2014-05-17

Kort Om: Awilco Drilling Q1 2014


Awilco Drilling lämnade rapport i veckan så tänkte se om det fanns något av intresse. Intjäningen var något högre än Q4 förra året vilket är hänförligt till högre dayrates. Orderloggen har ökat marginellt vilket också är hänförligt till högre intäkter. Intäkterna var 40% högre än Q1 2013 men det känns mindre relevant även om det visar på lönsamhetsutvecklingen som ändå finns inom bolaget och branschen även om det ökar konkurrensen. Utdelning höjdes till 1.15 USD eller med 4.5% vilket var trevligt. De delar ut hela resultatet men då de har en kassa att röra sig med ser jag inga problem där.

Tillgångarna har ökat något då de gör investeringar i riggarna som bidrar mer positivt än vad värdeminskningen på riggarna gör. De har en del skatt som de är skyldiga men som inte behövs betalas förrän mitten av 2015. Den posten ligger på 50 MUSD och är inte hundra på hur den påverkar.

Wil Hunter, en av riggarna har ett fast schema fram till slutet av 2015. Sedan finns det 275 dagar till hos samma kund som är under auktion. Kunden är Hess. Vet ej när den äger rum.

Wil Phoenix jobbar just nu för Premier Oil men än så länge upphör det kontraktet i mitten av juli. Dock tar Awilco ut en 33% premie för den förlängda tiden . Det finns även möjlighet att få kontraktet förlängt fram till November vilket vore bra då de får mer betalt då. Om inte kontraktet blir förlängt så kommer de börja jobba för Apache direkt.

Värt att nämna är att kontrakten för båda riggar drar in 7% respektive 20% mer i bruttointäkter än vad de gjorde tidigare i år vilket stödjer vad Awilco nämnde i helårsrapporten om att de kanske kan höja utdelningen till 1.25 USD till slutet av året. Wil Phoenix har även fast kontrakt fram till 2017 så det som är intressant är om Hunter kommer få kontrakt eller ej efter 2015. Oklart när denna auktion äger rum.

Efter kvartalets utgång finansierade  de om sitt lån. De återbetalade hela sitt lån på 9% ränta till transocean och tog ett nytt lite större lån med 7% ränta på 125 MUSD. Räntebetalningar minskar och de fick extra 30 MUSD att röra sig med. I Awilcos fall känns det som att det stödjer fortsatt utdelning av hela resultatet.

Skatten på grupp nivå väntas dubbleras men med ökat kassaflöde bör inte kassaflödet påverkas allt för mycket. Utdelningen kanske inte ökar till 1.25 dock då den befintliga skattenivån ligger på 8-10% men utdelningen lär ligga på en fortsatt god nivå kvartalsvis.

Detta är en sammanfattning av presentationen, rapporten och konferenssamtal där samtalet och presentationen tillsammans gav ganska mycket mer information än rapporten vilket jag ska tänka på i framtiden med andrabolag. Sammantaget tycker jag Awilco går åt rätt håll och kommer behålla året ut. Ser dock gärna att de får förlängt kontrakt för Wil Hunter så att intjäningen blir garanterad en längre tid. Valutaeffekter och min tidigare snittning har gjort att jag ligger plus exklusive utdelning men bolaget är fortfarande undervärderat. Med risken som är ansluten till att ha endast två riggar så är jag nöjd med mitt innehav som ändå står för 15% av portföljen.

Kommentarer om Awilco? Har jag missat något?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar