan lån minskar den typen av avgifter och som nämndes i analysen så påverkas inte Bahnhof allt för mycket om ett fåtal företagskunder lämnar. Uppskattar man att intjäningen under Q4 kommer upprepas för varje kvartal blir intjäningen innan skatt 6.6kr per aktie vilket ger ett P/E på 10.6. Får se hur det utvecklas under året och om jag behöver revidera mina uppskattningar.

Tankar om Bahnhof?


2014-02-25

Analys: Awilco Drilling


Awilco lämnade sin Q4 rapport idag och jag tar därmed tillfället i akt att analysera mitt största innehav. Här är en artikel på Seeking Alpha om man vill läsa ytterligare.

Konkurrens och arbetssätt
Awilco Drilling äger och driver de två "semi submersible drilling rigs" vid namn WilPhoenix och WilHunter som verkar på "the northern shelf" som är norr om Stor Britanien. Båda riggarna köptes av Transocean för runt 200 MUSD då de uppgraderades för ca 100 MUSD. Värdet innan uppgraderingen var 700 MUSD då ett tidigare köp skulle göras på den nivån. Då börskraschen satte stop på försäljningen fick Awilco den kraftigt rabatterat. För tillfälle så har WilPhoenix en order log fram till 2017 och WilHunter fram till årsskiftet 2015/2016. WilHunter har möjlighet att förlänga. Under 2016 kommer även båda riggar att uppgraderas för att öka säkerheten och säkra riggarnas livslängd. Detta kommer även påverka utdelningen negativt. Awilco är väldigt lätt att förstå sig på. De två riggarna borrar olja och pengarna som kommer in efter avgifter betalats går till aktieägarna. Är en rigg inaktiv så genereras inget kassaflöde och utdelningen minskar vilket vi kanske redan får se Q3 i år. Att påpeka är att även om en av riggarna blir inaktiva en kort period och utdelningen dras in en av kvartalen så är fortfarande avkastningen på 15% (j.fr 20%).

Det finns möjligheter både i andra halvåret 2014 och 2015 för nya kontrakt eftersom gamla kontrakt löper ut. Awilcos riggar uppgraderades båda 2011 vilket gör det bland de bättre riggarna som finns. Det är mer ekonomiskt gångbart att bygga nya djuphavs riggar vilket gör att marknaden har enbart gamla riggar vilket gynnar Awilcos uppgradera riggar som bedöms ha längst livlängd av de kvarstående riggarna. Stor Britanniens oljefält har en hög inträdesbarriär vilket gör det svårt för nya riggar att komma igång.

Finansiell ställning
Likviditets värdet för de båda riggarna uppskattas vara 800 MUSD. De har ett längre kreditlån på 98.1MUSD med 9% ränta vilket är lite olyckligt då de betalar 2.8MUSD i kvartalet. De fick dock riggarna till en stor rabatt så har i övrigt inga andra lån. Awilco har en kassa på 50 MUSD och tar in lika mycket varje kvartal.

Tillväxt och intjäningstabilitet
Tillväxten ligger ganska nära noll. Enda intjäningstillväxten är om driftsintäkterna ökar men det kan gå åt båda håll. Båda riggarna är för närvarande uppbokade hela 2014 och större delen av 2015. Den totala loggen ligger på nära på 762 MUSD.

Utdelningstillväxt och -stabilitet
Utdelningen för Q4 2013 delas ut nu nästa månad på 1.1 USD. De väntas dela ut samma summa varje kvartal framöver. Policyn är att dela ut samtligt kassaflöde utöver en rimlig buffert. Utdelningen 2014 väntas ligga på mellan 4.4 USD och 5 USD per aktie. Vilket blir mellan 20-25% direktavkastning. Utdelningstillväxten är helt beroende av intäkterna för respektive kvartal. Tex då riggarna ska uppgraderas 2014/2015 väntas en kvartalsutdelning minska eller helt utebli. Ökar driftsintäkterna ökar utdelningen och vise versa. Man får i stort sett pengarna som tjänas in rakt i hand. Med båda riggarna i drift till slutet av 2015 så är utdelningen ganska garanterad tills dess.

Ledning och Ägarbild
Ägare är The Awilhelmsen Group som äger ett stor antal frakt båtar. De äger över 50% och står för större delen av den investerarvänliga mentaliteten. Jon Oliver Bryce verkar som en stabil VD med över 20 års erfarenhet av oljebranschen. 

Risker
Riskerna i Awilco Drilling är främst en driftstörning som pågår över en längre tid. Då de bara har två riggar kan intjäningsförmågan i grova drag halveras över reparationstiden. Värt att nämna är att korta driftstörningar täcks av försäkring. Risk finnes även i form av brutna kontrakt vilket dock är ganska svårt att göra enligt Awilcos presentation. Priset på Berrings oljan påverkar även den. Statoil uppskattar ett pris på 101/tunna dollar för 2014 vilket borde göra att Awilco kan hålla sina driftsintäkter på en bibehållen hög nivå. Skulden på 100 MUSD är en risk ifall de inte kan få kontrakt närmare 2017 då lånet ska betalas tillbaka. Q4 resultatet påverkades negativt av väder men det har inte påverkat vinsten marginellt. Efter 2016 kan driftsintäkter minska något men bör fortfarande ge gediget kassaflöde.

Nyckeltal
Awilco drilling köps just nu till en enorm rabatt med ett EV/EBITA på 3.5. Detta gör att det kan vara intressant för större aktörer att köpa upp Awilco drilling. Även om de gör det så har man en 20% direktavkastning att trösta sig med. Awilco har ett P/E på runt 5. EV ligger på runt 650 MUSD vilket är en del över börsvärdet på 3.5 MUSD. ROE ligger på runt 60% vilket är väldigt bra.

