2014-02-01

Analys: BahnhofFick upp ögonen för Bahnhof och efter att ha skummat deras senaste kvartalsrapport blev jag sugen på att kolla på bolaget lite mer ingående. Lånar beskrivningen av företaget på Avanza: "Bahnhof är en internetoperatör som säljer data- och bredbandstjänster till privat- och företagsmarknaden. Företaget erbjuder tjänster inom hosting (serverdrift med totalansvar), bredbandsuppkopplingar och webbhotelltjänster samt tjänster inom IP-telefoni. Bahnhof levererar även proxy-tjänster, vilket ger anonymitet på internet. Företaget erbjuder även TV-tjänster i samarbete med Canal Digital."

Konkurrens och arbetssätt
Bahnhof har stora konkurrensfördelar enligt dem själva i form av hastighet och pålitlighet vad gäller bredband, de har även ett stort säkerhetsutbud. Speciellt vad gäller skillnaden mellan Bahnhof och de större operatörerna (tele2 & telia). Enligt Netflix så är Bahnhof bland de bästa bredbandsleverantörerna i Sverige. Utöver bredband erbjuder även Bahnhof säker och anonym surf samt ip telefoni (billigare än fast). Ur privatkund perspektivet fanns det två stycken konkurrenter vad gäller hastighet. ComHem var 0.02 Mbps långsammare dock verkar Comhem gå för kvantitet istället för kvalité vad gäller tjänster. ComHem, Tele2, Telia och Telenor toppar även listan för anmälningar som gjorts mot företaget. Ownit däremot har 0.03 Mbps snabbare nät och tycks erbjuda liknande tjänster. Därmed ser jag Ownit som största konkurrent. Dock konkurrerar de inte med varandra utan tycks ta kunder från Tele2, TeliaSonera, Bredband2 etc.
Bahnhof tar även kunder från de större bolagen och företagskunder då de alltid sätter kunden först. Är det något speciellt som kunden behöver så blir de alltså tillgodosedda detta. Bahnhof har under hösten även jobbat på att utöka antalet tjänster som de kan erbjuda kunden, vilket bådar gott för framtiden.

Bahnhof får det mesta av sin inkomst från företag som b.l.a netflix som använder serverhallar etc. Bahnhof gör själv ingen egen marknadsföring utan får nya kunder på rekommendationer av sina nuvarande kunder vilket jag ser som ett bra tecken. Delvis på kvalitén av deras tjänster och även att de inte då behöver försäljare som tvingar sig på kunder, detta medför också mindre kostnader.

Bahnhof har väldigt centrerade anläggningar för sina serverhallar. Vilket jag tyckte borde ge ökade kostnader. I gengäld får de mindre latens och kortare avstånd till ryggraden av internet. De har även gått ihop om ett samarbete med Fortum där man tar vara på värmen som serverhallarna genererar för att få ut energi. Detta gillar jag starkt både med tanke på att Bahnhof får en slant och ur miljöskäll.

Finansiell ställning
Bahnhof har en väldigt stark kassa. I Q3 2013 betalde de av de sista skulderna de hade till kreditinstitut (både långfristiga och kortfristiga). Det enda jag är osäker på är övriga kortfristiga skulder. Däribland leveratörsskulder på 24 MSEK och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter på 84 MSEK. Leverantörsskulderna verkar ha minskat sedan 2012 Q4 och med 86 MSEK i kassa är det inga problem med den delen. Då upplupna kostnader lär vara betalade så är förutbetalda intäkter kvar som kommer att betalas mha tjänster i framtiden. Ökningen från 2012 bör då innebära fler tjänster i framtiden som kommer utföras. Sammanlagda skulder blir därmed 36 MSEK och då uppnår Banhof en räntetäckningsgrad på 220%. Av tidigare år att döma så belastas alltid skuldregistret av leverntörsskulder och skatteskulder och visar på fortsatt utbyggnad. Soliditeten uppgår till 39% i och med att skulder till kreditinstitut avbetalats.

Tillväxt och intjäningstabilitet
Angående tillväxten så ökade antal kunder med 10% från 2012 Q4 till 2013 Q3. Denna tillväxt känns som den borde minska om det inte vore för att nettotillväxt av kunder har ökat med 43% från 2012 Q4 till 2013 Q3. Eftersom Bahnhof blir större både som företag och varumärke lär fler och fler byta till deras tjänster.
Under Q3 tappade Bahnhof en av sina tre största kunder. Inflödet av nya kunder gjorde dock att även om volymen minskade så ökade rörelsemarginalen. Vilket jag tolkade som att fler mindre kunder ger egentligen bättre avkastning då de större bolagen får en "mängdrabatt". Med tanke på detta så känns det tryggare då Bahnhof inte förlitar sig på några få nyckelkunder utan kan generera starkt kassaflöde även om några kunder skulle försvinna.
Resultatet per aktie ökade med 31% från 2012 Q4 till förväntade resultatet för helåret 2013 vilket jag inte ser något skäll till att de inte kommer att nå då antalet kunder ökar och nya investeringar börjar ta effekt.
Bahnhof har även väldigt mycket utrymme till organisk tillväxt utöver investeringar som görs i nya kontor vilket har hjälpt denna stora resultat ökning.

Utdelningstillväxt och -stabilitet
Bahnhof har gett utdelning varje år sedan de blev introducerade på aktietorget 2007. Utdelningen är mellan 25-50% av resultatet vilket blir mellan 1.5-3kr för 2013. Delar de ut 34% som förra året hamnar utdelningen på 2kr vilket ger en direktavkastning på runt 3%. De delar ut med hänsyn till aktieägare och framtida handlingsutrymme. Då de har en stark kassa lär de kunna höja utdelningen ytterligare om de inte hittar bra investeringsobjekt.

Ledning och Ägarbild
Ledningen verkar vara stabil. Grundare och ägare är VD respektive Ordförande med 90% av rösterna så de har stora incitament att lyckas.

Risker
Riskerna tycks vara viss konkurrens från Ownit och planerad expansion utomlands, likaså kan det gå bra där med. Nedsidan tycks vara ganska liten. Utan belåning så är räntekostnader ingen fara.

Nyckeltal
Lyckas de väntat resultat har de en normal intjäningsförmåga per aktie på 5.7kr och med tillväxt möjligheterna ser jag en motiverad p/e på 16.6 (8% tillväxt, underkant eller överkant?). Detta medför en kurs på 95. Det enda jag har haft problem med är att räkna på deras Book value. Med 96.5 MSEK i anläggningstillgångar får det en BVPS på 9.24. Detta i sin tur ger en ROE på 62% vilket låter väldigt högt även om ROE bör vara högre för tillväxt bolag. Det ger även en P/B på 7.58 vilket är väldigt högt.

Sammanfattningsvis verkar Bahnhof som ett bra och stabilt företag med stora tillväxt möjligheter. Blir desto oroligare för mina TeliaSonera och Tele2 innehav när de förlorar marknadsandelar till Comhem, Bahnhof och Ownit. Kan tänka mig att jag köper en mindre post och ökar beroende på vad årsrapporten säger sen.

Vad tycks om analysen så väll som företaget? Kommentarer upskattas :)

Läs det senaste om Bahnhof här: Kort om serie: Bahnhof

3 kommentarer:

 1. Bra analys... Gjorde att min investering känns bättre!
  /Aktienybörjaren

  SvaraRadera
 2. Bra analys, min favoritaktier i Sverige. Rädd för likviditeten på aktietorget om vi får en sättning på börsen. Kommet att köpa in mig igen, är bara en tidsfråga!

  Mvh,
  Snåljåpen

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera