2015-02-17

Kort om: Protector Forsikring, helåret 2014


Protector Forsikring släppte sin rapport och presentation för helåret 2014 i torsdags som finns att hitta HÄR. Alla siffror nedan är i NOK om det inte står något annat:

Huvudpunkter för Helåret:
 • GWP ökade med 28% till 2.374,5 (1.860,6) miljoner
 • Net combined ratio förbättades med 2.2 procentenheter till 84,5% (86,7%) 
  • Norge: Förbättrades med 0.6 procentenheter till 80,6% (81,2%) 
  • Sverige: Förbättrades med 22.2 procentenheter till 98,5% (120,7%) 
  • Danmark: Förbättrades med 27.2 procentenheter till 96,2% (123,4%) 
 • Rörelseresultatet ökade med 14% till 502 (430,3) miljoner. 
 • Investeringsportföljen avkastade 236,8 miljoner (5,3%), en minskning från 256,7 miljoner (7,0%) året innan.
 • Gross expense ratio förbättrades med 1.2 procentenheter till 7,6% (8,8%) 
  • Norge: förbättrades med 2 procentenheter till 5,3% (7,3%) 
  • Sverige: förbättrades med 2.5 procentenheter till 16,5% (19,0%) 
  • Danmark: förbättrades med 1.7 procentenheter till 14,3% (15,0%)
 • Utdelningen ökade med 14% till 2.00(1.75) NOK per aktie. 
Huvudpunkter för Q4:
 • GWP ökade med 19% till 281,8 (237,7) miljoner
 • Net combined ration förbättrades med 10.3 procentenheter till 82,7% (93%
 • Rörelseresultat minskade med 16% till 89,8 (106,6) miljoner
 • Investeringsportföljen avkastade 13,6 miljoner (0,3%), en minskning från 83,9 miljoner (2.2%) året innan.
Allt som allt, väldigt bra nyheter rakt igenom. Både Sverige och Danmark nådde lönsamhet för helåret pga stora volymökningar på nära 100% i både Sverige och Danmark. De började även särredovisa de olika länderna som visade på att det nästan gick bättre i Danmark än i Sverige. Sverige och Danmark stod för 9,6% och 6,7% respektive av den totala tillväxten för Protector.

Lite kritisk till att de säger att de har 95-100% renewal rate (110% i danmark!) men i rapporten står det att de har en retention rate på 77% vilket säger emot detta.

Investeringsportföljen gav mindre avkastning vilket inte alls är så förvånande då börsen gick så otroligt stark 2013, likaså bör Q1 2015 bli starkt av samma anledning. Något som jag tycker är trevligt är att den stora ökningen av kapital i investeringsportföljen gör att de nästan tjänar lika mycket även om det är mindre procentuell ökning. Investeringsportföljen hade vid slutet av 2014 en storlek på 5 miljarder, vilket är 24% mer än förra året vilket är trevligt.
Lite smått förvånande så tjänade de 73,9 miljoner från deras 14% som är investerat i aktier och de gick back 60,3 miljoner i deras obligationsinvesteringar. Detta är förmodligen för att de har mycket investerat i företagsobligationer utgivna av oljeindustrin. Som de enligt utsago börjat vikta bort mot.

Utdelningen blev 2kr vilket är en höjning med 14% från året innan. Det är en trevlig ökning men jag hade hoppats på 2.3kr då de nådde ett helårsresultat på 4.63 kr så 2.3 skulle fortfarande vara innanför deras mål intervall på att dela ut 30-50% av vinsten. De har även en stark kapitaltäckningsgrad och solvens marginal vilket borde kunna stödja en höjd utdelning. Men jag ska inte klaga på en annars strålande rapport.

Utdelningen hade även stöd av försäkringsverksamheten som drog in 2,84kr per aktie eller tekniska resultatet som blev 3,5 och inkluderar räntebetalningar från obligationer om jag fattat resultaträkningen rätt där det står: Allocated return on investment transferred from non-technical account. Så länge försäkringsverksamheten går bra behöver de egentligen inte avkastning från investeringsportföljen vilket gör att den är en trevlig bonus.

Vägledningen för 2015 ligger på en GWP på 2800 miljoner eller 18% större volym. Det kommer även bli lägre kostnader i både Danmark och Sverige eftersom volymen fortsätter växa vilket är trevligt. Just nu handlas Protector till ett P/E 11 vilket nästan fortfarande känns attraktivt för ett bolag som växer med över 15% per år där de fortfarande kan pressa ut några år till av tvåsiffrig tillväxt. P/GWP (priset kontra investeringsportföljen) ligger på 0.9 vilket fortfarande är lågt om man jämför med hur andra försäkringsbolag är värderade i Norden. Så jag ska absolut inte sälja och funderar mer på varför jag inte ökade mer tidigare då jag verkar ha jobbat med diworsefication när Protector fortfarande var så trevligt prissatt,
Värt att nämna så är kanske dagens intjäning inte är representativ för framtida intjäning då investeringsportföljen avkastat mer än väntat. Dock som jag nämnde ovan så påverkar inflödet av nytt kapital väldigt mycket till avkastningen vilket agerar lite buffert. Likaså gör ledningen hyfsat konservativ vägledning och en intjäning på 5kr låter inte orimligt.

Vad tycker ni om Protector?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar