2014-06-27

Portfölj Juni

Ännu en månad har gott. Portföljen gick upp runt 4% vilket är helt klart godkänt. Det var en dag där det gick ner 1.3%, min reaktion? Jag blev glad då jag hoppades att det skulle fortsätta så man kunde köpa billigt. Detta hände inte men tyckte det var ett steg för min personliga utveckling. Hade dock känns bättre om man vet att man klarar 10-20% fall med samma känsla. Då portföljen fortfarande är under uppbyggnad är jag mindre orolig då nya insättningar fortfarande har ganska stor påverkan på det egna kapitalet.

Viktiga händelser i Juni
  • Jag köpte Atea, 140 aktier till 73.25 NOK styck. Atea utgör 5% av portföljen och kommer tillföra 461kr till årets utdelningar och 922kr på årsbasis vid nuvarande utdelning.
  • Jag sålde Swedbank, detta gjorde att en vinst på 542kr realiserades vilket påverkar portföljresultatet positivt med 0.25% och 0.5% inklusive utdelning.
  • Jag köpte Vardia Insurance Group, 340 aktier till 23.6 NOK styck. Vardia utgör 4.2% av portföljen.
  • Jag fick utdelning från Mr Green & Co i form av en inlösen på 390kr.
  • Jag fick utdelning från Phoenix Group på 1546 kr
  • Jag fick utdelning från Awilco Drilling på 1132 kr
  • Jag fick utdelning från Ganger Rolf på 1014 kr (152kr källskatt)
  • Jag fick utdelning från ARCP på 105 kr (15kr källskatt)
Totala utdelningar i år uppgår nu till : 10545
Annonserade utdelningar på innehaven uppgår till: 13350
Yeild on Cost på portföljen uppgår till 7.19%

Portföljvärdet uppgår till 216tkr och aktiefördelningen ser ut enligt följande:


Atea, gillar jag av flera skäll men främst kassaflödet och utdelning. Tycker även att underleverantörer är trygga då de alltid behövs, för de som inte vet, så sysslar de med försäljning av datorer till företag, mjukvara såväl som hårdvara. I Ateas fall har de även en stor marknadsandel när de köper upp företag utöver att växa organiskt. Självklart var jag för snabb med köpet då det gick ner till 68 men hoppas att den går ner igen när jag har nytt kapital att tillgå för att öka.

Vardia Insurance Group, är ett litet försäkringsbolag från Norge med stark försäljning. Än så länge tjänar de inte pengar vilket är lite oroväckande vilket avspeglas i en mindre andel av den totala portföljen. Varför jag ändå valde att ta en position är för att försäljningen behöver gå ner ganska kraftigt för att det ska stoppa dem för att uppnå lönsamhet. Hittills i år har försäljningen ökat och det finns rum för ytterligare ökning eftersom fler kontor blir etablerade. Enligt egen utsago kommer de gå med förtjänst i år och jag ser inga direkta hinder för detta. Vardia kommer jag till skillnad från Atea förmodligen inte att öka i närmaste tiden. Varför det blev Vardia som värde aktie är för att utdelningen kan börja redan 2016, vilket jag har haft svårt att se i andra liknande aktier. Saker att hålla koll på är att försäljningen fortsätter att vara över 60 MNOK per månad vilket de redovisar varje månad så det blir lätt att följa. Ska även hålla koll på att combined ratio fortsätter gå ner mot lönsam nivåer samt att antalet kunder som stannar är hyfsat hög.

Swedbank, är det egentligen inget fel på, men ser ingen egentligen uppsida och ur ett 10 års perspektiv äger jag hellre Handelsbanken delvis då de bör kunna höja sin utdelning över en längre tid. Deras expansion i Storbritannien är också väldigt intressant för fortsatt långsiktigt vinstökning. Handelsbanken klarade även av den senaste kraschen bättre än Swedbank vilket inger viss trygghet. Samtliga av dessa faktorer gör att jag funderar på att ta in Handelsbanken till portföljen och skulle kunna tänka mig ett köp om kursen går ner lite till.