Sammanfattningvis är jag ganska trygg med innehavet men behöver hålla koll på kontraktens utveckling i framtiden. Dock har den redan en ganska stor post i portföljen så avvaktar med att investera mera just nu. Sedan får vi se vad framtiden har att utvisa.

Tankar om Awilco?2014-02-22

Analys: Mr Green & Co


Mr Green & Co släppte sin rapport igår och tänkte försöka gå igenom bolaget ordentligt för att bestämma vad jag vill göra med dem i framtiden. När jag köpte bolaget var det rent spekulativt och dessutom på rusning. Mitt gav låg på 49kr något vartefter jag köpte på mig lite mer vid 35kr för att snitta då jag fått en bättre uppfattning om bolaget. Kursnedgången då som nu var att marknaden trodde vinsttillväxten skulle gå snabbare än vad den faktiskt gjorde.

Konkurrens och arbetssätt
Kort så håller Mr Green & Co online betting och kasino spel till såväl datorer som smartphones. Likt Betsson så verkar MRG kunna öka sin kundbas i en ganska konkurrensutsatt bransch. En del av detta tas ut av siffror på en tillväxt inom online kasino användning som ökar kundbasen så utöver att ta kunder från varandra så försöker de olika bolagen locka till sig nya kunder. En del av nya inflödet förutsätter jag kommer ifrån att fler och fler blir myndiga och får då spela om pengar. Internet betallösningar och lätt åtkomst gör det även lätt för fler och fler att komma åt kasino tjänsterna. För hur MRG och hur de står sig för att garantera sin fortsatta (ökande) marknadsandel lånar VDs ord:
"Tillväxten är ett resultat av Mr Greens förmåga att skapa en trygg och spännande spelupplevelse för spelarna i kombination med en satsning på nya mobila plattformar som läsplattor och smarta telefoner.Mr Green fortsätter att investera i marknadsföring och ny produktutveckling för att säkerställa att bolaget är rustat för de tekniska förändringar som sker på marknaden, som skiftet till mobilt spelande. Vidare har bolaget en intressant utvecklingsportfölj med nya kasinolösningar som både tilltalar dagens kasinobesökare och attraherar nya kunder.Vår satsning på Grönt Spel, där kunden själv sätter gränser för sitt spelande, tillsammans med en väldesignad och trygg spelupplevelse och ett spännande varumärke gör att Mr Green har fortsatt starka förutsättningar att växa snabbare än marknaden."
Det finns inga höga trösklar eller någon "moat" för att komma in marknaden vilket gynnar MRG som försöker komma in i marknader. Enda "moaten" är bra produkter som i sin tur gynnar varumärket. Här utmärker sig MRG med mycket utveckling som tyvärr drar sig med en del kostnader. Marknadsföringskostnaderna ligger på 40.7% av intäkterna (j.fr Bettson på run 30%). Denna siffra har stadigt minskats eftersom intäkterna ökat och behovet av en lika aggressiv marknadsföringspolitik minskar. Senaste kvartalet kom en nästan dubbelt så stor marknadsföringskostnad (65 MSEK kontra 36.8 MSEK) då de enligt utsaga jobbar på att komma in i nya marknader (länder) och dras med högre investeringskostnader för att bilda ett namn.

Finansiell ställning
MRG har ingen skuld till kreditinstitut vilket är en viktigt grund för investeringsunderlag med ett såpass litet bolag. Annars är leverantörs skulder och uppskjuten skatteskuld de största posterna som täcks av det fria kassaflödet. Anläggningstillgångar är väldigt stora med en varumärkespost om 272 MSEK och en  goodwill post på 446 MSEK som jag är osäker på hur rimliga dessa poster är. Dock läggs inga större vikt på dem. MRG har en del investeringar i bla. garbo.com som är en beting sida som riktar sig till kvinnor då de medelanvändaren på betingsidor är en 43-årig kvinna borde det kunna locka en del kunder. Går det vägen så kan MRG köpa hela garbo.com. Mr Green har vid årslut en kassa på 111 MSEK där de då kommer dela ut 46.6 MSEK vilket ger dem en gedigen kassa för att vara handelskraftiga inför framtiden. De har en hög soliditet på 98% så den finansiella ställningen får anses vara stark. Då de dessutom finansierar utvecklingskostnader och finansieringskostnader med hjälp av intäkterna bör kassan växa.

Tillväxt och intjäningsstabilitet
Ett orosmoln är om Q4 är en varning om framtida resultat kommer drabbas mer negativt än positivt när kostnader springer iväg snabbare än intäkter. Dock skulle marknadsföringskostnaderna i Q4 inte förekomma regelbundet i framtiden utan någon gång ibland då de tar sig in i ett nytt land. I Q4 ökade intäkterna med 35% gentemot Q4 2012. Helårs intäkterna ökade med 52.1% från 318 MSEK till 483.5 MSEK. Resultatet efter skatt blev 59.3 MSEK (30.3). Kostnader för sålda produkter minskade till 17.4% av intäkterna (j.mf 18.7% året innan). Marknadsföring kostnader minskade likaså till 40.7% av intäkterna (j.fr 42.4% året innan). Övriga kostnader minskade till 19.8% av inäkterna (j.fr 24.4% året innan). Resultatet per aktie blev 1.65 (0.85) vilket var något under vad jag hade räknat med då jag trodde att Q4 resultatet skulle bli minst så bra som det var samma kvartal förra året vilket skulle ge minst 2kr per aktie och ett P/E 17.5 (j.fr 21.2 som det är nu). Då jag ser deras varumärke samt erbjudna tjänster som stabila och långsiktiga så ser jag intjäningsförmågan som ganska stabil. Med mindre kostnader i framtiden gentemot högre intjäning så ansätter jag att de kommer tjäna 2.5kr/akite under 2014 för att då ha ett P/E på 14. Skulle de få högre kostnader i form av marknadsföring bör man över tiden se en ökning i intjäning.

