2015-02-22

Kort Om: Mr Green & Co Helåret 2014


Mr Green släppte sin rapport i veckan som finns att läsa i sin helhet HÄR.

Huvudpunkter för Helåret:
 • Intäkterna ökade med 36% till 659 (483.5) miljoner
 • EBITDA ökade med 26% till 134.8 (106,8) miljoner
 • Resultat per aktie minskade till -0.78 (1.65) kr (runt 2.2kr utan jämförelsestörande poster)
 • Utdelning lämnas oförändrad på 1.3 kr för helåret

Huvudpunkter för Q4:
 • Intäkterna ökade med 28% till 174,8 (135,9) miljoner
 • EBITDA minskade med 9,4% 17 (18,7) miljoner (pga höga kostnader)
 • Aktiva kunder minskade med 6% till 80655 (85887) stycken (pga färre freespins)
 • Aktiva kunder ökade i Q4 med 23% i jämförelse med Q3 där de hade 66266 kunder
Skattesmällen
Skattesmällen är och har varit ett stort frågetecken. Resultatmässigt tog de kostnaden förra året medan kassaflödesmässigt kommer det in på övriga kostnader för rådgivningskostnader och i balansräkningen har de valt att dela upp den totala kostnaden på 108 miljoner på två skulder. Där de redovisat 30 miljoner som kortsiktiga skulder (betalas inom ett år) och 79 miljoner som långsiktiga skulder (betalas efter ett år). Detta är i linje med en eventuell återbetalningsplan som de kan behöva betala som de då reserverat. Som jag trodde kommer inte allt behöva betalas tillbaka direkt vilket gör att Mr Green inte kommer att ha några problem att betala tillbaka det.

Framtida intjäning
Rensat för skattesmällen har intjäningsutvecklingen varit smått otrolig och bättre än de större spelbolagen. Intjäningen (kassaflöde från verksamheten) ökade med 92% till 147 (76.5) miljoner för helåret. I resultatet ovan för 2013 på 106 miljoner ingår även pengarna som togs in när bolaget noterades. Kassaflödet från investeringsverksamheten har minskat till -57 miljoner från -28 miljoner förra året (rensat för intäkter från noteringen). Negativa delen delas upp på utvecklingskostnader som ökade med 83% till -43,6 (-23,8) miljoner. Detta är dock en ganska nödvändigt post för att fullfölja Mr Greens strategi. Den andra delen är förvärv av bolag på -5.7 (-) miljoner och förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar på  -7.9 (-4) miljoner. Samtliga poster bör vara bra för framtiden men det är viktigt att de gör värdeskapande förvärv.
Hittills har förvärven hjälpt både på mobilutvecklingssidan samt möjligheten att betala via iPhone. Efter rapportperiodens utgång gjorde de även ett köp i Italien som kommer möjliggöra spellicens på den Italienska marknaden.

Efter kostnader från finansieringsverksamheten blev kassaflödet 90 miljoner eller 2.5kr per aktie vilket gör utdelningen på 1.3kr i linje med utdelningspolicyn om att 50% av kassaflödet delas ut. I år blev nivån 52%, där nivån var på 46% inklusive noteringsintäkter och 61% exklusive noteringsintäkter. De har för närvarande 155(4,32 kr/aktie) miljoner i kassa vilket känns ganska stabilt. Utdelningen sker inte förrän 20 Maj och tills dess bör de ha tjänat ihop utdelningen igen för en bibehållen kassa som med råga täcker skattesmällen.

Kostnader ökade ganska mycket under Q4, marknadsföringen tar en större del då investeringar nu har historiskt gett mer kunder under nuvarande kvartal (Q4) samt framtida kvartal. 2 miljoner av kostnaderna kommer från preliminär skatt till Storbritannien då de förväntas få licens snart. Från och med Q1 2015 kommer skatten att sär redovisas i resultaträkningen vilket är trevligt.

Reflektioner
Något tråkigt så har VD Mikael Pawlo valt att avgå som VD. Jag har ingen aning om varför och tycker det är något suspekt då det borde finnas mer att göra i bolaget som VD. Han ska dock föreslås till styrelsen vilket känns tryggt även om jag gärna sett att han var kvar som VD, då jag tycker han gjort ett bra jobb. Den nya VDn Per Norman som börjar snart har jag tyvärr inte någon åsikt om men en kort koll på hans LinkedIn så ser det helt OK ut. Någon läsare som vet kanske?

Som vanligt har jag svårt att uppskatta vad marknaden tänker. Det är lätt att säga i efterhand att den gick onödigt mycket upp men varför sålde jag inte? Egentligen tänkte jag aldrig så mycket på det då jag tycker närmaste tiden kommer innehålla mycket brus och att om några år kommer det bli en mycket bra investering även om den fallit efter senaste.

Caset är egentligen oförändrat. Ett bolag som över tid kommer växa snabbare än marknaden och de andra spelbolagen medan de ger en hyfsad utdelning medan man väntar på uppvärdering. När jag gissade på en högre utdelning tänkte jag inte på att den förra utdelningen delvis finansierade via emissionsintäkterna. Så länge de gör värdeskapande förvärv så kan utdelningen gärna vara på samma nivå även om det är trevligt med ökande utdelning. Priset får gärna fortsätta gå i sidled medans bolaget utvecklas (värdet ökar). Jag tycker fortfarande att de ska handlas mot viss rabatt mot de andra spelbolagen som över tid borde försvinna. Skattesmällen gjorde dock att det kommer ta ett halvår/år längre. Jag är dock tryggare med innehavet nu än vad jag var för ett år sedan.

Nu blev denna genomgång något teknisk och om något var oklart får ni gärna fråga. Tankar om Mr Green och rapporten? Skattesmällen måhända?

2015-02-17

Kort om: Protector Forsikring, helåret 2014


Protector Forsikring släppte sin rapport och presentation för helåret 2014 i torsdags som finns att hitta HÄR. Alla siffror nedan är i NOK om det inte står något annat:

Huvudpunkter för Helåret:
 • GWP ökade med 28% till 2.374,5 (1.860,6) miljoner
 • Net combined ratio förbättades med 2.2 procentenheter till 84,5% (86,7%) 
  • Norge: Förbättrades med 0.6 procentenheter till 80,6% (81,2%) 
  • Sverige: Förbättrades med 22.2 procentenheter till 98,5% (120,7%) 
  • Danmark: Förbättrades med 27.2 procentenheter till 96,2% (123,4%) 
 • Rörelseresultatet ökade med 14% till 502 (430,3) miljoner. 
 • Investeringsportföljen avkastade 236,8 miljoner (5,3%), en minskning från 256,7 miljoner (7,0%) året innan.
 • Gross expense ratio förbättrades med 1.2 procentenheter till 7,6% (8,8%) 
  • Norge: förbättrades med 2 procentenheter till 5,3% (7,3%) 
  • Sverige: förbättrades med 2.5 procentenheter till 16,5% (19,0%) 
  • Danmark: förbättrades med 1.7 procentenheter till 14,3% (15,0%)
 • Utdelningen ökade med 14% till 2.00(1.75) NOK per aktie. 
Huvudpunkter för Q4:
 • GWP ökade med 19% till 281,8 (237,7) miljoner
 • Net combined ration förbättrades med 10.3 procentenheter till 82,7% (93%
 • Rörelseresultat minskade med 16% till 89,8 (106,6) miljoner
 • Investeringsportföljen avkastade 13,6 miljoner (0,3%), en minskning från 83,9 miljoner (2.2%) året innan.
Allt som allt, väldigt bra nyheter rakt igenom. Både Sverige och Danmark nådde lönsamhet för helåret pga stora volymökningar på nära 100% i både Sverige och Danmark. De började även särredovisa de olika länderna som visade på att det nästan gick bättre i Danmark än i Sverige. Sverige och Danmark stod för 9,6% och 6,7% respektive av den totala tillväxten för Protector.

Lite kritisk till att de säger att de har 95-100% renewal rate (110% i danmark!) men i rapporten står det att de har en retention rate på 77% vilket säger emot detta.