Nästa månad väntas lite halvårsrapporter som kommer bli intressant. Antalet inlägg för egen del kommer förhoppningsvis öka då jag var upptagen med annat i Juni. Funderar på att ta in Seadrill till portföljen men vill analysera det ordentligt innan jag gör något. Annars kan jag tänka mig öka i Atea och Protector om de fortsätter vid nuvarande nivåer eller går ner. En del likvida medel är inte heller helt fel. Snickrar även på om jag ska ta in någon BCD eller CEF, någon som har erfarenhet av dessa tillgångslag? Hur gick det för er Juni? Vad väntar er i Juli?

Trevlig helg och njut av sommaren!

2014-06-15

Ska man ha fonder?

Intro
Något av mina första inlägg handlade om fonder men eftersom aktieintresset har ökat så föll fondintresset bort. Anser fortfarande att fonder är ett bra och användbart investeringsverktyg men aktier är något roligare. Detta inlägg blir mer allmänt hur jag ser på fonder och funderingar kring det vid aktiesparande. Balansräknaren gick passande nog igenom de olika typerna av fonder som erbjuds i Sverige i ett inlägg häromdagen. Bonus artikel om riskerna med överdiversifiering.

Riskspridning och avkastning
Jag hade en del fonder vid början av året men bestämde mig för att sälja dem. Delvis för att svenska och nordiska fonder ger mig exponering som jag redan får genom min egna portfölj. Som jag tänkt mig, är att månadsspara i några få fonder. Dessa fonder i sin tur ska kompletterar min portfölj genom att exponeras mot marknader där jag själv inte agerar, detta för att sprida mitt kapital över flera marknader i en typ av diversifiering. Ett exempel är AMF Aktiefond Europa som som placerar inom EMU området. I detta fallet står stora courtage kostnader och svårighet att få information mot en billig fond som gör jobbet åt mig. Jag har även två globalfonder för att likaså där få exponering som är svår att få naturligt då min portfölj är ganska koncentrerad på Norden. Varför diversifiera på detta sett? Minska risken för nedsida vilket kan leda till ökad överavkastning.

Frågan är om detta är vettigt eller användbart. Då jag valt att handla med främst aktier känns det något konstigt att hålla 2% av det egna kapitalet i fonder. Med +9% som de är nu får jag 300 kr extra i fickan vilket är ganska lite. Är det bättre att ha 10% för att ha en position som påverkar. Tanken är att den kommer byggas upp över en lång tid utan att behöva kolla dem så ofta som jag gör med aktierna. Dock bör fondportföljen uppgå till en ansenlig mängd om säg 10 eller 20 år med en vettig avkastning. Det finns en enkelhet med fonder som heter duga. Hitta fonder med bra förvaltare till en rimlig peng. Se över fonderna en gång om året. Se om de utvecklar sig som tänkt.

Bör man ha en korg med fonder som komplement till aktiesparandet?

Min fonddepå
Om jag inte hade handlat med aktier skulle jag månadsköpa i de fonder jag håller i nu. Just nu ökar jag med de likvida som blir över efter ett aktieköp då jag inte klarar av ett ojämnt antal aktier. Just nu ser det ut så här:Sedan ett buffertkonto delat på Spiltan Räntefond Kort och Simplicity Global Corporate Bond. Tanken är att Nordnets nya danska indexfond ska få en plats med likvida som kommer in med utdelningen från ARCP. Didner & Gerge Småbolag är också en intressant fond men vill hålla nere antalet fonder så mycket som möjligt. Mina placeringar följer en ganska simpel strategi där man håller tre till fyra fonder för att få diversifiering och bra avkastning med en liten investering av tid. Tanken är en nationell fond, en global fond och en fond i obligationer. I mitt fall ligger obligationer i buffertkonto och global fonden blev några stycken. Annars är det en lätt och bra strategi för en tillräcklig och god avkastning över tid.

Hur agerar ni med med fonder? Finns det någon mening med en liten andel fonder och kommer den riskspridningen som tillkommer spela någon större roll?

2014-06-11

Analys: Phoenix Group Holdings

Har funderat på brittiska Phoenix Group Holdings (LON:PHNX) ett längre tag, köpte även in den i portföljen. Såg dem då bloggaren ägamintid köpte in dem, och med en direktavkastning på 8% tyckte jag det var värt att kolla mer på. Tyvärr så tillkommer courtage kostnader på 750 kr vid köp av aktier på London börsen vilket medför att dels vill jag ta en större post och dels vill jag inte behöva köpa/sälja kortsiktigt. Det om något skulle försämra avkastningen. Blir en analys även om jag varit lite seg med att lägga upp dem. Kommer även att testa att betygsätta varje segment.

Konkurrens och arbetssätt
Phoenix Group förvaltar och monterar ner stängda pensions och livförsäkringsfonder och är den största pensionsförvaltaren i Storbritannien med över 5 miljoner kunder. Det som skiljer en stängd pensions fond från vanliga fonder är att den inte tar emot nya kunder och därmed inte får in nytt kapital även om visst inflöde av kapital förekommer (pga ändringar eller tillägg i fordringar). De enda nya verksamheten Phoenix Group tar på sig är livränta (även kallat annuitet). Livränta är när en kund betalar en premie för att efter pension få pengar regelbundet. Denna marknad väntas ändras inom snar framtid men det påverkar inte Phoenix Group något nämnvärt då det är en liten del av deras verksamhet. Deras främsta inkomstkälla är verksamheten kring de stängda fonder. Däribland fördelas inkomsten mellan avkastning på investeringar, förvaltningsavgifter (till den grad de överstiger kostnader) samt kundfordringar eftersom de löper ut. När fordringar löper ut tillfaller kapitalet Phoenix Group vilket möjliggör ett långt, stabilt, förutsägbart kassaflöde.

Då de inte hanterar öppna fonder minskar kostnaderna för att administrera nya åtaganden. Eftersom fodringar löper ut minskar vanligtvis inte kostnaden för administration då det kostar samma för hela fonden. Detta är dock annorlunda för Phoenix Group då de använder sig av externa bolag för administration av fordringar vilket gör att när antalet fordringar minskar, minskar i sin tur kostnader.

Fokus för bolaget under 2014 är ytterligare kontroll angående Solvency II som är ett EU-direktiv för att säkerställa tillräckligt mycket kapital inom försäkringsbolag för att likt Basel III kunna hantera framtida ekonomiska svårigheter. De jobbar löpande med att få reda på vad som krävs för att klara Solvency II och Basel III.

Bolaget verkar erbjuda en kvalitativ tjänst med konkurrenskraftiga priser som kan hållas lägre en deras konkurrenter. Att byta försäkringsbolag verkar inte helt lätt och Phoenix Group jobbar ständigt med att förbättra kontakt med kunderna. Hittar dock inte vad de har för direkta konkurrenter, med 5 miljoner kunder har de en stor marknadsandel och de hanterar bara stängda fonder då de vill hålla på med det de är bäst på. Jag tycker mig förstå deras arbetssätt men i brist på information om konkurrenter får de 3/5. Hade de haft mindre kundfokus hade jag varit mer orolig.

Finansiell ställning
Phoenix Group har en stark finansiell ställning. Deras IGD (European Insurance Groups Directive), ett mått på försäkringsbolag kapitaltäckningsgrad. Policyn är att ha över 0.5 miljarder överskottskapital och de har runt 1.2 miljarder i överskott. De förvaltar för närvarande 68.6 miljarder pund och nivån har inte ändrats senaste året.