För helåret hade de 85887 aktiva kunder (j.fr 57858 förra året). Detta motsvarar en ökning med 48% och ökningen från Q3 var runt 30%. Exponeringen mot Sverige och Norden har minskat under året vilket är bra inför framtiden. 2013 stod Norden för 65% (78%) av intäkterna och övriga Europa 35% (22%). De länderna där flest besökare kommer ifrån enligt alexa är för Sverige (46.6%), Finland (15%), Norge (7.3%). Tyskland och Stor Britanien 5.7% vardera och Österike, Polen, USA, Nederländer och Israel med 3-1%. I Sverige är Mr Green rankad 295 mest besökta hemsidan i Sverige (j.fr Betsson på 203).

Utdelningstillväxt och -stabilitet
Utdelningen i år är på 1.3kr vilket blir 3.7% vilket är ganska bra för första året på börsen. Min egen Yeild on Cost blir desto mindre då jag köpte aktien vid ett premium om man jämför med dagens kurs. Mr Green har en utdelningspolicy på att dela ut eller återköpa aktier till ett värde av upp till 50% av det fria kassaflödet. Årets utdelning är 79% av årets resultat och 42% av kassaflödet. Då bolaget kom till börsen förra året får man gå på framtida möjligheter till utdelning. Då grundarna och största ägarna var med och grundade Betsson får man anta att de kommer vilja se en liknande utdelning. Är resultatet på samma nivå som förra året vilket det bör vara så blir utdelningen minst på samma nivå nästa år som i år.

Ledning och Ägarbild
I ledningen finns Mikael Pawlo som också är en av de större ägarna tillsammans med två av Betssons grundare vilket känns tryggt. Lyssnade på en podcast där han blev intervjuad och fick ett gått intryck om honom så väl om bolaget och dess framtid.

Risker
Onlinecasinon såsom MRG och även Betsson finner sig i en ganska stor risk vad gäller reglering av marknader. Varför en stor geografisk spridning är viktig. Reglering finns i olika former och kan utgöra en viss moat mot mindre företag. Reglerande marknader ger ofta mindre avkastning i form av högre skatt eller andra avgifter. Här tror jag dock MRG kommer lyckas bra i framtiden med deras marknadsföring och licenser kommer köpas när det gynnar dem. MRG är ett ganska ungt företag på börsen även om hemsidan är fem år gammal. Bortfall eller markant minskning av kunder kommer påverka dem mer negativt än tex Betsson. En minskning av tillväxttakten minskar kurspriset och även fördelen som MRG borde ha som ett mindre bolag i form av expansions möjligheter. MRG har en viss valuta risk och då främst mot EUR. Denna risk bör öka eftersom deras exponering mot andra länder ökar.

Nyckeltal
Med dagens P/E är den väldigt dyr. Som ett mindre tillväxt bolag har det en del potential vilket gör att en högre nuvarande P/E är mer motiverad. Bara synd att jag har ett sånt högt GAV. Dagens kurs med mitt antagande om ett resultat på 2.5kr aktie ger ett P/E tal på 14 vilket är en del under branschens snitt på 18. Direktavkastningen på 3.7% gör det intressant. Dock har jag redan köpt vid 35kr vid tidigare tillfälle och skulle se kursen gå ner till 30kr innan jag skulle öka min position. Den är fortfarande inte jättebillig och om jag inte redan ägt aktien är jag inte säker på att jag skulle tagit position. Då extraordinära kostnader påverkade Q4 negativt räknar jag för att vara på den säkra sidan med en normal intjäningsförmåga på 2kr/aktie.

Sammanfatningsvis så tror jag det kan gå bra för MRG över ett längre perspektiv och känner mig ganska trygg med fortsatt innehav. Direktavkastningen minskar på nedsidan medan jag väntar på att intjäningsförmågan ökar. Då det fortfarande är ett ganska ungt bolag så kommer jag nitiskt följa utvecklingen och se om det utvecklas på ett sett jag gillar. Jag ska även hålla uppsikt över om mina antaganden är rimliga eller behöver justeras.

Tankar om Mr Green och min analys? Har jag missat något?

2014-02-16

Strategier på börsdata

Testade lite strategier/screeners på börsdata som jag bestämde mig för att testa en månad. Osäker på om jag vill förlänga eller inte. För varje strategi kollade jag vilka listor som presterat bäst med samma strategi. Med tidigare företag jag haft i åtanke blev valet i varje kategori: Öresund, NCC, Duni/Nolato samt Diös.

Magic Formula
Magic formula försöker hitta lågvärderade bolag med hög avkastning. Här gav historiskt Mid Cap och Large Cap bäst avkastning och finans och fastighet inkluderas. Med dessa inställningar hamnade Öresund bland de längst upp och då jag vart intresserad av dem sedan tidigare valde jag att kolla lite mer på Öresund. Öresund är ett investmentbolag som tråkigt nog sålde Klarna AB som jag såg som ett ganska bra innehav. Just nu har de innehav i Bilia (22%), Fabege (15.8%), SEB (9.3%), ABB (5.1%), TeliaSonera (5%), Volvo (3.8%) samt Nordea, Svolder och Byggmax. Onoterade bolag är Carniege (8.9%) och Acne (4.1%). Ett trevligt hopkok av innehav, där Bilia kommer minska lite efter utdelning. Likvida medel uppgår till 5.1% vilket gör att de enkelt kan gå in med ganska mycket till ett nytt innehav. Resultat per aktie ökade med över 100%. De bedriver aktivt återköp och utdelningen i år är runt 10% (en Bilia aktie för varje tionde Öresund aktie). De delar minst ut så mycket att de inte behöver betala bolagsskatt. Vilket är utdelningsintäkter och andra finansiella intäkter. Delar då företagen i portföljen ut mindre kan man vänta sig en mindre utdelning och visa versa. Dock tar de utdelning för hela Bilia innehavet innan de delar ut det så det borde finnas en del plats för fortsatt hög utdelning från Öresund. De minskar risken själva genom att minska antalet onoterade innehav. De ger uppdateringar på substansvärdet varje månad vilket är trevligt. Just nu är kursen väldigt nära sitt substansvärde vilket den historiskt inte varit vilket jag förutsätter beror delvis på den höga utdelningen.

