2014-02-14

Kort om: Softronic


Softronic släppte sin årsrapport idag. Den var tacksamt kort, även om jag tycker den var lite väl klen. Omsättningen ökade både för Q4 mot föregående år och även resultatet för helåret. Totalt tjänade de 0.52 kr per aktie vilket ger ett P/E på 13.7 (med dagens kurs på 7.1). Utdelningen är oförändrad, motivation är att även om det är mer mer än deras utdelnings policy så har de tillräckligt stor kassa och ingen belåning för att behålla en utdelning på samma nivå som tidigare. Med dagens kurs blir utdelningen på 6.34% och med mitt inköps pris får jag 6.83% i utdelning. Utdelningen verkar vara väldigt lik de andra konsultbolagen som alla delar ut mycket då de egentligen inte behöver investera så mycket i verksamheten. Detta säger dock något om minskade tillväxt möjligheter. Softronic har som mål att öka antalet anställda med 5-7% per år vilket får ses som deras enda investering som ger tillväxt. Under 2013 ökade antalet anställda med 3.3%. Deras anställda utgör dock deras största utgift. Personalkostnader ökade med 5.3% varav en del kommer vara nyanställda. Intäkterna ökade med 6.8% men med andra kostnader minskade rörelse resultatet skillnaden i år var att de behövde inte betala lika mycket skatt som förra året p.g.a en ändring i bolagsskatt som gjordes som påverkade 2012 resultat negativt.

Softronic har hittat sig en niche där de i huvudsak arbetar med molntjänster, outsourcing och "andra kvalificerade åtaganden med längre tidshorisont". De innehar inga lån som är skuldbärande vilket ger dem en bättre stabilitet som i sin tur ska gynna deras position gentemot kunder. Målet är att öka omsättningen med 10% där hälften ska vara organisk. Deras bästa intjäningskvalité som för alla konsultbolag borde vara långvariga åtaganden. De nämner att de tecknat flera avtal med olika aktörer men inget om vilken typ av intjäning eller hur lång tid det kan tänkas ta. Några webplats/webplatslösningar lär behöva ha någon som underhåller över en längre tid. DnB vill ha en ny produkt för skadereglering vilket kan tänkas dra in en del. Problemt är att det är svårt att bedöma hur mycket Softronic tjänar på avtalen samt hur stor del som resterande marknad står för. Då jag missbedömde Avega Group en del och vilken typ av intjäningsförmåga de kan ha så är jag mer kritisk till hur de faktiskt kan garantera framtida försäljning.

Två saker som Softronic utmärker sig genom är att de utsetts till Årets Microsoft Dynamics NAV Partner vilket kanske gör det lite enklare att hitta kunder. Främst så placerade Softronic sig som tvåa bland Sveriges 200 största IT-bolag i en undersökning om kundnöjdhet. Detta och utdelningsnivån är varför jag skulle vilja behålla bolaget i min portfölj. Bristen på tillväxt är vad som får mig att vilja sälja. Enligt deras rapport så ökar lönerna samtidigt som konkurrensen inom konsultbranschen gör att de inte får ökade intäkter vilket borde ställda till det negativt i framtiden. Detta gäller samtliga konsultbolag. Vad ska man prioritera?

Avslutningsvis känner jag mindre och mindre för att ha ett konsultbolag i portföljen. Diadroms rapport drog ner kursen något och gör att direktavkastningen blir nästan 10%. Men vad händer efter det? Kursen dalar och ger köptillfälle? Eller går det sämre i framtiden? Connecta gick upp efter att lyckats få resultat från deras besparingsprogram. Avega Group dök på ett tarvligt resultat i Q4. Enligt the magic formula på börsdata så är bla Avega Group och Diadrom väldigt köpvärda just nu. Kollar man o andra sidan på small cap och first norths avkastning med the magic formula har de gått ganska mycket sämre gentemot OMX30. Mid cap verkar vara bästa stället att vara. Så blir nog till att sälja Softronic vid lämpligt tillfälle. Vid en kurs på 7.1 har jag 7.76% avkastning på innehavet. Kommer dock fortfarande ha Softronic under bevakning för att se om marknaden blir bättre och/eller om jag förstår mig på branschen bättre.

1 kommentar:

  1. Konsultbolag är jobbiga. Min erfarenhet är att de väldigt snabbt kan tappa i kompetens om fel chefer befodras. Diadrom har en lite speciell rekryteringsbas vilket gör dem mer attraktiva och Softronic verkar det som att du kan följa via kundnöjdheten (faller de så blir det sälj) så du verkar titta på de bolag som i dagsläget ser bäst ut.

    SvaraRadera