De har en soliditet på 55% och efter försäljning av Ignis Managment(som jag valt att inte ge information om då den säljs) kommer de ha en soliditet på 61% eller en hävstång på 39%. Målet är att ha en hävstång mellan 35-40% vilket ger Phoenix Group utrymme att förvärva extra fonder för att få ut synergier. Den låga hävstången gör även att de får bättre kredit betyg och kan låna till förmånligare räntor. De arbetar kontinuerligt för att se över framtida reglering av marknaden i form av Basel III samt Solvency II. Med hävstång på 39%, som minskat från 58% 2010 så är Phoenix Group väl förberedda på framtida reglering.

Phoenix Group har en kassa på 9,224 MGBP och räntekostnader uppgår till 230 MGBP vilket ger en ränteteckningsgrad på 40. De klarar därmed mina riktlinjer med god marginal. 2013 tjänade de 999 MGBP efter skatt och 694 användes för att amortera lån och 120 MGBP till att ge utdelning. Vilket betonar deras enorma kassaflöde. Med detta får Phoenix Group 5/5.

Tillväxt och intjäningsstabilitet
För att bli mer effektiva samt gynna kunder mer har de infört ett nytt IT-system, som gjorts både skalbart och kostnadseffektivt. De gör även några olika nya modeller för att beräkna kostnader samt resultat för kunder vilket borde ytterligare effektivisera samt om inte ge fler kunder, öka sannolikheten att befintliga kunder stannar. Investeringar går bättre och under året gick 85% av deras förvaltade tillgångar över deras jämförelse index. Phoenix Group håller löpande på med diverse expansioner och andra planer. Som nämndes ovan så ser de konstant över förvärv för att få ytterligare synergier vilket gör att de kan öka sin intjäningsförmåga. 

Phoenix Group är väldigt måna om sina kunder och försöker ständigt att förbättra deras kundbemötande. Tex. var de först med att erbjuda pensionärer hela deras pension i en klumpsumma om de ville det, vilket många har accepterat. De är även måna om sina medarbetar och har blivit erkända för andra året i rad som en av de bästa arbetsgivarna i Storbritannien.

En positiv effekt av en stängd fond när det gäller pensionsfonder som Phoenix Group har är att när åtaganden löper ut, tillfaller allt bundet kapital Phoenix Group, vilket gör att nytt inflöde av pengar är väldigt pålitlig. Det gör även att de har möjlighet till en högre hävstång än deras konkurrenter

Phoenix Group väntas tjäna mindre nästkommande år men då CAPEX och belåning minskar ger det ändå utrymme för större vinstmarginal och höjd utdelning. Då är även eventuella optimeringar som ledningen kan tänkas göra ej inräknande. Med mindre amorteringar bör de dessutom kunna tillföra en ökande del av sitt kassaflöde till ägarna i form av utdelningar.

Intjäningsstabilitet ur ett 20 års perspektiv glappar genom att eftersom kapital frigörs bör det förvaltade kapitalet sina över tid. Detta har historiskt motverkats genom att ta på sig fler fonder och från dessa ta ut synergier. Hur de gör då är att hitta fonder som är MCAV neutrala eller handlas till rabatt. Sedan gör de fyra saker för att öka värdet. Omstrukturering, riskhantering, verksamhetsstyrning och outsourcing för att då få ut ett högre MCEV.

Då det fortfarande är viss osäkerhet om framtida förvärv och vad som händer med fonderna över tid får Phoenix Group 4/5.

Utdelningstillväxt och -stabilitet
Som kan avläsas av deras finansiella ställning och även intjäningsstabilitet så bör de inte ha några problem att både utöka sin utdelning samt att bibehålla utdelningen. Utdelningen är varje halvår och direktavkastningen i skrivande stund är runt 9%. De får dock mindre betyg då de inte delat ut i 5 år i rad då de inte existerat på börsen så länge. Utdelningstillväxten kommer begränsas av om de lyckas växa via förvärv eller ej då de inte har någon större organisk tillväxt. Kassaflödet kommer dock ge utrymme för fortsatt höjd utdelning.  Med detta får Phoenix Group 4/5.

Ledning och Ägarbild
Ledningen har satt tydliga mål inom hur mycket fritt kassaflöde man har, ökningen av värde samt minskning av hävstång. De nåde sitt mål om värdeökning av kapital ett år i förtid vilket tyder på att de är ganska konservativa i sina prognoser. Likaså tjänade de 817 MGBP under 2013 vilket var ganska mycket mer än deras mål på 650 - 750 MGBP per år. Kassaflödet har följt en liknande trend. I och med deras konservativa och lätt läsliga framtidsutsikter får jag större förtroende för ledningen.

De största ägarna är institutioner vilket ger minus för ägarsituationen. Vad gäller VD så har han inte ökat sin lön sedan han fick positionen 2011 och tackade nej till en löneökning i år. CFO fick en löneökning som motsvarar vad hans företrädare hade vilket verkar vettigt. Då de nåde samtliga krav för tilldelning av aktier tackade även här VD nej till 2/3 av antalet han var berättigad till. Deras löner ligger i nivå med branschkollegor och de äger båda en del aktier i Phoenix Group.
Med en stark och trovärdig ledning och en svagare ägarbild får Phoenix Group 4/5. Hade det varit ett mindre bolag hade ägarbilden behövt vara gynnsammare.

Risker
Nyligen meddelade Storbritanniens överseende organ att de skulle se över hur pensionsföretagen och hur de hanterar de stänga fonderna. Problemet är höga flyttkostnader och att äldre kunder inte får samma förmåner som nyare kunder kan tänkas få. Även om det är en risk så tycker jag Phoenix Group står väl till för att bemöta denna ändring då de har ett stort kundfokus och de nämnde själva i ett pressmeddelande att de välkomnar chansen att förbättra sitt agerande mot kunder. Det verkar även som att de inte är någon snabb process och de kommer inte gå igenom alla åtaganden utan bara en delmängd.

Den ovannämnda risken tycks vara den mest överhängande risken då de har ganska stabila finanser. Det bör då ses som en bransch risk och en politisk risk. De agerar i en ganska snäv bransch och har ingen diversifierad verksamhet att tala om, vilket även det är en risk. I deras fall så väljer de att fokusera på vad de är bäst på. En valuta risk tillkommer vid köp på andra börser dock bör den spela mindre roll över ett längre tidsperspektiv då jag anser att Punden är ganska stabil som valuta. Bolaget i sig har ingen valutarisk då intäkter och utgifter är i samma valuta. Utan diversifiering får de endast 4/5, men jag tycker att deras finansiella ställning och ledning kommer kunna hantera regulatoriska åtgärder i framtiden.

Nyckeltal vid analystillfälle

Pris per aktie: 6.61 GPB
Antal aktier: 224 820 000 st
Börsvärde: 1 554 MGPB
Net-cash: 115 MGPB
Vinst efter skatt: 145 MGBP
Vinst per aktie: 0,681 GBP
P/E: 18
Free cash flow: ~ 1000 MGPB
Eget kapital: 1 776 MGBP
Eget kapital per aktie: 7.9 GBP
P/BV: 0,88 ggr
Pay out-ratio (earnings): 84%
Pay out-ratio (FCF): 12%
Utdelning per aktie (prognos): 0.576 GBP
Direktavkastning: 8.56%
Utdelningstillväxt: ~ 10% 
Soliditet: 60,5%

Huvudsakliga källor som används är kapitalmarknadsdag, presentation och rapport.

Avslutningsvis har Phoenix Group blivit ett långsiktigt ägande med en angenäm direktavkastning i väntan på en uppvärdering. Även om bolaget inte värderas högre stödjer deras kassaflöde både tillväxt och utdelningar. Total betyget blev 4/5, får se med fler analyser om det funkar att betygsätta bolag på detta sätt.
Tankar om Phoenix Group och analysen? Något som jag missat?

Fortsättnings inlägg finnes här