Grahams investeringskriterier
Med screenern som använder Grahams investeringskriterier fick jag fram NCC B som jag kollat på sedan innan jul. Resultatet för 2013 ökade med 4.3% mot 2012 resultat. De har börjat med halvårsutdelningar där totalt utdelningen hamnar på 5.6% i skrivande stund. Uppdelning av utdelningen borde jämna ut kursen något dessutom gör det att det är mindre viktigt att köpa den innan första utdelningstillfället, får återkomma om utdelningstajming i ett senare inlägg.  NCC årsrapport i korthet. De har minskat sin belåning med 13%. Order stocken har ökat med 4.1%. Milt väder har ökat orderstocken inom NCC roads vilket bör gälla för Q1 2014 också då det är fortsatt milt väder. Första kvartalet är allmänt ett svag kvartal pga kylan så fortsätter det som det varit lär NCC göra bra ifrån sig i år. Q1 är också svagt då de försöker färdigställa så mycket som möjligt i sista kvartalet innan kylan kommer. Även NCC bedriver återköp av aktier. Vet inte om det är bättre än att de betalar av sina skulder men med dagens lågräntemiljö lär det vara bättre.

Utdelningsstrategien
Med Utdelningsstrategien söker man en hög utdelningsandel, utdelningsökning och direktavkastning. Även har man historiskt fått bäst resultat med mid-cap.  Betsson var högst upp på listan som jag redan äger. Duni och Nolato var även högt upp som jag vart intresserad av sedan tidigare. Nolato var för övrigt ganska högt upp med magic formula. Sectra var med här men verkar vara övervärderad dessutom när jag kollade mer på dem verkar de kunna dela ut p.g.a en stor kassa men vinsttillväxten var det inte lika bra med senaste åren. Är osäker på vad jag tycker om Duni och Nolato så får kolla på dem lite mer i framtiden. De går båda upp på bevakningslistan.

Net-Nets
Med net-nets strategin sorterar bolag efter hur mycket värde som finns i bolaget i form av tillgångar och om priset understiger tillgångarna kommer ett bolag högt på listan. Denna strategi har historiskt funkat väldigt bra. De intressanta just nu var Diös, Castellum och Wallenstam som ändå får rank 7,11 respektive 13. Men det var ytterst få bolag med på listan som faktiskt hade en kurs under dess net value. Diös har dessutom inte blivit uppdaterad för dess fjärde kvartal då deras rapport kommer i slutet av februari där deras nya värde kommer. Tänkte inte gå in på dem mer då jag var ganska utförlig senast här.

Hur bra är de olika strategierna? Historiskt har de strategierna överavkastat index. Tycker det kan vara ett bra sätt att hitta bolag på. Måste man följa strategin till punkt och pricka? Får man bättre resultat om man sållar själv? Tankar om Öresund, NCC, Duni, Nolato och de olika strategierna?

2014-02-14

Kort om: Softronic


Softronic släppte sin årsrapport idag. Den var tacksamt kort, även om jag tycker den var lite väl klen. Omsättningen ökade både för Q4 mot föregående år och även resultatet för helåret. Totalt tjänade de 0.52 kr per aktie vilket ger ett P/E på 13.7 (med dagens kurs på 7.1). Utdelningen är oförändrad, motivation är att även om det är mer mer än deras utdelnings policy så har de tillräckligt stor kassa och ingen belåning för att behålla en utdelning på samma nivå som tidigare. Med dagens kurs blir utdelningen på 6.34% och med mitt inköps pris får jag 6.83% i utdelning. Utdelningen verkar vara väldigt lik de andra konsultbolagen som alla delar ut mycket då de egentligen inte behöver investera så mycket i verksamheten. Detta säger dock något om minskade tillväxt möjligheter. Softronic har som mål att öka antalet anställda med 5-7% per år vilket får ses som deras enda investering som ger tillväxt. Under 2013 ökade antalet anställda med 3.3%. Deras anställda utgör dock deras största utgift. Personalkostnader ökade med 5.3% varav en del kommer vara nyanställda. Intäkterna ökade med 6.8% men med andra kostnader minskade rörelse resultatet skillnaden i år var att de behövde inte betala lika mycket skatt som förra året p.g.a en ändring i bolagsskatt som gjordes som påverkade 2012 resultat negativt.

Softronic har hittat sig en niche där de i huvudsak arbetar med molntjänster, outsourcing och "andra kvalificerade åtaganden med längre tidshorisont". De innehar inga lån som är skuldbärande vilket ger dem en bättre stabilitet som i sin tur ska gynna deras position gentemot kunder. Målet är att öka omsättningen med 10% där hälften ska vara organisk. Deras bästa intjäningskvalité som för alla konsultbolag borde vara långvariga åtaganden. De nämner att de tecknat flera avtal med olika aktörer men inget om vilken typ av intjäning eller hur lång tid det kan tänkas ta. Några webplats/webplatslösningar lär behöva ha någon som underhåller över en längre tid. DnB vill ha en ny produkt för skadereglering vilket kan tänkas dra in en del. Problemt är att det är svårt att bedöma hur mycket Softronic tjänar på avtalen samt hur stor del som resterande marknad står för. Då jag missbedömde Avega Group en del och vilken typ av intjäningsförmåga de kan ha så är jag mer kritisk till hur de faktiskt kan garantera framtida försäljning.