Investeringsportföljen gav mindre avkastning vilket inte alls är så förvånande då börsen gick så otroligt stark 2013, likaså bör Q1 2015 bli starkt av samma anledning. Något som jag tycker är trevligt är att den stora ökningen av kapital i investeringsportföljen gör att de nästan tjänar lika mycket även om det är mindre procentuell ökning. Investeringsportföljen hade vid slutet av 2014 en storlek på 5 miljarder, vilket är 24% mer än förra året vilket är trevligt.
Lite smått förvånande så tjänade de 73,9 miljoner från deras 14% som är investerat i aktier och de gick back 60,3 miljoner i deras obligationsinvesteringar. Detta är förmodligen för att de har mycket investerat i företagsobligationer utgivna av oljeindustrin. Som de enligt utsago börjat vikta bort mot.

Utdelningen blev 2kr vilket är en höjning med 14% från året innan. Det är en trevlig ökning men jag hade hoppats på 2.3kr då de nådde ett helårsresultat på 4.63 kr så 2.3 skulle fortfarande vara innanför deras mål intervall på att dela ut 30-50% av vinsten. De har även en stark kapitaltäckningsgrad och solvens marginal vilket borde kunna stödja en höjd utdelning. Men jag ska inte klaga på en annars strålande rapport.

Utdelningen hade även stöd av försäkringsverksamheten som drog in 2,84kr per aktie eller tekniska resultatet som blev 3,5 och inkluderar räntebetalningar från obligationer om jag fattat resultaträkningen rätt där det står: Allocated return on investment transferred from non-technical account. Så länge försäkringsverksamheten går bra behöver de egentligen inte avkastning från investeringsportföljen vilket gör att den är en trevlig bonus.

Vägledningen för 2015 ligger på en GWP på 2800 miljoner eller 18% större volym. Det kommer även bli lägre kostnader i både Danmark och Sverige eftersom volymen fortsätter växa vilket är trevligt. Just nu handlas Protector till ett P/E 11 vilket nästan fortfarande känns attraktivt för ett bolag som växer med över 15% per år där de fortfarande kan pressa ut några år till av tvåsiffrig tillväxt. P/GWP (priset kontra investeringsportföljen) ligger på 0.9 vilket fortfarande är lågt om man jämför med hur andra försäkringsbolag är värderade i Norden. Så jag ska absolut inte sälja och funderar mer på varför jag inte ökade mer tidigare då jag verkar ha jobbat med diworsefication när Protector fortfarande var så trevligt prissatt,
Värt att nämna så är kanske dagens intjäning inte är representativ för framtida intjäning då investeringsportföljen avkastat mer än väntat. Dock som jag nämnde ovan så påverkar inflödet av nytt kapital väldigt mycket till avkastningen vilket agerar lite buffert. Likaså gör ledningen hyfsat konservativ vägledning och en intjäning på 5kr låter inte orimligt.

Vad tycker ni om Protector?

2015-02-14

Kort Om: Awilco Drilling Q4 2014


Rapport
Awilco Drilling släppte sin rapport i torsdags som finns HÄR. Jämförelser med ett bolag som Awilco betyder inte så mycket på årsbasis och kvartals jämförelser brukar ge mer vilket de också insett när de rapporterar resultat och jämför med hur det såg ut kvartalet innan.

Även om oljemarknaden tar en hård smäll så har Awilco fast kontrakt både vad gäller tid och betalning och kommer därför fortsatt tjäna bra tills kontrakten löper ut. Intäkten låg på 1.3$/aktie vilket är delvis hänförligt till lägre kostnader.

En utdelning på 1$ föreslås, alltså en minskning från tidigare kvartal då de vill ha mer likvida medel pga. marknadssituationen.

Egna reflektioner
Jag håller helt med den här kommentaren på Seeking Alpha. I stort sett så handlar det om att sannolikheten att det blir nytt kontrakt för Wil Hunter blir mindre och mindre eftersom oljepriset går ner och oljebolagen minskar sin Capex. Ett argument jag hört är att även om det inte kommer ny kontrakt kommer den andra riggen att fortsätta fram till 2017 och kunna ge hälften av utdelningen. Problemet är att det finns kostnader för att hålla riggen "warm stacked" och väljer de "cold stacked" minskar sannolikheten för ett nytt kontrakt om marknaden vänder upp om något år. Capex kostnader fortsätter att öka eftersom riggarna blir äldre. Allt som allt så ökar risken mer och mer. Ett skydd mot nedsida som jag sett det tidigare är att riggarna har lång livslängd och uppgraderingarna gör att de är bland de bästa riggarna på marknaden vilket gör att riggarna i sig har värde. Men om det är en sämre marknad under lång tid så kommer man förmodligen inte få bokfört värde vid eventuell försäljning. 

Jag är främst orolig för kostnader under en "warm stack" eller "cold stack" som Wil Hunter kommer ta på sig i brist på kontrakt. Om de lyckas sälja riggarna för bokfört värde vore det positiva nyheter samt eventuellt nytt kontrakt även om det ser mörkt ut och flera riggar på marknaden kommer stå inaktiva i 2016 redan nu.

Jag har därför minskat mitt innehav i steg sedan Q3 rapporten släpptes vilket jag nämnde redan då att jag gjorde. Jag har nu kvar 100 aktier som representerar 3.6% av värdet på min portfölj. Jag är fortsatt osäker på om jag vill fortsätta behålla ifall någon positiv nyhet sker eller helt eliminera huvudbry.

Uppskattning av värde
Alla värden kommer vara i USD:
Tillgångar värderas till 458 miljoner och de har 76 miljoner i likvida medel samt 120 miljoner i skuld. De har 511 miljoner i orderboken som är framtida intäkter. Under Q4 gick 54% av intäkterna till sista raden och under Q3 var nettomarginalen 50%. Så hälften av orderboken kan bli pengar som kan användas.
Detta gör att Awilco har just nu ett värde på 458+76-120+255 = 669 vilket ger oss 22$ per aktie eller 170kr. Problemet som jag ser är att med dessa antaganden så kommer de få fullpris för tillgångarna vilket verkar högst osannolikt. Likaså behöver skatten och Capex vara på samma nivå vilket är osannolikt, speciellt om inte Wil Hunter får ett nytt kontrakt vilket skulle öka kostnaderna en del. En mer konservativ bedömning skulle vara att de kanske får 50% av tillgångarna och 80% av intäkterna; (458*0.6+76-120+255*0.8) vilket ger ett värde på runt 110 NOK. 17% avkastning känns ganska kasst på några års sikt.

Nu kanske jag är väldigt pessimistisk men för de som följer bloggen kanske har ställt sig frågande till innehavet (och dess tydliga risk) från början och även jag har varit osäker sedan i början av hösten. Vad tycker ni? Värt att behålla en slatt? Är jag för pessimistisk?2015-02-12

Lite rapportkommentarer och försäljning/inköp


Det kom ganska många rapporter förra veckan. Till min glädje har alla rapporter hittills i år varit inom mina förväntningar. I fallet av Nordnet och Nokian Tyres hade jag och marknaden vitt skilda meningar innan och marknaden justerade upp båda innehaven med 10-20%. TGS hade redan släppt sina preliminära siffror (under sin kapitalmarknad, som rekommenderas) tidigare så det var egentligen inget märkvärdigt i deras rapport och innehavet är 30% upp sedan köp i December. Jag går i säljtankar kring TGS, det är ett riktigt bra bolag men jag tror det kommer vara möjligt att köpa dem billigare under året eftersom de flesta siffror kommer stå ganska still.

Nokian Tyres
Jag köpte Nokian på en nivå där jag tyckte att jag egentligen inte skulle få den riskpremie jag önskade vilket var varför jag tog en ganska liten position. Tanken var att jag ändå tyckte den såg billig ut och skulle öka igen när den gick under 20 EUR. Sedan var jag för feg och litade inte på min egna uppfattning om Nokians inneboende värde och ökade inte. Strax innan rapport började kursen gå upp och på rapportdagen steg den ytterligare 10% vilket gjorde att jag sålde min lilla position. Efter courtage var jag +17%. Jag tycker helt enkelt inte att dagens pris reflekterar fortsatta intäktsbortfall som de redan flaggat för svagare Q1-Q2 2015 och framtida svagheter i Ryssland & CIS. Jag har nästan skrivit klart en analys på bolaget och hoppas publicera snart nu när det finns uppdaterade siffror. Det lär dock dröja en stund med tanke på att jag brukar vilja läsa/skriva om de bolagen som avger rapport som ramlar in hela månaden.

