2018-01-01

Årsrapport 2017

Får börja med att ursäkta för skrivtorkan men sommaren erbjöd mer att göra än jag trodde. B.l.a en jobb & semester resa till Australien där jag även passade på att stanna några dagar i Japan. Både länder rekommenderas varmt. Jag funderade på att läsa en Bsc inom ekonomi på fritiden under det året. Då man kan tillgodoräkna en del kurser bör det inte bli allt för tufft gissar jag förutom det där med tid. Istället har jag blivit kassör i en ideell förening vilket jag främst blivit för den sociala aspekten även om jag tycker ekonomin är roligt. Lite spännande har det varit att vara firmatecknare och medföljande ansvar även om det bara är för ett år. Är detta något man borde skriva om på bloggen? Hur ser intresset ut?

Det blev generellt ganska få inlägg vilket utöver tidsbrist har med svårigheten att hitta intressanta bolag att investera i. Det blev ändå 3 analyser i år vilket jag är ganska nöjd med och 2 köp som i efterhand borde varit 3 köp. Bolagen är CMT, Aegon och Hemfosa där jag avstod från köp i Hemfosa som gick ganska bra under året.

Portföljen
Avkastningen för året landade på 13,97% enligt mina beräkningar: (värdet vid årsslut - insättningar)/ (värdet vid årets början). Dock visar Nordnets nya hemsida en avkastning till 11,60% så jag är lite osäker på om jag räknar rätt. Jag är ganska nöjd med årets avkastning även om jag slutat kolla på portföljen som helhet lika mycket. Det har snarare blivit att jag kollar så att varje bolag i portföljen går som jag vill och som det gjort. Sedan kommer portföljen gå bra automatiskt. Jag väntar fortfarande med skräckblandad förtjusning på mitt första negativa år och med hur jag kommer reagera. Dock har aktier väldigt lite med känslor att göra så jag inbillar mig att det kommer vara ganska lugnt.

Avkastningen sedan jag började investera ser ut enligt följande(med risk för felräkning som nämnt ovan):
2014: 18,31%
2015: 10,41%
2016: 26,80%
2017: 13,97%


Till synes är jag ganska index nära vilket är underligt med tanke på den geografiska spridningen av innehaven och relativt få innehav på svenska storbörsen. Min portfölj är den mörkblå kurvan om det var oklart.

Totalt under året mottogs 17 349 kr (14361) i utdelningar vilket är rekord och en ökning med 20% från förra året. Då Protector planerar att dra in sin utdelning väntar jag mig ingen större ökning under 2018. Dock kommer insättningar och återbäring av utländsk källskatt från 2014 borde landa på kontot så det kan nog bli en ökning ändå.

Kostnaden för min förvaltning var låg på 895kr (jämfört med 1600kr 2016) och ett antal punkter lägre än mitt mål på 0,25% vilket är trevligt.110 transaktioner utfördes (231 st 2016) där majoriteten är månadssparande i investmentbolag och resterande del är små omallokeringar samt att Pandora köptes in med många mindre inköp under året (27st).

Nettovinster på försäljning har legat på 5735kr (förra året 30604). Inköp som gjorts under året är Pandora och Aegon(April) samt en mindre post i Norweigian Royal Salmon i december. I Sverige har det blivit ökningar i Nilörn och sedan köpte jag in CTM och Amhult2. De två sistnämnda bolagen har jag varit och är något skeptisk till främst då de inte ger utdelning, men även då jag tycker andra faktorer ökar risken. Dock ser jag risken för katastrof som låg i samtliga bolag och att det finns potentiell även om den är något svår att få grepp om. 

Försäljningar som gjorts inkluderar några stycken BDC och en REIT samt en avskalning på Atea (först på 80 och sen på 117). Skället till försäljning av BDC är att det är krångligt verktyg med mycket risk så jag har valt att bara äga det bästa bolaget i branschen, MAIN som har tuffat på bra sedan inköp för 3 år sedan och ökade utdelningen något under året. LXP hade uppvärderats en del så samt att deras utvecklingsprojekt inte syntes på sista raden som jag hade velat så jag valde att göra mig av med innehavet.  I Sverige sålde jag Betsson och Intrum Justitia, i fallet om IJ kan jag ha varit något förhastad men min tro på ledningen var låg efter alla missar med sammanslagningen med Lindorff. Jag skulle väl dock lyssnat på min analytiska hjärnhalva då det var tveksamt att bli en dålig investering med tanke på intjäning, kassaflöde och fortsatt tillväxt.

Portföljen i slutet av året:


Avslutningsvis hoppas jag ha lite mer tid att skriva under våren även om jag hittat en del annat kul att pyssla med men det är bra att få ner sina tankar i skrift och även feedback. Bolag som jag hoppas kolla mer på och även skriva om är NRS, Koti Pizza samt NOS som jag ser som intressanta investeringsobjekt. Jag har även varit intresserad av Ubiquiti Networks men tycker avsaknad av utdelning är tråkigt. Dock kan det vara aktuellt att omallokera från Amhult eller CTM till fördel för Ubiquiti som känns betydligt säkrare. Hur har ert vår varit? Något bolag i portföljen som ser intressant ut eller avskräcker?
Blogger Tricks