Två saker som Softronic utmärker sig genom är att de utsetts till Årets Microsoft Dynamics NAV Partner vilket kanske gör det lite enklare att hitta kunder. Främst så placerade Softronic sig som tvåa bland Sveriges 200 största IT-bolag i en undersökning om kundnöjdhet. Detta och utdelningsnivån är varför jag skulle vilja behålla bolaget i min portfölj. Bristen på tillväxt är vad som får mig att vilja sälja. Enligt deras rapport så ökar lönerna samtidigt som konkurrensen inom konsultbranschen gör att de inte får ökade intäkter vilket borde ställda till det negativt i framtiden. Detta gäller samtliga konsultbolag. Vad ska man prioritera?

Avslutningsvis känner jag mindre och mindre för att ha ett konsultbolag i portföljen. Diadroms rapport drog ner kursen något och gör att direktavkastningen blir nästan 10%. Men vad händer efter det? Kursen dalar och ger köptillfälle? Eller går det sämre i framtiden? Connecta gick upp efter att lyckats få resultat från deras besparingsprogram. Avega Group dök på ett tarvligt resultat i Q4. Enligt the magic formula på börsdata så är bla Avega Group och Diadrom väldigt köpvärda just nu. Kollar man o andra sidan på small cap och first norths avkastning med the magic formula har de gått ganska mycket sämre gentemot OMX30. Mid cap verkar vara bästa stället att vara. Så blir nog till att sälja Softronic vid lämpligt tillfälle. Vid en kurs på 7.1 har jag 7.76% avkastning på innehavet. Kommer dock fortfarande ha Softronic under bevakning för att se om marknaden blir bättre och/eller om jag förstår mig på branschen bättre.

2014-02-10

Tele2 VD på besök och Norska banker

Idag besökte VD för Tele2 Sverige Chalmers. Som i pressmeddelande så sa han åter igen att om det sker någon handel av någon operatörs nätverk så är Tele2 på köp sidan med de skalningsmöjligheter som det ger i from av mindre kostnader per person och data. Han gick även in på hur "bucket payments" är en väldigt bra strategi för det är bekvämt för kunder att köpa tjänster för en fast summa likt Netflix och Spotify. Han såg att alla teleoperatörer var ganska stabila i Sverige med hyfsad lika stor del av kunderna nu som för fem år sedan. Resultatmässigt ska de kunna nå en tillväxt på 1-3% men inte genom nya kunder utan minskade kostnader och erbjudandet av fler tjänster. Förtroendet för Tele2 Sverige var starkt efter föreläsningen. Problemet är att det finns så många fler områden som gör att innehavet för mer sig en del mer risk. Utflödet av 300'000 kunder ur Kazakstanska nätet var lite oroande för min del även om de har 3 miljoner kunder kvar. Fortfarande osäker på mitt innehav, ur konkurrens synpunkt så erbjuder de bra och billiga tjänster. Men det är så svårt att tolka om de kan konkurrera på detta sätt i andra marknader då olika länder har olika inträdesbarriärer.

Sedan finns det intressantare bolag som är mer lättolkade. Det finns mycket billiga bolag i Norge bla Atea som Aktieingengören belyste här. Hoppas att den höga utdelningen är ett tecken på undervärderat företag istället för att den har problem. Verkar som den haft en del svårigheter men nu löst det mesta. Ska under veckan läsa deras årsrapport och se analysen igen. Främst ser jag att de ha en väldigt bra utdelning samt utdelningstillväxt. Men det verkar som ett ganska stabilt företag som i brist på uppvärdering kommer dela ut mycket. Norway Royal Salmon dök också upp med hög utdelning och gick från en hävstång på 9.31 till 1.35 nu. Alltså har de låg belåning. Läste att en avskräckande risk inom laxodling som är om det blir någon sjukdom får lusläsa rapport den 25 februari. Verkade dock som en lite annorlunda industri.

Annars så var två norska banker av högt intresse. Sparebanken Ost och Sparebanken Vest som båda är delar i Sparebank 1 Alliansen som är den näst största banken i Norge efter DNB, Nordea är trea. Precis som bankerna i Sverige så tog börskraschen hårt på bankerna även i Norge. Dock verkar det som att inte förrän senaste året som vinsterna börjat gå uppåt istället för neråt. Har än så länge bara kollat Sparebank Øst senaste kvartals rapport men de har medel för att klara 12 månader utan tillskott av nytt kapital enligt Basel I och deras kapitaltäckning ligger på 15% och de har nått målen som norska banker har fram till 2016. Sedan precis som i Sverige så är det tal om att höja säkerheten i banker ännu mer. Det som är bra inom Sparebank alliansen är att de kan låna av varandra för väldigt förmånliga summor om jag tolkat rätt. Likaså agerar de mäklare och säljer försäkringar som vilken storbank som helst. Utöver förbättring av marginaler samt tillskott av många nya både sparare och låntagare så får Ost en ganska stabil tillväxt. De delar även ut 3NOK vilket blir en direktavkastning på 6.54% i dagens kurs och kommer dela ut givmilt i framtiden så länge de har kapital nog att möta nya reglingar. Information om risker och finansiell stabilitet finns väldigt bra beskrivet på Moody's kreditvärdering. Funderar på att sälja av Swedbank i för att få bankexponering i Norge istället. Swedbank känns dyr vilket medför att den har en mindre uppsida och större nedsida än man vill ha som en intelligent investerare.
Tål att nämna så har båda norska banker runt P/E 8 och P/B på 0.91.

Vad tror ni om Tele2? Är det för mycket nedsida? För lite uppsida?
Norska börsen och bankerna? Billiga och bra eller skräll? Byta ut Swedbank mot Sparebank eller komplettera?

2014-02-08

Första rapport veckan och The Intelligent Investor

Började lästa The Intelligent Investor av Benjamin Graham i veckan. Till mitt förtret så har jag haft en del tendenser som lätt kan identifieras med "the speculator". Vilket tyvärr har hänt i en del av mina köp historiskt. Av de bolag jag har nu köptes några i rusning och några i spekulation om att de kommer gå bra. Tur för min del att jag ville ha direktavkastning och får lite skydd av utdelningar. I framtiden har jag för avsikt att sikta in mig på bolag jag kan bilda en uppfattning om och som jag kan få värde utav. Måste även gå över min portfölj för att se om jag ser värde i dem eller ej.

Portföljen gick igår upp 2.7% vilket är nästan oroligt mycket med tanke på att det var ganska stora bolag som stod för ökningen. Den lilla speculatorn i mig blev självklart glad. Betsson steg 8% på deras köp av ett Holländskt bolag som äger majoriteten av spel marknaden i Nederländerna. Köpet får man säga är bra då de minskar skadan de tar av liran i Turkiet. De får även en stor position i en reglerad marknad. Enda problemet är att de kommer göra en nyemission för att betala för kalaset. Betsson i sig tjänade snäppet bättre än förra året men negativa valutaeffekter påverkade. Rapporten visade på en tillväxt med 8% (27%) med ytterligare tillväxt att vänta under 2014. Detta är i fas med vad jag läst tidigare om att spelmarknaden i Europa väntas öka och mobilspel desto mer vilket Berntsson precis som Mr Green verkar kunna leverera bra tjänster. Utspädningen verkar bli med snabb överslagsräkning 7%. Intäkterna väntas med hjälp av förvärvet öka med 30% vilket får anses vara vettigt.

Tele2 är den största säljkanditaten i min portfölj. Vill man vänta ett halvår då utdelning och en viss återhämtning har ägt rum för att kunna komma nära till att snitta eller är det bättre att minska på förlusterna och lägga det i något mer investerarvänligt. Tele2 är i samtal om frekvenser i Norge, de hade minskande resultat. Kursen rusade främst då det ryktas att konkurrenten 3 är intresserad av att köpa deras svenska verksamhet. I rapporten ser man att tillväxten i både Sverige och Nederländerna fortsätter att öka. I Kazakstan minskade kunderna istället men man slutade även gå med förlust. Samtliga marknader verkade gå framåt främst inom mobil abonnemang där de lanserat paketerbjudanden. De verkar inte tyngas allt för mycket av de nya näten de installerar. 2014 Q1 kommer försäljningen av bredbandsnätet i Sverige att vara klar men är oklar över vilken effekt det har.

Statoil hade lite sämre resultat men det tycks ske allmänt inom industrin då priserna för olja & gas minskat något. Statoil slog sitt gamla rekord från 1998 på antal fält funna med olja/gas. De höjer utdelningen och har planer på att börja med kvartalsutdelningar. Utdelningen för kommande år blir alltså ordinarie plus två kvartals utdelningar vilket är trevligt. Allt detta kommer av att de ska minska sina investeringar i nya projekt då lönsamheten för olja minskat då en tunna olja väntas komma ner till 102 dollar 2015. De vill även tillföra mer värde till sina aktieägare vilket de då gör med pengarna som inte går in i nya investeringar. Allmänt verkar det mycket intressant och bara med ordinarie utdelning får man 5%. Med både intjäningstillväxt och utdelningstillväxt i över 10 år så verkar bolaget väldigt bra mot Grahams kriterier för bolagsvärde.

Avega Group sjönk som en sten. De tjänade ytterst lite sista kvartalet och detta fick mig att inse att jag inte riktigt förstår branschen. Spekulatorn inom mig ville köpa när kursen sjönk 15%. Dock ser jag inte mycket värde i bolaget. Konsultbranschen fortsätter att vara konkurrensutsatt och som Gustav nämnde så är det svårt att se varför Avega Group skulle klara sig bättre än andra konsultbolag. Möjligtvis att deras expansion till Norge kan hjälpa dem.

Nästa vecka lämnar Addtech och Softronic rapport och fortsatt läsning av The Intelligent Investor är att vänta. Efter softronics rapport kan jag besluta om jag vill behålla eller ej. Addtech får vi se om det är av intresse eller ej. Blev intresserad av Phoenix Group efter en snabb titt på 4-traders såg det bra ut men ska se vad jag tycker efter jag läst senaste rapporten. Enda problemet där är att courtage på 749kr verkar tillkomma vilket skulle kräva en investering på 75000 för att få ner courtaget till 1%. Då målet med alla innehav är långsiktigt innehav så skulle jag kunna tänka mig betala mer än 1% men vart sätter man gränsen?

Tankar om bolagen som nämns? Har jag tolkat det rätt?