Statoil
Låga produktionskostnader och stark finansiell ställning gör Statoil till ett fortsatt tryggt alternativ inom oljesektorn. Mindre investeringskostnader började man redan förra året för att ge mer kapital tillbaka till ägare. Utdelningen ska bibehållas på 1.8NOK för de första 3 kvartalen i år. Jag gissar att det blir en liten höjning i slutet för att amerikanska investerare gillar årliga höjningar. Skulle oljepriset hålla sig på vettig nivå lär de även kunna återköpa en del. Lite synd att nedgången var pga oljan då de kunnat återköpa billigt annars. Från vad de sagt lät det som att utdelningen lär bibehållas men återköp kommer inte ske ifall oljan är fortsatt låg. Jag var på väg att sälja på 148 men jag var upptagen då den flög upp och dagen efter gick det ner igen. Jag funderar fortfarande på att om allokera lite av min olja till annat.

Fortum
En snabb kommentar på ett tidigare innehav är nog i sin ordning. Jag blev positivt förvånad av att kassaflödet ökat trots lägre spotpriser och försäljningar av distributionsnät. Belåningen hade också minskat väldigt mycket och jag är fortsatt klart positiv till att Fortum kan leverera långsiktigt värde. Problemet är hur mycket man vill betala för dem. Verksamhet i Ryssland är fortfarande ett minus, likaså blir vintrarna kortare och varmare vilket gör att uppsidan minskar. Det blir intressant att se hur det går med våg och sol tester de gör och om de tänkt expandera till något annat land, gå in mer i övriga Europa. Till dagens kurs tycker jag inte den är köpvärd. Långsiktiga investeringar skrev bra om rapporten HÄR.

Spelbolagen
Jag har sedan länge hållit ett öga på spelbolagen. Jag har tidigare ägt Bettson men sålde då jag tyckte värderingen var för ansträngd på uppblåsta tillväxtförväntningar. Sedan dess har det varit en otroligt stark sommar för Bettson och aktien förblev därmed dyr. Rapporten som kom tyckte jag var som väntat och bolaget tuffar på men värderingen är fortsatt ansträngd.
Unibet har likaså haft en stark sommar med efterföljande svag Q4 vilket sänkte kursen markant och även innan rapport hade kursen gått ner en del vilket jag blev ganska glad över och jag plockade in 19 aktier på 456kr då den gick under mitt köptak som baserades på FCF på 35kr aktien och P/FCF på 13 jag har även räknat med vad jag tycker är en konservativ utdelningstillväxt på 8% (den blev +72% nu om man jämför med i fjol).
Mr Green har länge varit mitt val bland spelbolagen och pga skattesmällen så underavkastade den rejält där den tidigare vart i linje med de större bolagen (om inte bättre). Jag tror fortfarande att Mr Green kommer göra bättre på några års sikt. Jag tycker dock den korta historiken samt att det är ett mindre bolag (alltså mer känsligt för oförutsedda händelser, tex. skattetvisten i österike) gör att jag är ganska nöjd med befintlig storlek i portföljen.

Framåt
5/5 korrekta gissningar på var bolagen kommer ta vägen är alltid roligt. Vi får se om det går lika bra med resterande innehav. Protector och Awilco rapporterar idag, från Awilco förväntar jag mig en utdelning på 1.1-1.15$ vilket blir mer NOK än förra året pga växelkursen, likaså tror jag inte de får förnyat kontrakt. Det ska bli intressant om jag gissat rätt.
Protector tror jag kommer hamna på en EPS på 4.2-4.6 och en utdelning på 2-2.3, där de högre talen är ganska optimistiska och de lägre kanske mer realistiska. Protector gick i dagarna över P/E 10 för första gången så vi får se vad marknaden säger, spontant känns det som för höga förväntningar men blir marknaden besviken så är det inte otänkbart att jag ökar då den är fortsatt billig även om jag är hyfsat nöjd med Protectors storlek i portföljen.
Nästa vecka blir det Mr Greens tur och där väntar jag mig inte så mycket. Ska bli intressant hur de redovisar vinst/kassaflöde/avsättning av skattetvisten. Förhoppningsvis går kursen ner mot 30 då jag tror de Mr Green kommer kunna göra bra ifrån sig i år.
Sista veckan i februari är det Bahnhof och Vardias tur. Det intressanta där är väl om det är vinst i Vardia och vad utdelningen blir i Bahnhof annars är det egentligen inte så mycket att se över där då båda är på rätt spår.

Vad tyckte ni om rapporterna? Var det som förväntat? Är jag för ivrig med transaktionerna eller är huvudet fortfarande på plats? :P

2015-02-08

Kort om: Atea, helåret 2014


Atea släppte sin årsrapport häromdagen som finns HÄR, och presentation HÄR. Först lite siffror från Q4 och helåret där alla siffror är i NOK:

Huvudpunkter för Q4:
 • Intäkter ökade med 10.3% till 7'549 (6'845) miljoner
 • EBITDA ökade med 9.7% till 396 (361) miljoner
 • EBITDA marginalen ökade 0.1 procentenheter till 5.3% (5.2%)
 • Kassaflödet från rörelsen minskade med 26% till 786.4 (1'062) miljoner
 • Uppköp av Axcess i Denmark 
 • Uppköp av Imento i Norway 
Huvudpunkter för helåret:
 • Intäkter ökade med 11.3% till 24'588 (22'096) miljoner
 • EBITDA ökade med 19.7% till 958 (800) miljoner
 • Kassaflödet från rörelsen gick för helåret upp med 9.7% till 959 (847) eller 9.3kr/aktie
 • De föreslår en utdelning på 6.5kr (6kr) som ska betalas ut i två omgångar á 3.25kr (3kr) och motsvarar en ökning av utdelningen med 8% från föregående års nivå.
Som märks av siffrorna ovan så bidrar Q4 ganska mycket till kassaflödet vilket bör ha med att en stor del av faktureringen sker vid slutet av året även om de i år har lyckats bättre med att få in intäkter tidigare än föregående år. Att kassaflödet ökat med 10% över hela året sett är därmed väldigt trevligt.

Deras finansiella mål:
 1. Att växa snabbare än marknaden organiskt vilket de har med en egen tillväxt på 7.7% mot marknadens 5.6%. Detta antar jag är hänförligt till stordrifts fördelar(tex lägre kostnadskostym). 
 2. Att nå 20% marknadsandel vilket är ett mer långsiktigt mål vilket de sakta men säkert bör kunna nå till följd av det första målet (växa snabbare än marknaden) och förvärv (som de gjorde fyra stycken under 2014). 
 3. Att förbättra marginaler där EBITDA marginalen ökat från 3.6% i 2013 till 3.9% i 2014.
 4. Övriga mål är starkt kassaflöde som i sin tur möjliggör femte målet med en hög årlig utdelning.
Marginalerna bör rimligtvis ha ganska stor påverkan på vad bolaget tjänar och målet på högre marginaler är bra och jag tror de kommer lyckas med tanke på stor marknadsandel, arbete i många länder samt erbjudande om både mjukvara och hårdvara. Likaså gissar jag att Atea kan köpa andra bolag för låga multiplar då det är svårt som en liten aktör att öka marginalerna. En risk är dock att marginalerna försämras vilket jag ska försöka hålla koll på i framtiden.

Uppköp:
Som vanligt tycker jag det är intressant att se vad de köpte för bolag. Speciellt då det kan vara en stor risk med att uppköp om bolaget missköter integrationen. Atea har dock en lång historik av framgångsrika uppköp vilket visas av att de gjort mer än 50 uppköp sedan start 2007.
 1. I Norge köpte de Imento som har EBITDA av 9 MNOK och köpeskillingen uppgick till 41.8 vilket ger ett P/E* 4.6 vilket är extremt trevligt. Som vanligt så finns det synergier med varje företag som köps upp speciellt med tanke på breddat tjänsteutbud som det låter som Imento kan bidra med.
 2. I Danmark köptes Axcess som arbetar med datasäkerhet. Axcess hade en EBITDA på 60 MDKK och köpeskillingen uppgick till 317 MDKK vilket ger ett P/E* på 5.2. Axcess var ett ganska mycket större uppköp en de andra de gjorde under året och även om de bara ägde Axcess i en vecka fick de in 9 miljoner som bidrog till gruppens intäkter.
*Använder P/E när det egentligen borde vara P/EBITDA men EBITDA nivån har varit ett bättre mått på intäkterna då de görs stora avskrivningar som inte är kassaflödespåverkande.

Finansiellt:
EBITDA och kassaflöde blev ganska lika då skatten de betalar är ganska liten och avskrivningar och amorteringar som påverkar resultatet per aktie negativt så är det bara bokföring som gör att de får betala mindre skatt. Även räntan de betalar på sina lån är ganska låg vilket gör att EBITA och de faktiska intäkterna blir ganska lika. Inte helt säker på vart avskrivningar kommer från dock. Någon som vet?

Skatten på gruppnivå ligger på 16% och i balansräkningen så redovisar Atea en uppskjuten skattefordran till ett värde av 670 MNOK. Totalt sett har gruppen 2.5 miljarder i möjligt underskottsavdrag som dotterbolag i Norge innehar. Är fortfarande något oklar över hur detta påverkar men det verkar som att de, i Norge, inte kommer behöva betala någon skatt och att detta i sin tur kommer bibehålla den befintliga skattenivån för gruppen under en längre tid.

Reflektion:
Atea fortsätter att tuffa på bra. På dagens kurs, 85 NOK ger aktien en direktavkastning på 7.6% och handlas till ett P/FCF på 9. Belåningen har endast ökat marginellt för att täcka förvärv såväl som utdelning. I dagens lågränte miljö blir kostnaden för lån ganska liten och rimligtvis borde deras starka kassaflöde kunna gå till att minska belåningen vid behov. Jag väntar mig inga underverk från Atea i framtiden men en hög utdelning nu och med möjlighet för utdelningsökningar finner jag Atea attraktivt. Jag har blivit positivt överraskad över årsresultatet då jag väntat mig mindre tillväxt även om jag var något optimistisk angående den ökade utdelningen.

Tankar om Atea?

2015-02-01

Portfölj Januari

I Januari har börsen gått som tåget. Portföljen gjorde ATH både i ROIC(%) och i absoluta tal där portföljen för första gången gick över 300 000kr vilket var lite roligt. ROIC gick enda upp till 30%, 1% mer än i Juli i fjol , att de gjorts en del insättningar sen dess gör det smått förvånande att det blev ATH. Likaså, så har portföljen på en månad gått upp 10% vilket är smått otroligt och något oroväckande. I somras tog det bara en månad innan allt gick ner igen så vi får väl se om det blir en till sättning, utdelningarna kan göra att det dröjer ett tag dock. Inte för att jag inte tror på mina innehav men lite snabbt har det gått.
Dollarn har varit starkt bidragande faktor då jag har 28.5% av mitt innehav i USD men det ska inte glömmas att även den norska kronan har återhämtat sig något sedan slutet av förra året vilket påverkar en del då jag har hälften av portföljen i Norska innehav.

Allmäna tankar
Så vad har hänt med bolagen? Enda egentliga nyheten har varit från TGS kapitalmarknadsdag som finns att hitta HÄR, jag tycker den var väldigt läsvärd/sevärd för de som äger bolaget och det gjorde mig mycket tryggare med innehavet i sig. Utdelningen spås vara densamma och intäkterna för året på en något lägre nivå men likaså bör utgifterna minska. Det bästa är att TGS har historiskt överpresterat när marknaden varit dålig och med deras stabila finansiella position har de möjlighet att utföra lite M&A aktivitet vilket kan bli högst gynnsamt för aktieägare. Något som jag nästan missade är att TGS återköpte aktier för 25 MUSD under december månad. Detta blir en återföring av kapital på 1.8 NOK/aktie vilket var väldigt trevligt och de köpte runt botten vilket är ungefär när jag köpte, så de återköper vid bra kurs.

Andra innehav har inte gett några nyheter men några av mina större innehav har ökat en del däribland Bahnhof, Protector och Iron Mountain. Gissningsvis på bra börsklimat och förväntningar inför rapport. Protector närmar sig sakta men säkert en OK värdering medan Bahnhof är nästan dyr och jag tror marknaden kanske är lite väl positiv. Inte för jag bryr mig så mycket och kommer behålla oavsett. Iron Mountain däremot, funderar jag på om den borde vara kvar i portföljen, kursutveckling och den starka dollarn har gett mig 50% i avkastning på ett halvår. Jag tror det kan komma en utdelningshöjning under året och fortsatta ökningar på runt 4%/år vilket är trevligt med 5% direktavkastning men det känns som risken för nedsida är mycket större nu än tidigare. Å andra sidan en bra placering i brist på andra möjligheter men hade inte suttit fel med lite likvida medel till nästa sättning.
Även Atea uppvärderades efter att ha gått i sidled i ett halvår. Jag har inte sett några specifika nyheter men det kanske förväntas en bra rapport vilket jag gissar att de kommer leverera på och en liten ökad utdelning kanske?

Viktiga händelser i Januari:
 • Jag köpte Nordnet, 300 aktier á 25.8 kr. Köpet kommer att tillföra tillföra 300 kr i utdelning på årsbasis. Nordnets portföljvikt är 2.6%.
 • Jag köpte Apple Inc, 12 aktier á 110$. Köpet kommer att tillföra tillföra 200 kr i utdelning på årsbasis. Apples portföljvikt är 3.8%.
 • Jag fick utdelning från MAIN på 96kr (14 kr källskatt)
Övriga händelser:
 • Kinder Morgan ökade sin kvartalsutdelning med 3% från 0.44$ till 0.45$ eller 10% om man jämför med samma kvartal förra året. Utbetalning sker i Februari och avskils till ägare av aktien den 29:de Januari. Utdelningen blir runt 204kr brutto för mitt innehav.
 • TGS kapitalmarknadsdag:
  • Q4 revenues expected to be approximately 298 MUSD, up 10% from Q4 2013 -Record high quarterly revenues for TGS
  • Expected 2014 full year revenues of approximately 915 MUSD, up 4% from 2013
  • The Board will propose to the AGM in May a dividend of NOK 8.5 per share
Totala utdelningar i år uppgår till : 82 (0)
Utdelning på årsbasis uppgår till: 15000
Utdelningen i Januari uppgår till 82kr och för senaste 12 månaderna ser det ut enligt följande:
Uppdaterade portföljallkoering finns som vanligt på portföljsidan i menyn ovan. Graferna är självuppdaterande men har fortfarande (till mitt förtret) inte lyckats få tabellen självuppdaterande eller interaktiv (så man kan justera den från bloggen direkt). Någon läsare som vet kanske?

Tankar om månadens transaktioner
Jag har velat ta in Avanza eller Nordnet ganska länge. Medan Avanza blir dyrare och dyrare så har Nordnet faktiskt kommit ner under de senaste månaderna och handlas under P/E 15 på nästa års vinst vilket är priset jag är villigt att betala för ett tillväxtbolag vilket jag anser att Nordnet är (borde jag det?). En utdelning på mellan 3.8% som jag tror kommer kunna höjas långsiktigt är också trevligt. Jag skrev mer om bolaget HÄR eftersom de oväntat släppte sin årsrapport. Med tanke på deras oregelbundna historiska intjäning funderar jag på om jag verkligen vill betala för tillväxt. Gissar dock på att eftersom antalet kunder har ökat blir intjäning mer stabil. Det visade sig bli kortsiktigt gynnsamt men efter att ha läst rapporten känner jag mig mer trygg inför framtiden.

Apple diskuterade jag HÄR. Jag tycker att de enorma kassaflödet är attraktivt och att stora återköpsprogram kommer kunna tillföra bra avkastning till aktieägare kombinerat med en något låg utdelning. Verkade som tajmingen var hyfsad då de gick ut med rekordresultat några dagar senare. Apples vikt i portföljen är inte jättestor så det påverkade inte enormt. Då jag följer bolaget på Seeking Alpha så är det otroligt mycket brus om diverse saker. Jag hade tänkt avsluta min uppföljning på bolaget för att slippa allt brus. Som tur är täcker Magnus bolaget som han gjorde HÄR, och Långsiktiga Investeringar HÄR. Som jag ser det: Apple är här för att stanna, de har en bra inlåsningskultur och ett varumärke som säger prestige vilket gör att det blir dyrt och de får höga marginaler. Alla skäll till att jag inte äger några produkter själv. Men det är svårt att undvika hur många som har och jag tror inte det kommer ändra sig. Resten är BRUS. Innehavet är även delvis, ett experiment för att se om jag får någon avkastning från att de återköper stora mängder egna aktier. I en artikel på SA hittade de att IBM hade man som ägare fått mer om de bara delat ut pengarna istället och man återinvesterat i indexfonder så vi får se hur det går.
Apple handlas även för P/E 13 (117$/(53B$/5.8Bsh)) enligt ledningens prognos vilket är väldigt billigt för ett såpass stort och stabilt bolag som Apple är.