2014-02-02

Hänt I Januari

Aktier
Rapportveckan ogillades av min portfölj och Turkiets räntehöjning likaså. Swedbank, TeliaSonera respektive Betsson tog en del stryk. Då jag ännu inte fått tålamodet jag känner att jag behöver så ville jag spontant sälja. TeliaSonera känner jag mig ganska trygg med ett innehav över en längre tid. Ang. Betsson så känner jag mig lite tung inom onlinespel så skulle Bettsson eller MRG gå en del plus säljer jag nog av en del. Även om Betsson väntas höja utdelningen nästkommande 2år. Vad händer sen? Betsson har ingen större tillväxt men kan o andra sidan behållas som en högavkastare. Glad att även om tillväxten är begränsad valde jag aktier med högutdelning. Att Swedbank och Telia meddelade ökning var en positiv nyhet. Funderade på att köpa på mig mer TeliaSonera men med -4% kändes det som jag kan snitta ner bättre vi eventuellt kursras i framtiden.

Addtech som jag sålde i början av Januari har jag fått upp ögonen för igen. Väntat utdelning var nu enligt 4-traders 6%. Denna gången ska jag dock inte köpa på rusning och jag ska läsa på om företaget och hur deras framtid möjligtvis kan se ut. Enligt statistik så hamnar inte de bolag som det gått bäst för året innan bland de 1/5 sämsta men det kanske finns bättre alternativ. Man har även lite längre tid på sig att köpa på sig Addtech i en dip med tanke på att deras utdelning är i Augusti. Addtech kom återigen in på bevakning samt Bonheur. Enda dilemat med Boneheur är att deras största innehav är Olja och jag har redan ganska mycket olja.

Addtech försäljning gav rum åt Protector Forsikring som gick 25% plus veckan efter p.g.a en omvänd vinstvarning vilket var trevligt. Protector Forsikring har stark kassa, gedigen utdelning och tillväxt potential.

Kollade igenom lite telekom bolag med sin höga utdelning och tänkte göra en större analys ungefär som jag gjorde om fastigheter tidigare. Det blev dock en ganska mörk syn snabbt då de flesta hade negativa framtidsutsikter. Sänkta intäkter och sänkta utdelningar var framtiden för både TDC och Elisa vilket kan förklara varför deras direktavkastning var större i.o.m lägre värdering. Tele2 och Telia väntas fortfarande öka sin utdelning vilket påvisar intjäningstillväxt. Blir påmind åter igen att dessa kan behållas en längre tid utan allt för stor oro. Enda problemet är väl att Tele2 köptes ganska dyrt.

Fonder
I fonddepån blev det början på en större ommöblering. Spiltan aktiefond stabil såldes av helt strax innan börsen blev sur. Den var 13-11% plus vid försäljning. En del gick in för att snitta i några av de nyare globalfonderna som köptes nyligen och var därför kanske i dyra laget. Nordea European High Yeild Bond Fund har jag helt byt fot på och ska sälja. Även om den är en företagsobligationfond så följer den index ganska väl med någon dags förskjutning. Då känns det ganska onödigt då jag ville ha obligationer för att få avkastning även om börsen går ner. Lär flytta över till Simplicity Corporate Bond och en mindre post i Carnegie Corporate Bond. Fick även upp ögonen för Brummer-multi strategy fund som jag hoppas kunna skriva ett inlägg om. Den har ganska hög minimum insättning på 20000 men den hade i stort sett gått plus varje år även under börskrisen. Även om den inte gått lika mycket plus som börsen i helhet har den en typ av säkerhet som är svår att finna med samma avkastning.

Målet med brummer samt fonderna med räntepapper är att ha pengar som man kan ta ut inom en vecka/månad. Allt som är investerat i börsen bör man vara bered på att ha där i flera år. Behöver dock räkna ut hur mycket jag kan tänkas behöva till inom kortare tidspann. Vill få bättre avkastning än ett räntekonto men med lägre risk än börsen.

Februari
Fler rapporter kommer in. Tele2 hoppas jag kan visa lite styrka redan på Fredag. Betsson och Statoil kommer också på fredag. Så lär bli intressant. Får hoppas att utdelningshöjningar och framtidsprognoser är som vad marknaden väntar sig. Marknaden har en tendens att ha höga förhoppningar. Utöver Softronics rapport fredagen efter kommer resterande rapporter sista veckan i februari.

Kommer förhoppningsvis kunna göra några fler analyser. MRG, Awilco och Addtech är på listan. Eftersom jag gör fler analyser blir jag även mer bekväm med vad jag vill ha av ett bolag så bör formulera både sälj och köp kriterier.

2014-02-01

Analys: BahnhofFick upp ögonen för Bahnhof och efter att ha skummat deras senaste kvartalsrapport blev jag sugen på att kolla på bolaget lite mer ingående. Lånar beskrivningen av företaget på Avanza: "Bahnhof är en internetoperatör som säljer data- och bredbandstjänster till privat- och företagsmarknaden. Företaget erbjuder tjänster inom hosting (serverdrift med totalansvar), bredbandsuppkopplingar och webbhotelltjänster samt tjänster inom IP-telefoni. Bahnhof levererar även proxy-tjänster, vilket ger anonymitet på internet. Företaget erbjuder även TV-tjänster i samarbete med Canal Digital."

Konkurrens och arbetssätt
Bahnhof har stora konkurrensfördelar enligt dem själva i form av hastighet och pålitlighet vad gäller bredband, de har även ett stort säkerhetsutbud. Speciellt vad gäller skillnaden mellan Bahnhof och de större operatörerna (tele2 & telia). Enligt Netflix så är Bahnhof bland de bästa bredbandsleverantörerna i Sverige. Utöver bredband erbjuder även Bahnhof säker och anonym surf samt ip telefoni (billigare än fast). Ur privatkund perspektivet fanns det två stycken konkurrenter vad gäller hastighet. ComHem var 0.02 Mbps långsammare dock verkar Comhem gå för kvantitet istället för kvalité vad gäller tjänster. ComHem, Tele2, Telia och Telenor toppar även listan för anmälningar som gjorts mot företaget. Ownit däremot har 0.03 Mbps snabbare nät och tycks erbjuda liknande tjänster. Därmed ser jag Ownit som största konkurrent. Dock konkurrerar de inte med varandra utan tycks ta kunder från Tele2, TeliaSonera, Bredband2 etc.
Bahnhof tar även kunder från de större bolagen och företagskunder då de alltid sätter kunden först. Är det något speciellt som kunden behöver så blir de alltså tillgodosedda detta. Bahnhof har under hösten även jobbat på att utöka antalet tjänster som de kan erbjuda kunden, vilket bådar gott för framtiden.

Bahnhof får det mesta av sin inkomst från företag som b.l.a netflix som använder serverhallar etc. Bahnhof gör själv ingen egen marknadsföring utan får nya kunder på rekommendationer av sina nuvarande kunder vilket jag ser som ett bra tecken. Delvis på kvalitén av deras tjänster och även att de inte då behöver försäljare som tvingar sig på kunder, detta medför också mindre kostnader.

Bahnhof har väldigt centrerade anläggningar för sina serverhallar. Vilket jag tyckte borde ge ökade kostnader. I gengäld får de mindre latens och kortare avstånd till ryggraden av internet. De har även gått ihop om ett samarbete med Fortum där man tar vara på värmen som serverhallarna genererar för att få ut energi. Detta gillar jag starkt både med tanke på att Bahnhof får en slant och ur miljöskäll.

Finansiell ställning
Bahnhof har en väldigt stark kassa. I Q3 2013 betalde de av de sista skulderna de hade till kreditinstitut (både långfristiga och kortfristiga). Det enda jag är osäker på är övriga kortfristiga skulder. Däribland leveratörsskulder på 24 MSEK och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter på 84 MSEK. Leverantörsskulderna verkar ha minskat sedan 2012 Q4 och med 86 MSEK i kassa är det inga problem med den delen. Då upplupna kostnader lär vara betalade så är förutbetalda intäkter kvar som kommer att betalas mha tjänster i framtiden. Ökningen från 2012 bör då innebära fler tjänster i framtiden som kommer utföras. Sammanlagda skulder blir därmed 36 MSEK och då uppnår Banhof en räntetäckningsgrad på 220%. Av tidigare år att döma så belastas alltid skuldregistret av leverntörsskulder och skatteskulder och visar på fortsatt utbyggnad. Soliditeten uppgår till 39% i och med att skulder till kreditinstitut avbetalats.

Tillväxt och intjäningstabilitet
Angående tillväxten så ökade antal kunder med 10% från 2012 Q4 till 2013 Q3. Denna tillväxt känns som den borde minska om det inte vore för att nettotillväxt av kunder har ökat med 43% från 2012 Q4 till 2013 Q3. Eftersom Bahnhof blir större både som företag och varumärke lär fler och fler byta till deras tjänster.
Under Q3 tappade Bahnhof en av sina tre största kunder. Inflödet av nya kunder gjorde dock att även om volymen minskade så ökade rörelsemarginalen. Vilket jag tolkade som att fler mindre kunder ger egentligen bättre avkastning då de större bolagen får en "mängdrabatt". Med tanke på detta så känns det tryggare då Bahnhof inte förlitar sig på några få nyckelkunder utan kan generera starkt kassaflöde även om några kunder skulle försvinna.
Resultatet per aktie ökade med 31% från 2012 Q4 till förväntade resultatet för helåret 2013 vilket jag inte ser något skäll till att de inte kommer att nå då antalet kunder ökar och nya investeringar börjar ta effekt.
Bahnhof har även väldigt mycket utrymme till organisk tillväxt utöver investeringar som görs i nya kontor vilket har hjälpt denna stora resultat ökning.

Utdelningstillväxt och -stabilitet
Bahnhof har gett utdelning varje år sedan de blev introducerade på aktietorget 2007. Utdelningen är mellan 25-50% av resultatet vilket blir mellan 1.5-3kr för 2013. Delar de ut 34% som förra året hamnar utdelningen på 2kr vilket ger en direktavkastning på runt 3%. De delar ut med hänsyn till aktieägare och framtida handlingsutrymme. Då de har en stark kassa lär de kunna höja utdelningen ytterligare om de inte hittar bra investeringsobjekt.

Ledning och Ägarbild
Ledningen verkar vara stabil. Grundare och ägare är VD respektive Ordförande med 90% av rösterna så de har stora incitament att lyckas.

Risker
Riskerna tycks vara viss konkurrens från Ownit och planerad expansion utomlands, likaså kan det gå bra där med. Nedsidan tycks vara ganska liten. Utan belåning så är räntekostnader ingen fara.

Nyckeltal
Lyckas de väntat resultat har de en normal intjäningsförmåga per aktie på 5.7kr och med tillväxt möjligheterna ser jag en motiverad p/e på 16.6 (8% tillväxt, underkant eller överkant?). Detta medför en kurs på 95. Det enda jag har haft problem med är att räkna på deras Book value. Med 96.5 MSEK i anläggningstillgångar får det en BVPS på 9.24. Detta i sin tur ger en ROE på 62% vilket låter väldigt högt även om ROE bör vara högre för tillväxt bolag. Det ger även en P/B på 7.58 vilket är väldigt högt.

Sammanfattningsvis verkar Bahnhof som ett bra och stabilt företag med stora tillväxt möjligheter. Blir desto oroligare för mina TeliaSonera och Tele2 innehav när de förlorar marknadsandelar till Comhem, Bahnhof och Ownit. Kan tänka mig att jag köper en mindre post och ökar beroende på vad årsrapporten säger sen.

Vad tycks om analysen så väll som företaget? Kommentarer upskattas :)

Läs det senaste om Bahnhof här: Kort om serie: Bahnhof